Burunda Estetik Cerrahi

Burunda Estetik Cerrahi « Burun ve Sinüzüt  

Bütün burun biçimsizlikleri estetik cerrahi ile düzeltilebilinir mi?
Yaklaşık bütün biçimsizlikler (deformiteler) estetik cerrahi ile bir dereceye kadar düzeltilebilinir.

En genel burun biçimsizlikleri hangileridir?
a.  Burkuk burun (twisted nose).
b.  Burnun veya burun deliklerinin ucunda biçimsizlikler.
c.  Burun köprüsünde ve çatısında çöküklük.
d.  Çengel veya kambur burun.

Burnun belli bir görünüşü var mıdır?
Hayır. Değişik toplumların ve ırkların ayrı ayrı güzellik ve kabullenme standartları vardır. Ancak, bugünkü toplumda en kabul edilen ve beğenilen açı dudak ve burun arasında doksan ila doksan-beş derece olan açıdır.

"Kusursuz burun" deyiminden ne anlaşılmaktadır?
Aslında kusursuz burun diye bir şey yoktur. En fazla denebilecek şey burunun yüze yakışmış olmasıdır.

Buruna yapılan estetik cerrahi sonuçlarının ne olacağını ne gibi faktörler tayin eder?
a.  Hastanın yaş durumu. En iyi sonuçlar on altı ile otuz yaşları arasında olanlarda elde edilmektedir.
b.  Cilt. Cildin inceliği veya kalınlığı ve yağlı olup olmadığı. Bunlar cildin kalitesini tayin ederler.
c.  Biçimsizliğin çapı. Biçimsizlik alanı ne kadar büyükse onu düzeltmek de o derece güç olur.
d.  Hastanın akli dengesi. Önemli olmayan kusurları fazlasıyla önemseyen evhamlı hastalarda iyi sonuçlar elde edilmesi çok dada zor olmaktadır.

Çocuklara yapılan estetik cerrahide başarı oranları daha yüksek midir?
Operatörün ameliyat yapmak için burnun tam teşekkül etmesini beklemesi gerekir. Bu da bir çocuk ancak on altı yaşında olduktan sonra meydana gelmektedir.

Burunda estetik cerrahi yapılırken ne gibi işlemlere başvurulur?
Bütün kesitler burnun içerisinden yapılmaktadır ve burun derisi gevşetilerek veya altı kazınarak, burun kafesini teşkil eden kemik ve kıkırdaktan ayrılmaktadır. Ondan sonra operasyon öncesi hazırlanan bir plan gereğince burun kafesinde yapılan kesintilerle istenilen biçim verilmektedir. Deri bundan sonra yeni biçim verilen kafes üzerine yayılmakta ve burun dikilmektedir. Burnun içerisine tampon yerleştirildikten sonra burun dışından konan bir sargıyla kemik ve kıkırdak istenilen şekilde tutulmaktadır. Zaman geçince deri yeni yapılan kemik ve kıkırdak kafesi üzerinde yerleşecektir.

Burunda estetik cerrahi yapıldıktan sonra izler kalmakta mıdır?
Hayır. Çünkü kesitler genellikle burun boşluğu içerisinde veya burun deliklerinin yayılan kısımlarında yapılmaktadır.

Ameliyat olacak kişi beğendiği bir burun tipini seçebilir mi?
Ancak ,bir dereceye kadar. Operatör önce burundaki sakatlıkları ortadan kaldıracak ve ancak ondan sonra buruna hastanın beğenebileceği bir şekil vermeye gayret edecektir. Hasta, ameliyat öncesi şunu bilmelidir ki, ameliyat sonrasında meydana gelecek burun hakkında kesin bir öngörü mümkün değildir.

Hasta ameliyat öncesi yeni burnun ne şekil alacağı hakkında yaklaşık bir bilgi edinebilir mi?
Evet. Yaklaşık bir biçim- öngörülebilir.

Bir buruna yeni şekil verilmesi için ne gibi materyaller kullanılır?
En iyi şekil ameliyat olacak kişiden bir kemik veya kıkırdak parçası alınmasıdır. Bu genellikle kalça kemiğinden veya bir kaburga kıkırdağından alınmaktadır.

Burunda estetik cerrahi  ne kadar sürer?
Yaklaşık bir saat.

Burunda estetik cerrahiler sancıya meydan verir mi?
Hayır.

Ne tür bir anestezi kullanılır?
Müsekkinlerle takviye edilen lokal anestezi.

Bu gibi ameliyatlarda ne kadar süre hastanede kalınması gerekir?
İki ile dört gün arası.

Böyle bir ameliyattan sonra gözlerin renginin solması veya şişmeleri genel bir şey midir?
Evet. Ancak bu durum yaklaşık kırk sekiz saat içerisinde normale dönmeye başlayacaksa da, tam normal hale gelmesi bir veya iki hafta sürebilir.

Bir estetik cerrahiden sonra tamponlar ve sargılar ne kadar süre sonra çıkarılır?
Beş ile yedi gün arasında.

Burunda yapılan bir estetik cerrahi koku hassasına zarar verir mi?
 Hayır.

Burunda yapılan bir estetik cerrahiden ne kadar süre sonra rahat nefes alınabilinecektir?
Burun içerisindeki tampon alındıktan sonradır ki, bu yaklaşık beş ila yedi gündür.

Bir estetik cerrahiyi müteakip burun tamamen iyileştikten sonra yaralanmaması için özel dikkat sarf edilmesi gerekli midir?
Hayır. Estetik cerrahiden sonraki burun herhangi bir burun kadar kuvvetlidir.

Estetik cerrahi gören   burunlar aylarca veya yıllarca sonra   sarkma veya şekil değiştirme eğilimleri gösterirler mi?
Hayır. Operasyondan sonra aldıkları şekilleri muhafaza ederler.

Estetik cerrahiden sonra burun şişkinliği bazı hallerde aylarca devam edebilir mi?
Evet. Burnun yeni biçimini tam anlamıyla alması için baz.en aylarca ve bazen de bir yıl şişkinliğin tam olarak geçmesini beklemek gerekebilir.

Burunda yapılan estetik cerrahiden ne kadar süre sonra hasta işine gidebilecek ve sosyal toplantılara katılabilecektir?
Biraz şişkinlik kalması halinde bile yaklaşık iki hafta içerisinde.

Bir estetik cerrahi başarısız olmuşsa bunun peşinden ikinci bir operasyon yapılabilinir mi?
Evet. Ancak ikinci operasyona başvurulmadan birkaç ay beklenmesi tavsiye edilir. Bu şekilde ilk ameliyat sonrası iyileşme stabilizasyonuna gelişmiş olur.

Buruna yapılan estetik cerrahilerin başarı oranı nedir?
Genel düzelme yaklaşık bütün ameliyatlarda elde edilmektedir ve genel olarak hastaların memnuniyet oranı da yüksektir. Sonuçlar iyi olmazsa her zaman için ikinci bir operasyon olanağı mevcuttur.