Sıcak Tedavisi

Sıcak Tedavisi « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  

Sıcak tedavisi, yaralanmış organa genellikle nasıl yararlı olabilir?
iki yararlı tesiri vardır:
a.  Yaralanan kesime kan akımını, arttırır ve böylece vücut yarayı daha kolay iyileştirebilir.
b.  Kan damarlarını ve adaleleri rahatlaştırır ve böylece normal iyileşmeye yardımcı olur.

Çeşitli türde sıcak tedavileri var mıdır?
Evet. Etki dereceleri değişik olan birçok sıcak tedavi usulü vardır.

Sıcak tedavisi için kullanılan aletlerin bazıları hangileridir?
a.  Normal bir fırın lambası. Bunun fazla bir etki kudreti yoksa da kan akımının normale dönüşünde ve sinir kasılmalarında bir dereceye kadar yardımcı olacaktır.
b.  Kızılötesi makineleri. Kızılötesi makinelerinin etki kudreti daha fazlaysa da dokuların derinine inememektedir.
c.  Diatermi makineleri; hem uzun ve hem de kısa dalgalılar. Bunların etki kudreti oldukça fazladır ve adale, kirişlere, kemiklere vb. ısı dalgaları ulaştırmakta çok faydalıdırlar.
d.  Nakledilen ısılar; Bu usulde ısı aletinden vücut dokularına direkt olarak ısı nakledilmektedir. Hidroterapi (su tedavisi), sıcak banyolar, rutubetli veya yaş pansumanlar ve bunun gibi başka işlemler bu kategoriye girmektedir.

Doktor kontrolü olmadan sıcak tedavilerine başvurulması emniyetli midir?
Hayır. Bu gibi bir tedavi usulüne ancak doktor tavsiyesiyle başvurulmalıdır. Kısa dalga diatermi olsun veya sadece sıcak termofor olsun, ısının yanlış şekilde kullanılması ciddi yanıklara yol açabilir. Bunun dışında hasta ısının kendisine yararlı olup olmayacağını bilecek durumda değildir ve bazı hallerde böyle bir tedavi usulü, yarardan çok zararlı sonuçlar getirebilir.

Hangi hastalıklar veya yaralanmalarda sıcak tedavisinden faydalanılabilinir?
Bunlar o kadar çoktur ki, bunları burada sıralamak imkanı yoktur. Birkaç tanesi:
a.  Muhtelif artrit tipleri.
b.  Bursan iltihaplanmasının bazı safhalarında.
c.  Adale burkulmaları veya iltihaplanmasında.
d.  Adale spazmları, çocuk felcinde olduğu gibi "Sister Kenny tedavisi" .
e.  Katılaşmış   eklemler,   kirişler ve adaleler   kırık gibi hallerden sonra hareketsizlik nedeniyle.

Etkili olabilmeleri için ısı tedavilerinin kaç kez yapılması gerekmektedir?
En iyi sonuçların alınabilmesi için birkaç hafta süreyle her gün yapılmaları gerekmektedir