Adet Ve Erginlik

Adet Ve Erginlik « Erginlik  

Kızlarda adet başladığı zaman ilk birkaç ayda, hatta ilk bir iki yılda genellikle düzensiz olduğu doğru mudur?
Evet, adetler her iki veya üç haftada bir ya da her üç ayda bir olabilir. Akıntı miktarı da geniş ölçüde değişik olabilir.

Adetlerin normal hale gelmesi için ne kadar zaman geçebilir?
Bu süre bir yıldan üç yıla kadar değişebilir.

Erken meydana gelen adetler anormal bir hal sayılır mı?
Hayır. Bu durum genellikle kendi kendine düzelir ve tedaviye ihtiyaç göstermez.

Bir kızda adetlerin başlaması ile kızın normal gelişmesi arasında bir ilişki var mıdır?
Evet. Bir kızın gelişmesi (büyümesi) adetleri normalleştiği zaman genellikle tamamlanmış olur.

Bir genç kızın adetlerinde bir veya iki yıl anormallik halleri görüldüğü takdirde onun tıbbi bir muayeneden geçmesi yararlı mıdır?
Evet. Rektuma ait bir muayene onun rahim ve yumurtalıkları hakkında gereken bilgiyi verecektir. Bu gibi genç kızlarda dölyoluna ait muayene gerekli değildir.