Piyelit

Piyelit « Böbrekler ve İdrar Yolları  

Piyelit ve piyelonefrit nedir?
Bunlar böbreğin ve böbrek çıkışının bakteri ile gelen enfeksiyonlarıdır. Piyelit, idrarın toplandığı pelvisin  enfeksiyonuna verilen addır. Piyelonefrit ise idrarı üreten böbrek kısmının da iltihaplanmış olduğunu ifade etmektedir. Piyelonefrit olmadan piyelit  kendi  başına çok nadiren görülür.

Piyelit veya piyelonefritin kimlerde gelişmesi muhtemeldir?
Piyelite çok kez çocuklarda akut bir enfeksiyon olarak rastla: Ama daha gelişmiş insanlarda da yaygındır. Kadınlar, geneli; gebe olan kadınlar, mesane enfeksiyonu olma oranları yüksek olduğundan, böbrek enfeksiyonlarına çok daha fazla eğilimleri bul maktadır. Şekere eğilimleri olanlar, anormal derecede halsiz olurlar ve nevraljik hastalıkları olanlar da bu hastalıklara karşı istidatlı bulunmaktadırlar.

Piyelit veya piyelonefritin belirtileri nedir?
Muhtemelen nöbet halinde titremelerle beraber yüksek ateş, ağrısı, böbreküstü bölgelerde hafif sancı, fazla idrar ve idrar ederken sancı çekilmesi, idrarda kan bulunması. Ayrıca baş dönmesi,kusma, iştahsızlık da genel arazlardır. Tahlilde idrarda cerahat bakteriler ve beyaz kan hücresi oranının yükselmiş olduğu gön çektir.

İki böbrek de genellikle aynı zamanda mı enfekte olmaktadır?
Hayır. Ama bazı vakalarda bu da olabilmektedir.

Böbrek enfeksiyonlarının tedavisi nasıl yapılır?
a.  Fazla miktarda sıvı alarak pelvis ve böbreklerin, idrar yollarının temizlenmesi.
b.  Enfeksiyon organizmalarını yok edecek antibiyotiklerin alınması.
c.  Yatakta istirahat ve yumuşak bir perhiz uygulanması.
d.  Ağrıların dindirilmesi için gerekli ilaçların alınması.

Böbrek enfeksiyonlarının iyileşme oranları nedir?
İyi şekilde tedavi edildikleri takdirde yaklaşık bütün hastalar iyileşir. Önemli olan idrar yolunun tıkanmış olup olmadığının ve engellenen idrarın enfekte olup olmadığının tespitidir. Ayrıca, böbrek iltihabına neden olabilecek vücudun başka bir tarafındaki enfeksiyonun giderilmesi de gerekir.

Bu gibi enfeksiyonlardan ileri gelmiş bir hastalık ne kadar sürebilir?
Birkaç günden birkaç haftaya kadar.

Piyelit veya piyelonefritin tedavisinde antibiyotikler her zaman tesirli olur mu?
İdrar yollarındaki aksaklıklar düzeltilirse ve enfeksiyonu getirmiş olan bakteri tespit edilip ona gereken antibiyotik ilaca başvurulursa, antibiyotikler yaklaşık her vakada yararlı olmaktadırlar.

Böbrek enfeksiyonlarında hastanın hastaneye yatırılması gerekli midir?
Pek ciddi değilse evde tedavi edilebilir. Ancak, ateş fazla yüksekse veya böbrek pelvisi enfekte olan idrarı akıtamazsa, o zaman hastanın hastaneye kaldırılması tavsiye edilir.

Vaka normal tedavi yöntemlerine cevap vermediği   hallerde ne gibi özel hastane tedavi usullerine başvurulması gereklidir?
Başvurulacak ürolog, (böbrek idrar yolları hastalıkları uzmanı) idrar yolundan geçireceği bir sondayı (uzun bir kauçuk boru) sidik torbasına kadar vardıracak ve buradan böbrek pelvisinde tıkalı kalmış olan enfekte idrarı emme usulüyle dışarıya çıkaracaktır.

Piyelit veya piyelonefritte cerrahi müdahale gerekli olabilir mi?
Genellikle hayır. Ancak, böbreğin içinde veya etrafında bir apse gelişirse operasyon yoluyla drenaj yapılması gerekli olabilir. Eğer böbrek iltihabı, örneğin taş gibi, başka bir böbrek hastalığının tali bir komplikasyonu ise, o zaman da cerrahi müdahale gerekecektir.

Böbrek enfeksiyonları yenilenme eğilimini gösterirler mi?
Eğer esas hastalığın tedavisinde gecikme olmuşsa veya tedavi yeterli olmamışsa, böbrek enfeksiyonları yenilenebilir. Bu gibi hallerde böbreklerde kalıcı zedelenmeler meydana gelebilir ve böbreğin hayat boyunca sakat kalmasına yol açabilir.

Böbrek enfeksiyonlarının tekerrür etmesi devamlı doktor kontrolü  altında kalmakla önlenebilir mi?
Evet.

Diabet (şeker hastalığı) olan kişilerin böbrek enfeksiyonlarına dar fazla meyilli oldukları doğru mudur?
Evet.

Kronik böbrek enfeksiyonları başka hastalıklara yol açar mı?
Evet. Bu durumda olan kişilerin böbrekleri taş toplar, kan basınçları yükselme eğilimi gösterir ve sonunda bunlarda üremi de gelişebilir.