Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Antraks « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Antraks nedir ve nasıl gelişir? Antraks basilleri yoluyla çok bulaşıcı bir hayvan hastalığı olup insanlara doğrudan doğruya veya vasıtalı şekilde bulaşabilir. Genellikle keçilerde, koyunlarda, atlarda ve domuzlarda olur. Böylece bu gibi hayvanlarla temasları olan insanların bu hastalığa tutulma oranları daha fazla olur. Antraks insanlarda nasıl gelişir? Yukarıda adı geçen hayvanlarla günlük temasları olan insanlara ellerinde çizik, yara bere olursa antraks mikrobu buralardan inşanın derisine girer. Ayrıca nefes alınca solunum yoluyla da antrak mikropları akciğere girebilir. Veya bu hasta ... Devamı »»»

Echo Virüsü « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

ECHO virüsü hastalığı nedir? Bağırsaklar, solunum yolu ve sinir sistemine etkisi olan bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Bazen gelişmiş insanlarda görülmekteyse de çoğunlukla çocuklarda rastlanmaktadır. Çok kez salgın hal almaktadır. ECHO virüsü hastalığının belirtileri ve gelişmesi nedir? Ateş, baş ağrısı, boyun ve sırtta sancı ve katılık (eğrilmezlik) kusma, boğaz ağrıları, karın krampları ve ishal. Kendi kendiliğine gelen hastalık kendi kendiliğinden de üç ile beş gün arasında geçmektedir. ECHO virüsü hastalığının tedavisi için özel ilaçlar gerekli midir? Hayır. Genellikle ağrı ve sa... Devamı »»»

Kolera « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Kolera nedir? Genellikle dışkı ile mikroplanmış suların getirdiği ve bağırsakları etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalığa nerelerde rastlanılır? Çoğunlukla Afrika'da Asya'da ve burada da genellikle Hindistan ve Doğu Pakistan'da. Koleranın belirtileri nedir? Ciddi ishaller, pirinç tanesini andıran dışkılar ve bunların peşin den gelen büyük ölçüde su kaybı. Bu hastalık ne derecede ciddidir? Ölüm oranı % 30 ile 60 arasındadır. Damardan verilen sıvılarla tedavi metotları hastanın iyileşme umutlarını artırmaktadır. Tedavide işe yarayacak antibiyotikler var mıdır? Kloramfenikol, baz... Devamı »»»

Tetanos « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Tetanos nedir ve nasıl meydana gelir? Kas kasılmaları ve izpazmozlar meydana getiren akut bir enfeksiyondan ileri gelen bir hastalıktır. Çene kaslarının kilitlenmesinden bazen bu hastalığa çene kilitlenmesi de denir. Hastalık aşırı soğuk ve aşırı sıcakta yıllarca süreyle yaşayabilen bir basilden ileri gelmektedir. Bu basil hareketsiz "sporlar" meydana getirmekte ve bunlar insan vücuduna  girdikten sonra canlanmaktadırlar. Tetanos insana nasıl bulaşır? Bu mikrop dünyanın her tarafında, özellikle hayvan veya insan dışkılarıyla karışmış topraklarda bulunmaktadır. Yaralar, özellikle delinmiş ... Devamı »»»

Kuduz « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Kuduz nedir ve nasıl bulaşır? Kuduz sinir sistemini etkileyen ve çoğunlukla kedi ve köpeklerde olan akut bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs hasta olan hayvanın tükürüğünde bulunmaktadır ve başka bir hayvanı veya bir insanı ısırdığı takdirde hastalık, ısırdığı hayvan veya insana bulaşmaktadır. Hastalığın oluşma süresi ne kadardır? Genellikle iki hafta kadar. Ancak bazı nadir vakalarda kuduz, bir hayvan tarafından ısırıldıktan iki yıl kadar geç bir süre sonra meydana çıkmıştır. Kuduzun belirtileri neleridir? Ateş, sinirlilik, depresyon. Sinirlilik hali kontrolsüz heyecana ve izpazmozlara d... Devamı »»»

Enfeksiyöz Mononükleoz « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Enfeksiyöz mononükleoz nedir? Muhtemelen bir virüsten ileri gelen bir enfeksiyon hastalığıdır. Çok kez çocuklarda, erginliğe varanlarda, okullarda, kolejlerde ve başka topluluklarda meydana gelen hafif epidemik bir hastalık halinde de görülebilinir. Bu hastalık nasıl bulaşmaktadır? Muhtemelen havadan gelen bir damlacık enfeksiyonudur. Enfeksiyöz mononükleozun gelişme süresi ne kadardır? Beş günle iki hafta bir süre içerisinde gelişebilir. Enfeksiyöz mononükleozun belirtileri nelerdir? Ateş, baş ağrısı, vücudun çeşitli kesimlerinde rahatsızlıklar ve ağrılar, boyunda, belde ve koltu... Devamı »»»

Cüzzam « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Cüzzam neden ileri gelir? Hansen basili diye adlandırılmış olan bir mikroptan ileri gelir. Cüzzam çok bulaşıcı mıdır? Hayır. Cüzzam çok az bulaşıcı bir hastalıktır ve nasıl bulaştığı da kesin olarak bilinmemektedir. Cüzzamın belirtileri nelerdir? Deri kalınlaşabilir ve deride yumrulara rastlanılabilinir. Saçların dökülmesi, kemiklerde ve eklemlerde meydana gelen şekil bozuklukları sinirlere tesirinden vücudun bazı yerlerinde his eksikliği, cüzzamın belirtileri arasında gelmektedir. Cüzzamdan iyileşme imkanları var mıdır? Bu hastalığın cinsine ve ilerleme oranına bağlıdır. Bazı hallerde ... Devamı »»»

Bruelloz « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Bruselloz yalnız insanlarda rastlanan bir hastalık mıdır? Hayır. Hayvanları etkiler, özellikle büyükbaş hayvanları, domuzlan ve keçileri. Brusella olarak adlandırılan bir mikropla gelir, insanlara bu hastalanmış hayvanların sütüyle, bu hayvanlarla ve bunların dışkılarına temasla gelir. Bruselloz insandan insana bulaşır mı? Hayır. Bruselloza yakalanma ihtimalleri olanlar kimlerdir? Bu hastalığa genellikle veterinerlerde, et ambalajcılarında, kasaplarda, süt hayvanı yetiştiricilerinde ve büyükbaş hayvan besleyenlerde rastlanmaktadır. Brusellezun belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, titreme,... Devamı »»»

Veba « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Veba nedir? Eski zamanlarda ve Ortaçağ'da, Avrupa'da ve Asya'da feci salgınlar halinde gelmiş olan çok vahim bir hastalıktır. O zamanlarda bu hastalık "Kara Ölüm" olarak tanınmaktaydı. Son büyük veba salgını 1900'de Hindistan'da olmuştu. Veba günümüzde yaygın bir hastalık mıdır? Hayır. Vebanın ortadan kaldırılması için girişilen geniş çaptaki mücadelelerden sonra büyük salgınlara rastlanmamıştır. Veba nasıl bulaşır? Vebayı getiren bakteriler fareler üzerindeki pirelerde bulunur. Bu hastalığı insanlara bu pireler bulaştırmaktadırlar. Veba nasıl önlenir? Fareleri ortadan kaldırmakla... Devamı »»»

Bulaşıcı Veya Salgın Sarılık « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Bulaşıcı sarılık, bulaşıcı kara sarılık (hepatitis) hastalığı ile aynı mıdır? Hayır. Bu hastalık bir spirokerle geçmektedir ve taşıyıcıları farelerdir. Hastalık fare ısırmasıyla ve fare pisliği veya idrarı ile bulaşmış olan su ve yiyeceklerden de gelebilmektedir. Bulaşıcı sarılık genellikle nerelerde bulunur ve bu hastalığa yakalanması muhtemel kişiler hangileridir? Bu hastalığa genellikle liman işletmelerinde, yük iskelelerinde, lağımlar ve kanalizasyonlar ile farelerin en çok bulunduğu yerlerde rastlanmaktadır. Liman işçileri, kanalizasyon işçileri ve maden işçileri bu hastalığa yakalan... Devamı »»»

Tularemi « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Tularemi nedir ve nasıl bulaşır? Bir basil ile bulaşarak gelen akut bir hastalık olup belirtileri deride yara veya ülserlerin meydana gelmesidir. Hastalık tifo nöbetine benzerliği olan yüksek ateşle gelmektedir. Yabani hayvanlarda özellikle tavşanlarda görülen bir hastalıktır. Kan emen haşereler tarafından etrafa bulaşmaktadır. Son on yıl içerisinde bu hastalığa tetanostan fazla rastlanmıştır. İnsanlar bu hastalığa nasıl yakalanır? Bu hastalık genellikle avcılarda, tavşan derisi veya başka hayvan derileri yüzen kasaplarda, mikroplanmış tavşanlara elleyen ya da besleyen çiftçi ve laboratuar ... Devamı »»»

Sarı Humma « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Sarı humma nedir ve nasıl bulaşır? Bu bir virüsün getirdiği hastalıktır. Bulaşması, daha önceden bu hastalıklı olan bir kişiyi sokmuş olup mikrobu taşıyan bir sivrisineğin dişisi  (aedes aegypti) tarafından sokulmakla alınmaktadır. Günümüzde bu hastalık neden hala önemli sayılmaktadır? Çünkü sarı hummanın hala görüldüğü yerlerden uçak yolcuları geçmektedir. Bu enfeksiyonun bulunduğu mıntıkadan tek bir vakanın bile gelmesini önlemek büyük önem taşımaktadır. Bu bulaşıcı hastalığın bulunduğu yerlere gidecek veya oradan geçecek olan yolcuların bu hastalığa karşı aş olmaları şarttır. Bu hastal... Devamı »»»

Dang « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Dang hastalığı nedir? Dang hastalığı bir virüs ile gelişen ve sivrisinek ısırmasıyla bulaşan tropikal bir hastalıktır. Dang hastalığı önlenebilinir mi? Evet, hastalığı taşıyan sivrisinekleri imha ederek veya kontrol altına alarak. Sivrisineklerin üredikleri yerlerin üzerine DDT püskürtülmelidir. Dang hastalığını önleyecek bir aşı var mıdır? Hayır, ancak bu yolda bilimsel araştırmalar hayli ilerlemiş durumdadır  ve yakında bir aşı bulunacağı umulmaktadır.... Devamı »»»

Afrika Humması « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Afrika humması nedir ve nasıl bulaşır? Bu hastalık kendisini; gelen ateş nöbetleriyle, tamamen iyileşme belirtileri ve bunları takip eden yeni nöbetlerle göstermektedir. Burgu biçiminde bir mikrop olan spiril (spirochetegerm), bit veya kene ısırmalarıyla bulaşmaktadır. Afrika humması hangi ülkelerde görülmektedir? Bitle gelen hastalık genellikle Avrupa ve Afrika kıtaları ile Hindistan'da görülmektedir. Kene ile gelen hastalıksa ABD'de yaygındır. Afrika hummasına karşı bir aşı var mıdır? Hayır. ... Devamı »»»

Tifo « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Tifo nedir ve bu hastalığa nasıl yakalanılır? Tifo, tifo basillerinin meydana getirdiği genel bir hastalıktır. Mikroplanmış gıda maddelerinden, süt ve sudan bulaşır (genellikle bulaşık pisliği veya suların bulaşmasıyla). Sinekler yoluyla de yayılabilmekte olan bu hastalık, aynı zamanda enfekte olan bir maddeyle yapılacak temasla da bulaşabilmektedir. "Tifo taşıyıcısı (portör) ne demektir? "Tifo taşıyıcısı" bu hastalığı bir kez çeken, tamamen iyileşmiş olan, fakat canlı mikropları vücudunda taşımaya devam eden kişidir. Bu gibi bir taşıyıcı, özellikle gıda maddeleri ile ilgili bir meslekten... Devamı »»»

Sıtma « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Sıtma nedir? Dört tip parazitten biriyle gelen bulaşıcı bir hastalıktır. Mikrobu taşıyan bir sivrisineğin ısırmasıyla veya sıtmalı birinden kan nakli yapılmasıyla gelmektedir. Sıtmanın teşhisi nasıl yapılır? Hastanın kan hücrelerinde bir sıtma parazitinin bulunmasıyla.Sıtmalı bir bölgede bulunmuş olan kişide periyodik titremeler ve ateş yükselmesi görüldüğü zamanlar bu hastalıktan şüphe edilmelidir. Sıtmayı önleyici bir aşı var mıdır? Hayır. Bu hastalık nasıl önlenebilir? Sivrisineklerin üremesi için yararlı yerleri ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınmasıyla. Mikroplu si... Devamı »»»

Bulaşıcı Ve Virüs Hastalıkları « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Bulaşıcı  hastalıkların   sebepleri nedir ve bunların  her  birinden örnekler? a.  Bakteriler (tifo, zatürree vb.). b.  Protozoa (amipli dizanteri, sıtma). c.  Rickettsia (tifüs, rocky mountain lekeli nöbet). d.  Virüs (enflüanza, çiçek hastalığı, kızamık). e.  Mantarlar (dezidroz, blastomikoz). Bakteri ile virüs arasındaki fark nedir? Bakteriler normal bir mikroskop altında görülebilir. Virüsler ise, çok ufak olduklarından, ancak çok kudretli olan bir elektron mikroskobu altında görülebilmektedirler. Bakteriler çok ince delikli filtreden büyükleri nedeniyle geçemezken, virüsler bunla... Devamı »»»