Dudaklar

Dudaklar « Dudaklar  

En ufak bir yaralanmayla bile dudaklar neden çok fazla şişer?
Çünkü bu kesimde derialtı dokuları, elastiki ve sünger gibidir. Ayrıca, çok miktarda kan toplanmasına da uygundur.

Ezilme, berelenme veya başka bir yaralanma sonucu şişen dudaklar nasıl tedavi edilir?
Yaralanmadan hemen sonra, yaralanan yere baskı ve soğuk pansumanlar yapılmalıdır. Bu gibi şişkinliklerin büyük çoğunluğu, başka bir tedaviye gerek göstermeden birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşir.

Dudaklarda ciddi bir yaralanma olduğu takdirde, bu yaranın bir cerrah tarafından dikilmesi gerekli midir?
Evet. Dudaklarda yapılacak dikişler, çirkinlik kalmaması için bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Dudaklarda ve  çevresinde çıkan çıban, sivilce  ve  şirpençeler (karbunkl) gibi enfeksiyonlar tehlikeli midir?
Evet. Özellikle burun, yanaklar ve üst dudakta olanlar. Yüzün bu bölgesindeki kan damarları doğrudan beyindeki damarlara aktığından, bu gibi durumlar her zaman bir tehlike arz edebilir. Bu bölgedeki bir enfeksiyonun genişlemesi, beyinde veya beyin çevresinde bir enfeksiyona neden olabilir.

Dudak enfeksiyonunun tedavisinde alınacak en önemli tedbir nedir?
Dudakta meydana gelmiş olan bir çıban veya sivilceyi katiyen sıkmayın.

Dudak enfeksiyonunun tedavisi nasıl yapılır?
Ufak sivilcelere hiç dokunulmamalıdır. Daha büyüklerin tedavisi için yaş sıcak kompres yapılır ve antibiyotikler verilir. Dudak enfeksiyonları, özellikle üst dudakta olanlar, bir cerrah tarafından deşilmelidir.

Frengili bir insanı dudağından öpmekle bir frengi enfeksiyonu meydana gelebilir mi?
Evet. Geçmiş yıllarda dudak şankrlarma (frengi çıbanı) çok rastlanırdı.
Dudağında yara olan bir insanı, dudağından öpmekten  kaçınılmalı mı?
Kesinlikle evet.

Dudak tümörleri yaygın mıdır?
Evet. Bunlar genellikle küçük, siğilli marazı teşekküller (papiloma), mavimtrak kan damarları tümörleri (hemanjioma), dudakların renkli kısmında beliren küçük çil benzeri benler (nevus), lifli dokuların (fibroma) geliştirdiği küçük katı yumrular, dudak dokularında meydana gelen toplama kistleri veya kanser olarak görünürler.

Dudak tümörlerinin tedavisi nasıl yapılır?
Kanser dışında yukarıda sayılan bütün tümörler selimdir. Büyüme eğilimi gösterdikleri veya devamlı tahrişe neden oldukları takdirde cerrahi müdahale ile çıkarılmaları gerekir. Tedavi usulleri arasında şunları sayabiliriz: Cerrahi müdahale ile çıkarmak, elektrik akımlı bir iğne ile yakmak, kuru biz kullanmak ve radyum veya X ışını tedavisi uygulamak. Başvurulacak tedavi şekli, görülen tümörün türüne bağlıdır. Dudakta kalacak izin mümkün olduğu kadar hafif olmasını temin için, tedavinin bir uzman tarafından yapılması gerekir.

Dudak kanseri yaygın bir hastalık mıdır?
Evet. Vücutta gelişecek bütün kanserlerin % 2'sini, ağız boşluğu çevresindeki kanserlerin yaklaşık % 30'uhu dudak kanseri teşkil eder.
Dudak kanseri genellikle kimlerde görülür?
Bu vakaların % 95'i erkeklerde görülür ve her on vakadan dokuzu alt dudak kanseridir.

Dudak kanserinin olmasında en büyük neden hangisidir?
Tütün kullanmak genellikle pipo,dudakların devamlı ısırılması, güneşte fazla kalmak, rüzgar ve başka kötü hava durumlarına karşı korunmamak, sürekli tahriş dudakla devamlı temasta olan sivri uçlu bir diş  kanserin gelişmesine yol açabilir.

Dudak kanserinin görünüşü nasıldır?
Bir siğil, tedaviye karşı koyan bir yara veya bir kist şeklinde belirebilir.

Dudak kanseri nasıl tedavi edilir?
Kuşku uyandıran dudaktaki her kronik yara ve bere çıkartılarak mikroskopla incelenmelidir. Eğer kanser bulunursa bu yara veya berenin etrafı kıskı biçiminde bir aletle kazınarak alınmalıdır. Bulaşmış kesimin etrafındaki sağlıklı kısmın da bir parçasının alınması gerekecektir.

Bu hallerde ameliyat yerine X ışını veya radyum tedavisi ya da elektrik akımlı bir iğneyle çıkarma usullerine de başvurulur mu?
Çok nadir vakalarda evet.

Dudak kanserindeki ameliyat sonuçları ne olur?
Boyundaki bezlere yayılmadan önce ameliyata başvurulursa, tedavi tam anlamıyla başarılı olur. Eğer hastalık boyun bezlerine kadar ulaşmışsa, daha geniş ve radikal bir kesip çıkarma işlemi gerekir. Bu ameliyatta bütün lenf bezleri ve çevresindeki dokular alınır.

Dudak kanseri tedavi edilebilir mi?
Erken teşhis edildiği takdirde kuşkusuz evet. Dudak kanserlerinin çoğunluğu boyun bezlerine yayılmadığı takdirde lokalize bir ameliyatla kesilip alınabilir. Eğer boyun bezlerine yayılmışsa, radikal bir ameliyatla hasta tedavi olabilir.

Dudak kanserinin lokalize ameliyatla alınmasından sonra  dudakta biçimsizlik kalır mı?
Genellikle hayır. Dudağın % 30 ila 40i alınsa da meydana gelen biçimsizlik şaşılacak derecede azdır. Tabiidir ki bu gibi ameliyatlar, estetik cerrahide uzman olan operatörler tarafından yapılması gerekir.