Çocuk Davranışı

Uyku Sorunları « Çocuk Davranışı

Bir bebeğin günde kaç saat uykuya ihtiyacı vardır? Bu çocuğun yaşma göre değişir. Yeni doğan bir bebek günde yirmi saat uyuyabilir. Altı aylık bir bebek günde on altı ile on sekiz saat arası uyur. Bir yaşını dolduran bebeğin günde on dört ile on altı saat arası uykuya ihtiyacı vardır. İki yaşında bir çocuk için on iki ile on dört saat uyku gerekli olmaktadır. Daha ileri yaşlardaki çocukların ne kadar uykuya ihtiyaçları vardır? Üç yaşındakiler, yaklaşık on iki saat. Beş yaşındakiler, yaklaşık on ile on iki saat arası. On yaşındakiler, yaklaşık dokuz ile on saat arası. Çocuklar kaç yaş... Devamı »»»

Soluk Tutma « Çocuk Davranışı

Soluk tutulması nöbetleri nedir? Çocuk soluk nöbetine tutuldukları zaman ağlayacak, nefesini tutacak, mavi bir renge girecek, şuursuz bir hal alacak ve baygınlık halleri geçireceklerdir. Bu gibi nöbetler genellikle hangi yaşlarda gelmektedir? Dört aylıktan dört ile beş yaşlarına kadar. Bu nöbetler neden ileri gelmektedir? Kızgınlık, korku, yaralanma ve aşırı ağlamadan. Soluk tutulma nöbetleri ne kadar sürmektedirler? Birkaç saniyeden fazla değil, fakat anne veya babayı aşırı telaşa düşürür. Soluk tutulma nöbetleri birkaç   saniyeden   fazla sürerse ne gibi bir hal meydana gelebilir? B... Devamı »»»

Huysuzluk Nöbetleri « Çocuk Davranışı

Huysuzluk nöbetleri nedir? Küçük çocuklarda aniden gelen kızgınlık ve hiddet patlayışlarıdır. Huysuzluk nöbetleri neden meydana gelir? Hiddet, memnuniyetsizlik veya çocuğun istediğinin yerine getirilmemesinden. Bu nöbetler nasıl tezahür eder? Çocuk kendisini yere atabilir, bağırıp çağırır, sağı solu tekmeler, ellerini, ayaklarını ve başını yere vurur veya etrafta bulunan eşyalara tırnaklarını geçirir. Üstelik eline geçirebileceği her şeyi ısırıp parçalayabilir. Bir huysuzluk nöbeti halinde anne ve baba ne gibi bir tavır takınmalıdır? Sakin fakat sebatlı olun. Çocuğun istediklerine... Devamı »»»

Tikler « Çocuk Davranışı

Tikler nedir? Yüzde veya vücutta hiç sebepsiz yere yapılmakta olan sarsıntılı spazmodik hareketlerdir. Tiklere çoğunlukla hangi yaşlarda rastlanmaktadır? Yedi ile on yaşları arasında. Bazı genel olan tikler hangileridir? Göz kırpması, baş silkinmesi, yüz hatlarının oynatılması, omuz sallaması, ağız oynamaları, acayip seslerle öksürmek. Tikler neden meydana gelmektedir? Bir tahriş veya hastalıklardan başlayabilirler. Mesela bir öksürme tiki, asıl bir soğuk algınlığı ile başlayabilir. Bir göz kırpma tiki, bir göz tahrişinden veya enfeksiyonundan meydana gelmiş olabilir. Tiklerin ... Devamı »»»

Mastürbasyon « Çocuk Davranışı

Genç erkek ve kızların mastürbasyon yapmaları genel midir? Evet. Mastürbasyon genellikle neden başlar? Üreme organları alanında bir tahriş veya kızıllanma nedeniyle çocuğun o alanı devamlı ellemesiyle başlayabilir. Çok kez asıl tahriş nedeni ortadan kalktıktan sonra da çocuk bu alanı ellemeye devam eder. Bu tür mastürbasyon önlenebilir mi? Bütün tahriş edici maddelerin sıkı ve ıslak giysilerin ortadan kaldırılmasiyle çok kez bu durum önlenebilir. Mastürbasyon zararlı mıdır? Hayır. Mastürbasyon çocukla tartışılmalı mıdır? Genellikle takip edilecek en iyi yol, durumu önemsememek... Devamı »»»

Gece Korkuları « Çocuk Davranışı

Gece korkuları nedir? Bunlar genellikle üç ile altı yaşları arasında olan çocuklarda görülen olaylardır. Bunlardan çocuk, çoğunlukla yattıktan bir veya iki saat sonra, birdenbire uyanmakta ve histerik bir şekilde bağırıp çağırmaktadır. Bu durumda çocuk, nerede olduğunu bilmez ve korkusundan titreyebilir. Gece korkularının sebepleri nedir? Asıl nedenleri bilinmemekte ise de, yatmadan önce çocuğun fazla-sıyle heyecanlanmış olduğundan ileri gelebileceği sanılmaktadır. Başka hallerde evde ve çevrede olan psikolojik problemler de bu olaylara neden olabilirler. Gece korkuları nasıl tedavi ed... Devamı »»»

Kabuslar « Çocuk Davranışı

Kabuslar gece korkuları ile aynı mıdır? Hayır. Kabuslarda, çocuk gördüğü bir rüyayı ya gece veya sabah uyandığı zaman hatırlar. Bu rüyalar genellikle çok korkunç olduklarından çocuğu dehşet içerisinde bırakmaktadır. Kabuslar için ne yapılmalıdır? Çocuk uyandığı zaman kendisi yatıştırmalı ve rahatlatılmalıdır. Çocuğa rüyası hakkında konuşulmasına izin verilmeli, hatta bütün ayrıntıları ile anlatılması teşvik edilmelidir. Böylece çocuk rüyanın gerçekle bir ilgisi olmadığını anlayacak ve rahatlayacaktır. Kabuslar nasıl önlenebilir? Aynı gece korkuları için tatbik edilen işlemlere başvuru... Devamı »»»

Uyurgezerlik « Çocuk Davranışı

Uyurgezerlik çocuklarda çok genel bir durum mudur? Hayır. Çok az rastlanan bir olaydır. Uyurgezerliği önlemek içi ne yapılabilir? Bu olaylarda çocuğun kendisini incitmemesi için büyük gayret sarfedilmelidir. Bazı hallerde çocuğa engel olması gerekir. Bazı hallerde de uyurgezerlik hallerini önlemek için çocuğa yatıştırıcı bir ilaç verilmesi gerekli olabilir. ... Devamı »»»

Korkular « Çocuk Davranışı

Bir çocuğun korku duyması normal midir? Evet. Hafif bir korku normaldir ve koruyucu bir mekanizma görevi yapmaktadır. Korkular çocuklarda ne zaman anormal hal alırlar? Gerekli ve şiddetli oldukları zamanlar; artık koruyucu mekanizma nitelikleri kalmadıkları hallerde. Çocuklarda anormal korkular neden meydana gelmektedir? Kolaylıkla tesir altında kalan bir çocuk, anne veya babasının ateş, otomobil, hayvanlar, vb. tehlikelerden uzak kalması sıkı sıkı tembih etmeleri yüzünden korkuya bürünebilir. Bundan sonra çocuğun korkuları artar ve abartmalı bir hal alır. Çocuklarda korkunun gider... Devamı »»»

Konuşma Bozuklukları « Çocuk Davranışı

Çocuklar neden kekelerler? Bazı araştırmacılar kekelemeliğin beyin içindeki konuşma merkezlerinin geç gelişmesinden ileri geldiğine inanmaktaysalar da, araştırmacıların büyük çoğunluğu bunun endişe ve gerginlikten ileri gelmekte olduğunu iddia ederler. Kızlar da erkekler kadar kekelerler mi? Hayır, erkekler kızlara oranla dört misli kekeme olmaktadırlar. Bütün ufak çocukların konuşma öğrenirken az ölçüde kekelemeleri normal olarak mı kabul edilmektedir? Evet, bu bir ile üç yaşları arasındaki çocuklarda normal olarak kabul edilmektedir. Ara sıra kekeleyen bir çocuk,  genellikle deva... Devamı »»»

Yatak Islatma « Çocuk Davranışı

Yatak ıslatması nedir? Yatakta istemeden idrar edilmesidir. Bu genellikle üç ve dört yaşlarını geçmiş olan çocuklarda olmaktadır. Yatak ıslatması kız ve erkek çocuklarda aynı oranda mıdır? Hayır. Bu durum erkek çocuklarda, kızlara nazaran ikiye bir oranında fazla görülmektedir. Üç veya dört yaşma kadar çocukların yataklarını ıslatmaları normal olarak kabul edilmeli midir? Evet. Çocuklar normal olarak mesanelerin gündüz kontrollerine ne yaşta erişirler? Genellikle iki buçuk ile üç yaşları arasında. Yataklarını ıslatan çocuklar genellikle bir gecede yataklarını bir defadan fazla ... Devamı »»»

Parmak Emme Ve Benzer Alışkanlıklar « Çocuk Davranışı

Başparmak emilmesi normal bir alışkanlık olarak kabul edilmekte midir? Evet, birçok bebekte bu hal görülür. Bebekler başparmaklarını neden emmektedirler? Herhalde kendilerine zevk verici ve yatıştırıcı bir duyu olsa gerek; büyüklerde sigara içmek ve çiklet çiğnemek gibi. Bir çocuğun bulduğu şeyleri ağzına getirmesi normal bir iç duyu mudur? Evet. Bir maddeye dudaklarıyla ve diliyle temas etmekle, bu madde hakkında çocuk bilgi edinmektedir. Başparmak emilmesi yetersiz meme veya biberonla ilişkili midir? Bazı psikiatrlar bebeklerin yetersiz anne memesi veya biberonla beslenmesi yüzü... Devamı »»»

Çocuk Davranışı « Çocuk Davranışı

Bebekler neden ağlar? a.  Aç oldukları için. b.  Islandıkları veya kirlendikleri için. c.  Annenin vücudu ile yakın temasa hasret kaldıkları için. d.  Hastalanmış veya sancılanmış oldukları için. (Hastalık ve ağrı, ağlama nedenlerinin en nadirleridir.) Bebeğin yukarıda bahsedilenlerden hangisi sebebiyle ağladığı nasıl anlaşılabilir? Eğer bebek aç olduğu için ağlamaktaysa; doyurulduğu zaman ağlaması kesilecek. Eğer ıslanmış veya kirlenmişse; çocuk, bezi değiştirilince ağlama hali duracak. Eğer annesinden yakınlık beklemekteyse kucağa alınır alınmaz artık ağlamayacak. Eğer ağlama hali de... Devamı »»»