Parmak Emme Ve Benzer Alışkanlıklar

Parmak Emme Ve Benzer Alışkanlıklar « Çocuk Davranışı  

Başparmak emilmesi normal bir alışkanlık olarak kabul edilmekte midir?
Evet, birçok bebekte bu hal görülür.

Bebekler başparmaklarını neden emmektedirler?
Herhalde kendilerine zevk verici ve yatıştırıcı bir duyu olsa gerek; büyüklerde sigara içmek ve çiklet çiğnemek gibi.

Bir çocuğun bulduğu şeyleri ağzına getirmesi normal bir iç duyu mudur?
Evet. Bir maddeye dudaklarıyla ve diliyle temas etmekle, bu madde hakkında çocuk bilgi edinmektedir.

Başparmak emilmesi yetersiz meme veya biberonla ilişkili midir?
Bazı psikiatrlar bebeklerin yetersiz anne memesi veya biberonla beslenmesi yüzünden başparmaklarını emmekte oldukları nazariyesini ileri sürmektedirler. Ancak, bazı çocuk doktorları bu inanca tam olarak katılmamaktadırlar.

Bebeklerin beslenme sürelerini  uzatmakla başparmak emilmesinin önü alınabilir mi?
Bu bazı bebeklerde yardımcı olacaksa da, bazılarında hiçbir sonuç elde edilemeyecektir.

Başparmak emilmesi genellikle ne zaman sona erer?
Bu çok değişik bir durumdur. Bazı bebekler birkaç aylıkken bu alışkanlıktan vazgeçerken, bazıları iki veya üç yaşına kadar başparmaklarını emmeye devam ederler.

Başparmak emilmesi ne zaman zararlı olur?
Yalnız çocuğun yaşı ilerlemiş olduğu hallerde; yani çocuk dört, beş veya altı yaşma geldiği zamanlar.

Başparmak emilmesinin çocuğun diş ve ağız biçiminin gelişmesinde herhangi bir tesiri olur mu?
Eğer alışkanlık altı veya yedi yaşında hala devam etmemekteyse hiçbir tesiri yoktur. Önceki yıllarda dişlerdeki şekil bozukluklarının başparmak emilmesinden ileri geldiği sanılmaktaydı. Fakat günümüzde araştırmacıların büyük çoğunluğu bu iddiayı yersiz bulmakta ve yalanlamaktadırlar.

Çocukların çoğunluğu hiçbir tedaviye ihtiyaç kalmadan başparmak emme alışkanlığından vazgeçerler mi?
Evet.

Başparmak emilmesini önlemek için bazı çarelere başvurulmalı mıdır?
Hayır. Başparmak kılıfları, acı ilaçlar, dirsek engelleri vb. hiçbir işe yaramamakta ve tavsiye edilmemektedir.

Bebek başparmağını emerken uyuyup kalmışsa ne yapılmalıdır?
İyice uyumasını bekleyin, sonra yavaşça parmağını ağzından çekin.

Başparmak emilmesi nedeniyle anne ve babalar endişe duymalı mıdırlar?
Bebek veya küçük olan bir çocuk için hiçbir endişeye neden yoktur Aslında, bunun geçici bir alışkanlık olduğunu ve bir zarara sebebiyet vermeyeceğini kabul ederek, bebek veya çocuğu kendi haline bırakmak seçilebilecek en iyi yoldur.

Başparmak emilmesi bebeğin gergin veya asabi olduğuna dair bir işaret sayılır mı?
Her zaman değil. Birçok sakin bebek de başparmaklarını emerler.

Eğer anne ya da baba, bebek veya çocuğun başparmağını emmesini engellemek için aşırı gayret sarf ederse bundan dolayı zararlı olabilecek psikolojik zorluklar meydana gelebilir mi?
Eğer anne veya baba sinirlenip çocuğu bu yüzden durmadan azarlarsa, bu zararlı sonuçlara neden olabilir. Ancak, anne veya baba hiç sinirlenmeden, sabır ve sevgi ile bebek veya çocuğu bu alışkanlığından vazgeçmesi için ikna etmeye çalışırsa, bu hareketleri zararlı sonuçlara yol açmayacaktır. Aslında başparmak emilmesinden ciddi psikolojik sonuçlar meydana gelmemektedir.

Bebeklik çağından çıkmış ve birkaç yaşına gelmiş bir çocukta başparmak emilmesi bir güvensizlik veya fazla sevgi özleminin belirtisi midir?
Daha büyük yaşta bir çocukta bu durum bir kişilik düzensizliği belirtisi olabilir. Ancak asıl nedeni olabilecek duygusal problemin yalnız bir tek belirtisi olarak kabul edilmelidir.

Başparmak emilmesinin bir psikolojik problem ile ilişkili olduğu sanıldığı zaman ne yapılmalıdır?
Çocuk doktorunuza veya bir psikiatra başvurun.

Başparmak emme benzeri ve aynı kategoriye giren başka çocuk alışkanlıkları var mıdır?
Evet vardır:
a.  Saç kıvırmak.
b.  Kulak bükmek.
c.  Oyuncak, elbise veya battaniyeleri emmek.

Bebeklerin dişlerini kaşıması için kullanılan plastik halka veya emzik, başparmak emmesini engelleyebilir mi?
Genellikle evet.

Emzik kullanılması zararlı olabilir mi?
Hayır. Bunun yatıştırıcı bir araç olduğu, bebeklere psikolojik yönden olumsuz bir etki yapmadığı kabul edilmekte hatta asabi olan bebekler için yararlı olduğu da öne sürülmektedir.

Başparmak emilmesiyle   veya   emzik  kullanılmasıyla çocuk hastalanır ya da mikrop kapabilirmi?
Çok az vakalarda evet! Emzikler temiz tutulmalı ve sık sık yıkanmalıdır.

Başparmak emilmesi parmağın nasırlaşmasına neden olur mu?
Evet. Fakat bu nasırlar emme durumu sona erince ortadan kaybolur. Bu nasırlar özel bir alaka gerektirmemektedir.

Tırnak kemirmenin başparmak emmesiyle bir ilişkisi var mıdır?
Evet, bu hal genellikle daha büyük çocuklarda görülmektedir.

Tırnak kemirmesi alışkanlığı için ne yapılmalıdır?
Çocuğun başka şeylere ilgisini çekin. Bu, çok kez çocuğun gururu üzerinde etki yapmakta ve iyi sonuçlar doğurmaktadır. Tırnak cilası kullanılması ve tırnakların manikür yapılması da bazı hallerde bu alışkanlığın bırakılmasına yardımcı olabilmektedir.

Bebeklerin uykularında dişlerini gıcırdatmalarının tıbbi anlamı nedir?
Hiçbir tıbbi anlamı yoktur.

Bebeğin başını sert yerlere çarpmasının tıbbi anlamı nedir?
Hiçbir anlamı yoktur ve kısa bir süre sonra kendiliğinden kaybolur.