Cinsel Gelişim

Cinsel Gelişim « Erginlik  

Erginlik çağında çocukta fiziki gelişme yanında entellektüel   gelişme  de aynı zamanda mı meydana gelir?
Evet. Büyümekte olan çocuk bu çağda genellikle büyük entellektüel ilerlemeler kaydeder. Dünyasında ve etrafında meydana gelen değişikliklere ve gelişmelere aşırı bir ilgi gösterir.

Erginlik çağındaki çocuklarının artan cinsi ihtiyaçları karşısında anne ve babalar ne gibi bir tavır takınmalıdırlar?
Bu tabii bir olaydır. Çocukların gözü korkutulmamalı ve karşı gelinmemelidir. Erkek ve kız çocukların birbirlerini tanımaları ve beraber olmak istemeleri normal bir içgüdüdür. Diğer cins hakkında fazla bilgi edinmek arzusu cinsel öğrenme merakı uyandırsa da, çocukları muhakkak surette cinsi münasebete veya rast gele seksi ilişkilere sevk etmez. Bu çağda çocukların seks merakı tatlılıkla idare edilmeli ve çocukların seks merakının kötü ve yanlış yola sapmasını önlemek için onlar, doğru yöne sevk edilmeli ve itilmelidir.
Erginlik çağında erkek ve kız çocukların  mastürbasyon  yapmaları normal midir?
Evet. Bu hareketlerinden dolayı onlarda bir suç işledikleri izlenimini uyandırmamak için büyük çaba sarf edilmelidir.

Erginlik çağında olan on üç ve on dokuz yaşları arasındaki çocukların evlenmelerine izin verilmeli mi?
Bu genellikle mantıklı bir hareket olmaz. Çünkü bu yaştaki çocuklarda duygu olgunluğu henüz tam anlamıyla gelişmemiştir. Eğer iki genç arasında gerçek bir aşk mevcutsa sevgi erginlik çağları geçinceye kadar sürer. Olgunluğa erişmiş olan iki genç gereken doğru kararı verebilecek durumda olacaklardır.

Erginlik çağının gecikmesi halinde tıbbi müdahale gerekli midir?
Erkeklerde olsun kızlarda olsun erginlik çağının gecikmesi çoğunlukla tıbbi müdahale gerektirmez. Er geç bütün çocuklar tıbbi müdahale olmadan da olgunluğa erişeceklerdir.