Yağ Tümörleri

Yağ Tümörleri « Deri ve Derialtı Dokuları  

Yağ tümörleri (lipomlar)  yaygın mıdır?
İnsan vücudunda gelişen selim tümörler arasında yaklaşık en yaygını yağ tümörleridir.

Yağ tümörleri genellikle vücudun hangi taraflarında gelişirler?
Vücudun her tarafındaki derialtı dokularında veya kas bohçaları aralarında gelişebilirler.

Yağ tümörleri sancı yapar mı?
Genellikle yapmazlar.

Yağ tümörlerinin habis tümörlere dönüşme eğilimleri var mıdır?
Bu hal çok nadir vakalarda görülür ve tümörün birdenbire veya çabucak büyümesiyle belirlenir.

Bir yağ tümörünün ne zaman alınması gerekmektedir?
Büyüme eğilimi gösterdiği hallerde tahriş olduğu zaman veya bulunduğu yer yaralanma ve zedelenmeye elverişliyse. Ayrıca sancılı olunca veya çirkinleştirici bir hal alınca.