Kolera

Kolera « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları  

Kolera nedir?
Genellikle dışkı ile mikroplanmış suların getirdiği ve bağırsakları etkileyen bir hastalıktır.

Bu hastalığa nerelerde rastlanılır?
Çoğunlukla Afrika'da Asya'da ve burada da genellikle Hindistan ve Doğu Pakistan'da.

Koleranın belirtileri nedir?
Ciddi ishaller, pirinç tanesini andıran dışkılar ve bunların peşin den gelen büyük ölçüde su kaybı.

Bu hastalık ne derecede ciddidir?
Ölüm oranı % 30 ile 60 arasındadır. Damardan verilen sıvılarla tedavi metotları hastanın iyileşme umutlarını artırmaktadır.

Tedavide işe yarayacak antibiyotikler var mıdır?
Kloramfenikol, bazı sulfamitler.

Kolerayı en iyi önleme yolları nelerdir?
a.  Bilinilen hastaları sıkı bir karantina altına almak.
b.  Kullanılan suların mikroplanmaması için bütün gerekli sıhhi tedbirlerin tatbiki ve genel temizlik işlerine büyük önem verilmesi.
c.  Bölgesel veya salgın kolera olan kesimlerden seyahat nedeniyle geçecek bütün kişilerin koleraya karşı aşılanması.