İnmemiş Testis

İnmemiş Testis « Erkek Üreme Organları  

İnmemiş testis nedir?
Ceninin gelişmesi devresinde testisler karın bölgesinde bulunmaktadırlar. Cenin büyüyünce testisler kasığa iner ve çocuk doğacak duruma gelince skrotuma kadar inmiş olur. Bu inmenin olmaması veya yeterli derecede inmemesine inmemiş testis (kriporşidizm) denmektedir. Bu bir veya iki tarafta da meydana gelebilir.

Eğer inmemiş testis doğuşta mevcutsa bu onun her zaman böyle kalacağına mı delalet eder?
Muhakkak surette değil. Bu gibi testislerin bir kısmı, çocuk bir yaşma gelinceye kadar normal yerlerine ineceklerdir.

Bir inmemiş testisin normal yeri olan skrotuma inmesini temin için ne gibi tıbbi metotlara başvurulacaktır?
Hormon enjeksiyonları bazı hallerde böyle bir testisin büyümesine ve normal yerine inmesine yararlı olmaktadır.

İnmemiş testisin en uygun ameliyat zamanı hangisidir?
Dokuz ile on yaşları arası. Ancak bazı doktorlar çocuğun beş yaşında bile bu ameliyat için gerekli derecede gelişmiş olduğunu kabul etmektedirler.

İnmemiş testisli bütün çocuklarda cerrahi müdahale gerekli midir?
Testisler hormon enjeksiyonları ile kendiliklerinden inmeye başlarsa cerrahi müdahale gerekmez.

İnmemiş testislerde yapılan ameliyatlar ciddi sayılır mı?
Hayır, bir fıtık ameliyatından daha ciddi sayılmaz.

Böyle bir işlemden sonra hastanede kalma süresi ne kadardır?
Beş ile yedi gün arası.

İnmemiş testis için nasıl bir ameliyat yapılmaktadır?
Bu ameliyatın birçok çeşidi vardır (orchidopexy). Kasıkta 7,5 ile 12,5 santim arası bir kesit yapıldıktan sonra testis ve spermatik kordon buraya yerleştirilir. Spermatik kordondan bütün fazla lenf dokuları .ve buraya yapışmış diğer maddeler kesip çıkarılır. Böylece kordon uzamış olur. Bundan sonra testis skrotuma indirilir ve oraya ipek iplikle tespit edilir.

İnmemiş testisler asıl yerlerine yerleştirildikten sonra normal fonksiyonlarını yaparlar mı?
Her zaman değil. Çünkü bu guddelerin bazıları çok küçük ve gelişmemişlerdir. Ancak, etkili sperma üretemeyeceklerse de önemli seks hormonu ifrazatında görevlerini yerine getirecekler ve kişinin erkeklik niteliğini korumasını temin edeceklerdir.

İnmemiş testis ameliyatlarında başarı oranı yüksek midir?
Evet. İnmemiş testislerin büyük çoğunluğunun skrotuma indirmek mümkün olmaktadır.