Gebelik ve Doğum

Doğum Öncesi Dönemi « Gebelik ve Doğum

Geleceğin anne ve babaları için eğitici kurslar var mıdır? Bazı ülkelerde geleceğin anne ve babaları için eğitim kursları vardır. Bu kurslarda gebeliğin anatomisi, fizyolojisi ve komplikasyonları görüşülüp tartışılmaktadır. Bu kurslar bazı kişilerin anne veya baba olma korkularını ortadan kaldırmak için çok faydalı olmaktadırlar. Bu kursları takip etmek geleceğin annesi kadar geleceğin babası için de önemli ve gereklidir. Gebeliğin belirtileri nelerdir? a.  En tutarlı belirti normal adetin bir ay gecikmesidir. b.  Gebeliğin ilk haftalarında kadının göğüsleri büyümekte ve meme uçları hafi... Devamı »»»

Yalancı Travay « Gebelik ve Doğum

"Randevulu travay" veya "yalancı travay" ne demektir? Bunlar doğum zamanında veya doğum zamanına yakın doğumu suni bir şekilde gerçekleştirmek anlamına gelen terimlerdir. Bu sisteme bazı hallerde yüksek kan basıncı, zehirlenme (toksemi) vb. hallerinde başvurulur. Başka hallerde de önce doğum yapmış olan kadınlarda da tatbik edilir. Gerekli vakalarda iyi tatbik edil"diği zaman ne bebeğe ne de anneye bir zararı dokunur. Yalancı travayın avantajları nelerdir? a.  Anne iyi bir gece uykusu aldıktan sonra rahatlamış bir durum"da sabah hastaneye gelir. Hastaneye gelmeden önce midesinin boş olmas... Devamı »»»

Travay (Doğum Ve Loğusalık) Bebeğin Pozisyonları « Gebelik ve Doğum

En normal doğum mekanizması hangisidir? En normal doğum mekanizması çocuğun baştan gelmesidir. Buna baş gelişi denir ve baş, ilk ele gelen kısım olur. Doğum doktoru bebeğin ilk olarak hangi tarafının geleceğini teşhis edebilir mi? Evet, annenin karnını muayene etmekle. Doğumdan hemen önce veya doğum sırasında bebeğin başından başka hangi kısımları ilk gelebilir? Kalçaları veya bacakları ilk olarak gelebilir. Buna ters geliş denir. Bazen bebeğin ilk kendini dışarıya veren yeri kolu veya omuzu olabilir. Böyle haller doğumda komplikasyonlara yol açar. Yine bazı hallerde bebeğin başı göğs... Devamı »»»

Forsepsle Doğum « Gebelik ve Doğum

Forseps nedir? Doğum hallerinde forsepsler bebeğin başını çıkarmak için kullanılan aletlerdir. Forseps ne zaman kullanılır? a. Doğumun ikinci safhası uzadığı ve annenin bebeği dışarıya itemediği zaman, b  Anne yorgun düşerek artık doğuma yardımcı olmadığı zaman. c.  Bebeğin başı normal pozisyonda olmadığı ve forsepsle bu başın çevrilmesi gerektiği zaman. d.  Bu veya şu faktörden dolayı, bebeğin başı pelvisden tam olarak çıkıp dölyolu açılışına varamadığı zaman. e.  Bebekte zorlanma ve tehlike görüldüğü hallerde. Bu durumlarda normal doğumun yapılması beklenmeden bebek forsepsle alınır... Devamı »»»

Doğal Doğum « Gebelik ve Doğum

Doğal doğum nedir? Bu doğum sisteminde gebe kadın gebelik ve doğum için psikolojik bakımdan hazırlanmaktadır. Söz konusu kadın gebelik için, doğum öncesi süre için doğum için ve doğum sonrası için büyük bir dikkatle psikolojik bakımdan hazırlanmaktadır. Doğal doğumun hedefleri nedir? Gereksiz korkuları ortadan kaldırmak ve bu yolda gerginliğin giderilmesiyle sancıları asgariye indirmek. Korku-gerginlik-sancı fasit dairesi bir kez teşekkül etti mi, bunu kırmak çok zor olmaktadır. Eğer doğal doğum korkuyu giderebilirse fasit daire de ortadan kalkmış olur. Doğal doğum nasıl yürütülür? An... Devamı »»»

Kordon Sarkması « Gebelik ve Doğum

Kordon sarkması ne demektir? Bu durumda göbek kordonu ilk doğacak kısmın (baş ve kıç) in altına düşmekte olup serviksten dölyoluna girmektedir. Bu kısmi bir sarkma ise kordon başın yanında yatık şekilde olur veya tam bir sarkma halinde kordon serviksten kurtularak dölyoluna girer. Kordon sarkması oranı nedir? Yaklaşık iki yüz doğum vakasının bir tanesinde bu durum görülür. En çok hangi hallerde kordon sarkmasına rastlanmaktadır? Bebeğin anormal bir pozisyonda bulunmasından dolayı zarların kopmuş olması hallerinde. Kordon sarkması bebek için tehlikeli olabilir mi? Evet. Çünkü kordo... Devamı »»»

Ters Doğum « Gebelik ve Doğum

Ters doğum ne demektir? Bebeğin ilk önce kıç tarafının gelişiyle olan doğumlara ters doğum denir. Ters doğum anormal bir durum sayılır mı? Bir dereceye kadar anormal bir durum olarak kabul edilmektedir. Ancak iyi bir doğum doktorunun elinde ters doğum hem anne ve hem de bebek için bir tehlike arz etmez. Ters doğum oranları ne kadardır? Normal süreli doğumların yaklaşık yüzde 3 ve 5 arası. Ters doğumların nedenleri hangilerdir?  a.  Anormal bir pelvis. b.  Rahmin doğum biçimsizlikleri. c.  Rahimde lifli tümörlerin bulunuşu. d.  Bebeğin başındaki bir anormallik veya bebeğin  başı... Devamı »»»

İkizler, Üçüzler, Dördüzler « Gebelik ve Doğum

İkiz doğma oranları nedir? Her seksen doğumda bir vaka. Üçüzlerin doğma oranı nedir? Her sekiz bin doğumda bir vaka. Dördüzlerin doğma oranı nedir? Her yedi yüz bin doğumda bir vaka. Tek yumurta ikizleri nasıl oluşur? Bunlar bir yumurtadan gelişen ikizlerdir. Bu gibi ikizler genellikle birbirlerine tıpatıp benzerler. Çift yumurta ikizleri ne demektir? Bunlar ayrı yumurtalardan gelişmiş olan ikizlerdir. Bu ikizler ayrı cinsten olabilirler ve tek doğan iki erkek kardeşten veya bir erkek ve kız kardeşten daha fazla birbirlerine benzeyemeyebilirler. İkiz doğumlar neden olur? a... Devamı »»»

Doğum Sonrası Kanamaları « Gebelik ve Doğum

Doğum sonrası kanamaları ne demektir? Plasentanın gelmesinden veya alınmasından sonra aşırı derecede kan kaybı. Doğum sonrası kanamaları neden meydana gelir? a.  Uzun süren doğum halinden sonra rahmin kasılmaması, büyük bir bebekten dolayı rahmin fazla gerilme ve yayılması, boşluğunda fazla su bulunmasından dolayı rahmin fazla gerilip yayılması. b.  Plasenta dokularının geride kalması, bu hal plasentanın arkasından kanamaya neden olur. c.  Doğum halinde dölyolunda, servikste ya da rahimde bir yırtılma veya yaralanmanın meydana gelmiş olması Doğum sonrası kanamaları tehlikeli midir? ... Devamı »»»

Sezaryenle Doğum « Gebelik ve Doğum

Sezaryen nedir? Karından açılan bir ensizyonla ve oradan rahmin iç kısmına (fun-dus) varılmasıyla bir bebeğin doğmasını temin için yapılan cerrahi müdahaleye sezaryen ameliyatı veya sezaryen denir. Sezaryen ciddi bir operasyon mudur? Evet. Sezaryenle doğum yapılma oranı nedir? Doğumların yaklaşık yüzde 4 ila 8'i. Sezaryen güvenli bir operasyon mudur? Evet. Normal olan kadınlarda iyileşme oranları yaklaşık yüzde yüzdür. Gebelikte komplikasyonlar meydana gelmişse iyileşme oranları bir az daha düşüktür. Günümüzde gelişen operasyon ve anestezi teknikleriyle ve kan ve antibiyotiklerin ... Devamı »»»

Rahim Atonisi « Gebelik ve Doğum

Rahim atonisi nedir? Bu durumda  rahim   yeterli gerilmeleri yapamamaktadır.Rahim atonisi asıl veya tali olabilir. Birinci durumda gerilmeler daha baştan yetersizdir. İkinci durumda gerilmeler uzun süre normal devam ettikten sonra sancılar yavaş yavaş azalarak etkisiz hale gelir. Rahim atonisi neden ileri gelir? Asıl rahim atonisi, çok büyük bir çocuk veya ikiz taşıyan ve fazlasıyle gelişen ya da fazla sıvı olan rahimlerde meydana gelebilir. Gerginlik ve korku da asıl rahim atonisinde rol oynayabilir. Tali rahim atonisi uzayan doğum halinden, su kaybından ve annenin takatsiz kalmasından i... Devamı »»»

Gebelikte Diyabet « Gebelik ve Doğum

Gebelik halinde idrarda şeker bulunması her zaman diabet olduğunu mu gösterir? Her zaman değil. Son gebelik aylarında kadının idrarında laktoz bulunması çok kez görülmektedir ve bu idrarını, şeker için tahlilinde "müspet" sonuç gösterir. İdrarda laktoz bulunması diabete delalet etmez. Gebelikte diabet nasıl teşhis edilir? a.  İdrarda glikoz bulunmasıyla. b.  Kan muayenesinde kanda normal şeker miktarının artmış oluşunun tespitiyle. c.  Glikoz tolerans testi diye adlandırılan bir testin yapılmasıyla. Bütün bu testler her gebelik halinde yapılır mı? Hayır. Glikoz için rutin idrar tahl... Devamı »»»

Gebelikte Piyelit « Gebelik ve Doğum

Piyelit nedir? Gebelikte çok rastlanan bir böbrek enfeksiyonudur. Gebelikte piyelit neden meydana gelir? Piyelit; bağırsaklardan, mesaneden veya başka kaynaklardan gelebilen bir bakteri enfeksiyonudur. Gebelik halinde idrar yolları üzerinde anormal derecede bir baskı olmaktadır ve bu yüzden bu yollar kısmen tıkanmakta ve böbrekten idrarın serbest gelebilmesi engellenmektedir. Bu durum enfeksiyon gelişmesine yardımcı ve öncü olmaktadır. Gebelikte piyelit ciddi bir durum mudur? Her zaman değil. Günümüzde kemoterapi ve antibiyotik ilaçlarla hastalık kolaylıkla kontrol altına alınabilmekt... Devamı »»»

Gebelikte Kalp Hastalığı « Gebelik ve Doğum

Kalbinden rahatsız olan bir kadın gebe kalmalı mı? Bu, kalp rahatsızlığın tipine, kalp yetersizliği hali veya tarihçesine ve hastanın fazla yorulmadan yaşantısını sürdürebilmesine bağlıdır. Bütün kalp hastaları gebelik devresini geçirebilirler mi? Evet. Genel bir inanış tersine, arızalı kalpler bile gebeliğe karşı dayanıklı olabilmektedir. Hangi tip kalp  hastalığından mustarip olan kadın  gebelikle en çok zorluk çeker? Birçok kalp yetersizliği episodları geçirmiş olan veya gebe kalmadan önceki dönemde normal fiziki faaliyetini yerine getirememiş olan kadınlar. Bir kalp hastası geb... Devamı »»»

Gebeliğin Komplikasyonlarl « Gebelik ve Doğum

Gebelik durumunda bir komplikasyonun meydana gelebilmekte olduğunu gösteren tehlike işaretleri hangileridir? a.  Ayak ve bileklerin fazlasıyla şişmesi. b.  Birdenbire fazla kilo almak. c.  Görmekte anormallikler, örneğin gözlerin önünde rahatsız edici noktalar veya çift görüş. d.  Ciddi ve inatçı baş ağrıları. e.  Üst karın bölgesinde sancı. f.  Tekerrürlü kusma halleri. g.  Karın krampları, dölyolunda kanamalı ve kanamasız. h.  Gebelik hali başladıktan sonra her an dölyolundan gelebilecek kanamalar. i.   Tekerrür eden bayılma episodları. k.  Gebeliğin altıncı ayından sonra bir günde... Devamı »»»

Doğum Sonrası Dönemi « Gebelik ve Doğum

Hastanın doğumdan ne kadar zaman sonra yataktan çıkmasına izin verilir? Genellikle ilk on iki saat içerisinde. Hasta doğumdan ne kadar süre sonra yiyip içebilir? Sıvı şeyler ilk dört saat içerisinde alınabilinir. Tam diyete doğumdan on iki saat sonra başlanılabilinir. Eğer uzun süreli bir solunum yolu anestezisi verilmişse sıvı ve yemek alınma süresi uzatılabilinir. Doğumdan sonra ne gibi özel giysilere ihtiyaç vardır? İyi bir sutyen ve sıkı bir korse. Doğumdan sonra sonda kullanılması genel bir hal midir? Evet. Doğumdan sonra kendiliğinden idrar edilmemesi yaygın bir haldir. D... Devamı »»»

Gebelikte Toksemi « Gebelik ve Doğum

Toksemi nedir? Gebelik haline mahsus bir hastalıktır. Bu hastalığın karakteristikleri yüksek kan basıncı, kan damarlarının zedelenmesi, karaciğer ve özellikle böbrek çalışmasına engel olmasıdır. Aslında, gebelikte toksemiden mustarip olan bir kadının bütün vücut işlemleri bozulmaktadır. Gebelikte toksemi olma oranları ne kadardır? Bütün gebeliklerin yüzde onunda meydana gelmekte olduğu sanılmaktadır. Fakat, bunların da büyük çoğunluğunda toksemi hafif olmaktadır. Gebelikte toksemi neden olmaktadır? Nedeni bilinmemektedir. Gebelikte tokseminin çeşitli tipleri hangileridir? a.  Gebe... Devamı »»»

Pre-eklampsi « Gebelik ve Doğum

Pre-eklampsi nöbetine kimlerin en çok yakalanma ihtimalleri vardır? Genellikle ilk bebeklerini doğuracak olan genç kadınların. Pre-eklampsi nöbetinin olma oranları nedir? Bunlar gebelikteki bütün toksemilerin yaklaşık üçte birinde meydana gelmektedir. Pre-eklampsinin belirtileri nelerdir? Hafif vakalarda hiçbir belirti olmayabilir. Gebeliğin son üç ayında meydana gelebilecek daha ciddi vakalarda şu belirtilere rastlanabilinir: a.  Bulantı ve kusma. b.  Baş ağrıları. c.  Karın bölgesi sancıları. d.  idrarın az gelmesi. e.  Gözlerin önünde noktaların uçuşması veya çift görme. Pr... Devamı »»»

Eklampsi « Gebelik ve Doğum

Eklampsi nedir? Eklampsi, preeklampsinin son durumudur. Bazı nadir hallerde preeklampsi belirtileri görülmeden de gelişebilir. Eklampsi olma oranı nedir? Sekiz yüz bin vakanın birinde. Eklampsinin sebebi nedir? Sebebi bilinmemektedir. Eklampsi ne zaman olur? Genellikle gebelik halinin son birkaç ayında. En çok görüldüğü zaman doğum hali başlamasının hemen öncesidir. Ancak bazı hallerde doğum  halinde veya doğumdan sonraki ilk yirmi dört saattedir Eklampsi ciddi midir? Evet. Eklampsi hallerinde anne ve bebek için riskler çok daha faz ladır. Eklampsinin belirtileri nelerdir? ... Devamı »»»

Plasenta Previa « Gebelik ve Doğum

Plasenta previa nedir? Plasentanın rahmin alt kısmında, çıkmakta olan bebeğin başının altında veya önünde, bulunması halidir. Bu durumda plasenta serviksin dölyoluna açılışına girmektedir. Plasenta previa neden ileri gelmektedir? Asıl nedeni bilinmemektedir. Hangi tiplerde plasenta previa vardır? a.  Kısmi plasenta previa. Bunda serviksin iç kısmının ağzının yalnız bir kısmı plasenta ile örtülüdür. b.  Komple plasenta previa. Bunda ise serviks kanalının bütün açılış kısmı plasenta ile örtülmüş durumdadır. Plasenta previa olma oranları nedir? Yaklaşık sekiz yüz vakanın birinde mey... Devamı »»»

Abrupsiyo Plasenta « Gebelik ve Doğum

Abrupsiyo plasenta nedir? Rahim duvarına normal olarak bağlı olan bir plasentanın zamanından önce yerinden ayrılması halidir. Abrupsiyo genellikle ne zaman olur? Doğum halinde, bebek doğmadan önce. Abrupsiyo plasenta neden meydana gelir? Esas nedeni bilinmemekteyse de, abrupsiyo plasenta ile muhtelif gebelik toksemileri arasında sıkı bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bazı hallerde plasentanın bu zamansız ayrılışının bir yaralanmadan ileri gelmekte olduğu görülmektedir. Başka hallerde, su torbasının patlamasıyla akan suların plasentayı zamanından önce ayırdığı da vakidir. Abrupsiyo p... Devamı »»»