Ritm Yöntemi

Ritm Yöntemi « Doğum Kontrolü  

Ritim metodu nedir?
Bu bir nevi cinsi münasebette bulunmamak metodudur. Bu tür uygulamada bir kadının ayın belirli günlerinde gebe kalması ihtimali çok az olduğundan yalnız o günlerde cinsel temasta bulunur.

Ritim metodu nasıl tatbik edilir?
Çocuk doğuracak yaşta olan normal bünyeli bir kadının yumurtalığında her ay bir yumurta oluşur ve ayrılır. Bu "yumurtlama" olarak adlandırılır. Genellikle bir kadın normal de yirmi sekiz günlük adetler arasındaki periyodun ortasında bu gerçekleşir. Normal olarak "yumurtlama" nın adetten on dört gün sonra olması gerekir. Ancak bu "yumurtlama" on ikinci, on üçüncü, on beşinci ve on altıncı günlerde de olabilir. Üstelik adetleri normal olan bir kadının bile bazı hallerde adeti gecikebilir veya erken gelebilir. Böylece bir kadının yirmi sekiz gün sonra adeti gelmesi normalken bu adet yirmidördüncü günde de gelmiş olabilir ve bu halde bundan önce gelen adetten on gün sonra "yumurtlama" safhası gerçekleşebilir. Yine de adet geciktiği taktirde ve iki adet arasında otuz iki gün geçmişse, yumurtlama önceki adetten ancak yirmi gün sonra meydana gelebilir.
Meninin rahim uzantısı Fallop tüplerinde en azından iki gün yaşayabileceği sanılmaktadır. Burada döllenme meydana gelir. Böylece, bir kadın beklenilmeyen bir şekilde adetleri arasında yirmi dört gün geçtiği taktirde son adetinden on gün  sonra Fallop tüpüne bir yumurta varabilir. İki gün önce meydana gelen bir cinsel temastan kalmış meni yumurta geldiği zaman rahim uzantısı Fallop tüplerinde bekleme halinde olabilir. Böyle bir halde adetin başlamasından yalnız sekiz gün sonra hamileliği getirecek olan döllenme meydana gelmiş olabilir. Bu söz konusu kadının o ay içerisinde adet süresi altı gün sürmüşse o zaman son adeti bittikten iki gün sonra yapmış olduğu cinsel temastan gebe kaldığı meydana çıkmaktadır.
Aynı şekilde, normal olarak adetleri arasında yirmi sekiz günlük bir süre geçen bir kadının adetleri arasında otuz iki gün geçerse, o zaman yumurta rahim uzantısı Fallop tüplerinde son adetinin başlangıcından sonra yirminci gününde varmış olacaktır. Bir yumurtanın Fallop tüplerinden rahme iki günde vardığı sanılmaktadır ve bu iki gün içerisinde döllenme meydana gelir. Böylece de bir kadın son adetinin başlangıcından yirmi iki gün sonra bile yapmış olduğu cinsel temastan gebe kalabilmektedir.
Bu da göstermektedir ki ritim metoduna her zaman güvenmek doğru değildir. Bir çiftin bir yıl içerisinde 100 veya daha fazla cinsel temasta bulundukları kabul edilirse bu metodun tatbikiyle adetlerde bir düzensizlik sonucu kadının gebe kalması çok muhtemeldir.
Doktorların çoğunluğu ritim metodunu tavsiye ederler mi?
Hayır, çünkü ancak yüzde 85 ile 90 vakada başarılı olduğu kabul edilmektedir. İstatistik bakımından bir kadın yılda eşiyle 100 kez cinsel temas yaptığını kabul edersek, o zaman bunların 15'inde gebe kalması olanağı vardır.

Bir kadın "yumurtladığını" nasıl bilebilir?
Bir kadın Fallop tüplerinden her ay yumurtasını ürettiği zamanı yaklaşık olarak saptamak için bir teknik mevcuttur. Her sabah aynı saatte yataktan kalkmadan önce söz konusu kadın makattan derecesini ölçer. Derece sonucu birkaç ay devamlı kaydedilir. Görülecektir ki her ay içerisinde muayyen bir sabah derece öteki günlerden yarım derece veya daha fazla yükselecektir. Bu derece kayıt durumu ile birlikte her ay adetin geldiği gün ve saatlerde kaydedilir. Yumurtlamanın derecenin yükseldiği gün meydana geldiği kuvvetle tahmin edilmektedir ve grafikte derecenin artış kaydından kadının her ay ne zaman yumurtlayacağı saptanabilir. Tabi ki bu tespitler ancak adetleri çok normal bir kadında yapılabilir.

Yumurtlama hesaplarına kesin olarak itimat edilebilinir mi?
Hayır. Çünkü en normal insanın bile hiç beklenmedik bir anda erken veya geç yumurtlaması meydana gelebilir. Eğer söz konusu kadın her ay cinsel temastan uzak kaldığı periyodunda ise ve yumurtlama zamanı gecikmişse, gebe kalmış olması muhtemeldir.