Başlangıç

Başlangıç « Erginlik  

İnsan gelişmesinde erginlik çağı hangi yılları kapsar?
On yaşlar çağını, 12 yaşından 20 yaşına kadarki devre.

Erginlik çağı ne demektir?
Erginlik çağı; kızlarda yaklaşık 12 ile 15 yaş arası, erkeklerde ise 13 ve 16 yaşlar arası cinsel fonksiyonların geliştiği çağdır.

Erginlik çağı insan yaşantısında neden o kadar büyük bir önem taşır?
Çünkü bu insanoğlunun en çabuk büyüme ve gelişme safhasıdır. Fizik, psikolojik ve fizyolojik değişiklikler büyük bir süratle bu çağda meydana gelir.

Erginlik çağındaki genç kızlarda özellikle ne gibi belirtiler meydana gelir?
a.  Göğüslerin gelişmesi.
b.  Koltuk altı ve cinsel organı etrafında tüylerin büyümesi.
c.  Vücudun kadın tipi olarak gelişmeye başlaması,
d.  Adetlerin (aybaşlarının) başlaması.

Erkek çocuklarda erginlik kendisini nasıl gösterir?
a. Cinsel organların büyümesiyle.
b.  Kol altı ve cinsel organları etrafında tüylerin büyümesiyle.
c.  Yüzde ve üst dudakta kılların görünmesiyle.
d.  Seste değişiklik ve ses tonunun kalınlaşmasıyla.
e.  Adalelerin gelişmesi ve vücudun erkeksi bir tip almasıyla.

Erginlik çağı, kızlarda ve erkeklerde aynı yaşta mı başlar?
Hayır. Kızlar genellikle erkeklerden bir veya iki yıl önce erginlik çağına erişirler.

Bütün kızlar aynı yaşta mı erginliğe erişirler?
Hayır. Kızların erginliğe erişme çağında büyük farklar olabilmesi mümkündür.

Bir aile içerisinde kız çocukların erginliğe erişmesi aynı yaşlara mı rastlar?
Evet. Genellikle bir ailede bütün kız çocuklar aynı yaşta ve daha erken, erginlik çağına varırlarken, başka bir ailede yine bütün kız çocuklar daha ileri yaşta erginliğe erişmektedirler. Genellikle bir kız çocuğun adetleri annesinin adetleri başladığı yaşta başlar.

Değişik ırklardan olanlarda ve değişik iklimlerde yaşayanlarda, kızlarda erginlik çağı değişik yaşlarda mı başlar?
Evet. Sıcak iklimlerde kızların adetleri genellikle daha erken başlar.