Egzersiz

Egzersiz « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  

Egzersizler kemik, adale, mafsal ve başka hastalıkların tedavilerinde yararlı olurlar mı?
Muhakkak ki evet. Gerekli şekilde talimat üzerine yapılan egzersizler adale, kemik, mafsal, kiriş ve sinir rahatsızlıklarında çok büyük yarar sağlanmasında önayak olabilmektedirler.

Kayan bir disk, lumbago, boyun tutukluğu gibi durumlarda ve beyin felci, adale vb. hastalıklarda özel egzersizler yararlı olabilmekte midir?
Evet. Bu alanda uzmanlar tarafından tayin edilecek özel egzersizler yukarıda gösterilen durumlarda büyük çapta faydalar temin edebilecektir.

Herkes egzersiz yapabilir mi, yoksa bunun için bir uzmana mı başvurulmalıdır?
Egzersiz çok önemli bir ihtisas haline gelmiştir. Kullanılacak birçok alet ve yapılması gereken egzersizler için muhakkak surette bir uzmana başvurulmalıdır.

Egzersizler devamlı olarak ve kontrol altında mı yapılmalıdır?
Evet. Fiziki egzersizlerde başarısızlık genellikle iyi hazırlanmış bir program ve gayrimuayyen egzersiz periyodlarından ileri gelmektedir.