Benler Ve Siğiller

Benler Ve Siğiller « Deri ve Derialtı Dokuları  

Benler tehlikeli midir?

Bunların büyük çoğunluğu tehlikeli değildir.


Bir benin habis olduğu veya habis olma eğiliminde bulunduğu nasıl anlaşılır?

Bir ben veya doğuştan gelen bir leke, birdenbire büyümeye ve renk değiştirmeye başlarsa ya da elbiselerden tahriş olup kanamaya başlarsa, derhal muayene edilmeli ve habislik durumu olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu benlerin büyük çoğunluğu selim olma eğilimindedir. Ancak bunların erken bir tarihte alınması ileride kansere dönüşmeleri ihtimalini ortadan kaldırmış olacaktır.


Operatör veya cildiyeci hangi benin yerinde bırakılması ve hangi benin alınması gerekeceğini bilir mi?

Evet.


Benler her zaman çocukluk çağında mı gelişir?

Hayır, çok kez yaş ilerleyince de gelişirler.


Birdenbire değişiklikler gösteren bir ben için gerekli tedavi usulü nedir?

Cerrahi müdahale ile geniş çapta bir aldırma ve temizleme. Bu operasyonda benin etrafındaki normal deri ve yine benin etrafındaki derialtı dokular alınacaktır. Eğer ben fazla büyüklükteyse meydana gelecek deri biçimsizliğini örtmek için deri parçası nakli gerekebilecektir.


Kahverengi veya mavimtrak-siyah renkte olan benlerin elektrik cereyanı ile yakılarak bertaraf edilmeleri iyi bir yol mudur?

Hayır. En iyi tedavi usulü bunların cerrahi müdahale ile alınmasıdır.


Siğiller neden gelişir?

Siğillerin bir virüsten geliştikleri sanılmaktadır.


Siğillerin kurbağaları ellemekten geliştikleri doğru mudur?

Hayır, bu genelleşmiş olan yanlış bir kavramdır.


Bütün siğiller alınmalı mıdır?

Hayır. Bazı hallerde bir tek büyük siğilin alınmasıyla ötekiler kendiliklerinden ortadan kaybolacaktır.


Siğillerin gelişmesini önlemek için tesirli bir çare var mıdır?

Hayır. Fakat gelişmiş olan siğillerin ellenmemesi veya tahriş edilmemesi gerekmektedir: Çünkü böyle haller başka siğillerin gelişmesine neden olacaktır.


Siğiller tedavi edilmeden kendiliklerinden kaybolurlar mı?

Bazı kişilerde evet.


Siğillerin tedavisi nasıl yapılır?

Bunların alınması gerektiği hallerde en çok başvurulan sistem elektrik cereyanlı bir iğneyle alınmalarıdır. Başka siğiller cerrahi yolla alınmaktadır. Bazı siğiller X ışını ile ve yine başka bazı tipleri kimyasal maddelerle yakılarak alınmaktadır.


Bütün bu metotlar siğillerin tedavisinde başarılı olmakta mıdırlar?

Evet ama, bazıları tam olarak alındığı sanılan hallerde tekerrür edebilir.


Bir siğil başarılı bir şekilde alınmışsa, tekerrür etme eğilimi olur mu?

Hayır. Ancak vücudun diğer kısımlarında başka siğiller gelişebilir.


Ayak tabanında gelişen siğiller birçok belirti gösterirler mi?

Evet, bunlar çok sancılı olabilir ve alınmaları gerekmektedir.


Derideki kan damarları tümörlerinin (hemangomlar) anlamı nedir?

Küçük olan tümörlerin hiçbir anlam ve önemi yoktur. Daha büyük olanlar ya ameliyatla alınmalı ya elektrik cereyanı ile yok edilmeli veya karbon dioksit karı ile dondurulmalıdır.


Kan damarı tümörleri çok kez kansere dönüşür mü?

Hayır. Böyle bir hal çok nadiren meydana gelmektedir.


Kan damarı tümörleri kanama eğilimi gösterir mi?

Eğer derinin üst tabakalarında gelişmişlerse ve bir yaralanma hali olmuşsa, aktif kanama meydana gelebilir.


Bir kan damarı tümöründen kanama olmuşsa bunun tedavi yolu nedir?

Bir doktor getirebilinceye kadar kanama noktasının üzerinde direkt ve kuvvetli basınç yapmak.