Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Genel Açıklama « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi nedir? Fizik tedavi, hasta veya yaralanmış vücut yapılarına yeniden tam bir güç ve fonksiyon kazandırmayı ve hastayı tam tedavi edilmiş bir duruma getirmeyi hedef tutan bir tıp bölümüdür. Vücudun hastalanmış veya yaralanmış bir bölümünü tedavi etmek ve eski haline getirmek için fizik tedavi; ışık, sıcak, elektrik stimülasyon, hidroterapi ve başka koşullardan faydalanmaktadır. Rehabilitasyon nedir? Rehabilitasyon geri zekalılara, sakatlara ve başka yardıma muhtaç olanlara yardımlarında fiziki koşullarla birlikte ve aynı zamanda psikolojik, sosyal ve mesleki düzeltme yollarına ... Devamı »»»

Işık Tedavisi « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hastaların tedavisinde ışık nasıl kullanılır? Ültraviyole ışınları birçok cilt hastalıklarının  tedavisinde büyük ölçüde kullanılmaktadır. Ültraviyole ışın tedavileri bir doktor kontrolü altında olmadan yapılmalı mı? Hayır. Bu oldukça tehlikeli bir işlemdir ve hatalı kullanma hallerinde ciddi yanıklar ve dokularda hasar meydana gelebilmektedir. Piyasada satılan ültraviyole ışın lambaları yeterli derecede ışın vermekte midir? Bunlar genellikle yetersiz aygıtlar olup, etkili tedaviye gerekli olan ışını temin etmemektedirler. Ayrıca bunlar tehlikeli de olabilirler ve fazlasıyla kullanıld... Devamı »»»

Hidroterapi « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hidroterapi nedir? Su kullanılan bir fiziki tedavi türüdür. Hidroterapinin faydaları nedir? Yüzme tankları, döner banyolar (whirlpool baths), sıcak spreyler ve sıcak küvet banyolarının hepsi adaleleri rahatlatmakta ve onları daha faal bir şekilde kullanılmasını temin etmektedirler. Kısmen felçli hasta bir su tankına yerleştirildiği vakit ve yüzmeye başlayınca hareketlerindeki iyileşme şaşırtıcı derecede olmaktadır. Döner banyolar kırılan bir yerin normal fonksiyonuna dönmesini hızlandırır mı? Evet. Bu tedavi metodu spazmları hafifletmekte ve katılaşan adale, mafsal ve kirişlerde aktif... Devamı »»»

Elektrik Stimülasyon « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Sinir iltihabı  (nevritis)  veya felç vakalarında elektrik stimûlasyona çok kez başvurulmakta mıdır? Hayır. Elektrik stimülasyon zedelenmiş veya felce uğramış bir sinirin normale dönüşmesine yararlı olmaz. En çok kullanılan elektrik stimülasyon sistemleri hangileridir? Endüklenmiş elektrik akımı   (faradik) ile galvanik elektrik akımı tedavileri. Bunlar özel bir makine ile verilmektedir. Elektrik stimülasyon, bir tedavi metodu olarak nasıl kullanılır? Bir adalenin siniri gerekli fonksiyonu göstermediği zaman, onu uyarmakla (teşvik etmekle) çok kez adaleyi daha iyi bir duruma getirmek ... Devamı »»»

Sıcak Tedavisi « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Sıcak tedavisi, yaralanmış organa genellikle nasıl yararlı olabilir? iki yararlı tesiri vardır: a.  Yaralanan kesime kan akımını, arttırır ve böylece vücut yarayı daha kolay iyileştirebilir. b.  Kan damarlarını ve adaleleri rahatlaştırır ve böylece normal iyileşmeye yardımcı olur. Çeşitli türde sıcak tedavileri var mıdır? Evet. Etki dereceleri değişik olan birçok sıcak tedavi usulü vardır. Sıcak tedavisi için kullanılan aletlerin bazıları hangileridir? a.  Normal bir fırın lambası. Bunun fazla bir etki kudreti yoksa da kan akımının normale dönüşünde ve sinir kasılmalarında bir derec... Devamı »»»

Masaj « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bir doktor tavsiyesi olmadan bir kimsenin kendisine masaj yaptırması doğru bir hareket midir? Hayır. Yanlış bir şekilde yapılacak masaj çok zararlı olabilir. Masajcının fazla sert veya uygun olamayan biçimde masaj yapması adale ve mafsallara çok zararlı olabilir. Masaj ne gibi hallerde zararlı olmaktadır? a.  Kilo vermek için yapıldığı zaman. Yalnız masaj kilo kaybında yararlı olamaz. b.  Bir yumru bulunduğu zaman. Bu bir tümör olabilir ve masaj böyle bir halde çok zararlı olabilir. c.  Sancı veya iltihap olan bir alanda masaj yapılması sakıncalıdır. Böyle bir alanda masaj yapılması enf... Devamı »»»

Egzersiz « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Egzersizler kemik, adale, mafsal ve başka hastalıkların tedavilerinde yararlı olurlar mı? Muhakkak ki evet. Gerekli şekilde talimat üzerine yapılan egzersizler adale, kemik, mafsal, kiriş ve sinir rahatsızlıklarında çok büyük yarar sağlanmasında önayak olabilmektedirler. Kayan bir disk, lumbago, boyun tutukluğu gibi durumlarda ve beyin felci, adale vb. hastalıklarda özel egzersizler yararlı olabilmekte midir? Evet. Bu alanda uzmanlar tarafından tayin edilecek özel egzersizler yukarıda gösterilen durumlarda büyük çapta faydalar temin edebilecektir. Herkes egzersiz yapabilir mi, yoksa bu... Devamı »»»

Rehabilitasyon « Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Rehabilitasyonun hedefleri nelerdir? a.  Hastayı mümkün olduğu derecede normale yakın bir fiziki duruma geri getirmek. b.  Hastanın duygusal durumunu  iyileştirmek ve böylece sakatlığına alışmasına yardımcı olmak. c.  Toplumda yeniden yerini alabilmesi için hastanın sosyal durumunun düzeltilmesinde yardımcı olmak. Son on beş ile yirmi yıldan beri rehabilitasyon metotlarında gelişmeler kaydedildi mi? Bu alanda varılan ilerlemeler tıp aleminde hayret verici derecede olmuştur. Artık "sakatlara" sakat gözüyle bakmamaktayız. Rehabilitasyon için açılan özel enstitüler sakatların büyük bir kıs... Devamı »»»