Psikolojik Sorunlar

Psikolojik Sorunlar « Erginlik  

Erginlik çağındaki bir erkek veya kız çocukta  meydana gelen bazı önemli psikolojik değişiklikler nelerdir?
Bu çağda çocuk anne ve babanın bağlarından kendisini koparmak için çaba sarf eder. Bu çocuklar artık kişiliklerini ispat etmek isterler ve böylece ergin yaşantıya hazırlanmak yoluna girerler. Bu çağda çocukta saldırganlık, itaatsizlik, saygısızlık ve sakarlık halleri görülür. Ancak, anne ve babalar büyümekte olan çocuklarına bu zor zamanlarında sempati gösterirler ve olgunlukla hareket ederlerse, çocuklar ve aile arasında olgun ve sıcak bir sevgi gelişir.

Bir anne veya baba, çocukların büyüme problemlerini nasıl idare etmeli?
Her şeyden önce anne ve babalar bu çağın çocuk için zor bir çağ olduğunu bilmeleri lazımdır. Bu zaman içerisinde çocuk birtakım ruhi çelişkiler içerisindedir. Bu günlerdedir ki çocuğun güvene, teşvike, alaka ve sevgiye ve doğru yol gösterilmesine en çok ihtiyacı vardır.

Büyümekte olan bir çocuk neden daima başka çocuklarla bir arada olmak için can atmaktadır?
Çünkü hepsi birden ve aynı zamanda bu zor çağdan geçmektedirler. Ayrıca erginlik çağındaki çocuklar aynı problemleri olan yaşıtlarıyla ilişki kurmakla teselli bulmaktadırlar.

Büyümekte olan bir çocuğun duygularında büyük çelişkilere rastlanması normal midir?
Evet. Erginlik çağındaki çocukta hatalı hareketlere fazlasıyla rastlanabilir. Bazı yönlerde çok çocuksu hareketler yapan erginlik çağındaki çocuk, öte taraftan başka hallerde tam olgunlaşmış bir kişi gibi hareket eder.

Erginlik çağında bazı çocukların fazlasıyla yemek yerken, ötekilerin aç yaşadıkları yaygın bir hal midir?
Evet. Erginlik çağında birçok aşırı hareket ve davranışlara rastlanır. Bu durumda anne ve babaların yapabilecekleri en iyi şey çocuklarının bu problemlerini sempati ve anlayışla karşılamaktır.