Kabuslar

Kabuslar « Çocuk Davranışı  

Kabuslar gece korkuları ile aynı mıdır?
Hayır. Kabuslarda, çocuk gördüğü bir rüyayı ya gece veya sabah uyandığı zaman hatırlar. Bu rüyalar genellikle çok korkunç olduklarından çocuğu dehşet içerisinde bırakmaktadır.

Kabuslar için ne yapılmalıdır?
Çocuk uyandığı zaman kendisi yatıştırmalı ve rahatlatılmalıdır. Çocuğa rüyası hakkında konuşulmasına izin verilmeli, hatta bütün ayrıntıları ile anlatılması teşvik edilmelidir. Böylece çocuk rüyanın gerçekle bir ilgisi olmadığını anlayacak ve rahatlayacaktır.

Kabuslar nasıl önlenebilir?
Aynı gece korkuları için tatbik edilen işlemlere başvurulmalıdır; yani yatmadan önce hafif bir yemek ve çocuğun herhangi bir şekilde heyecanlanmamasını temin etmek. Çocuklara yatmadan önce korkunç televizyon filmleri seyrettirilmemelidir.

Çocuklar aynı kabusları veya başka rüyaları tekrar tekrar görmek/ eğiliminde midirler?
Buna bazı hallerde rastlanmaktadır. Bu gibi hallerde muhakkak bir psikiatra başvurulması gereklidir.