Glomerül Onefrit

Glomerül Onefrit « Böbrekler ve İdrar Yolları  

Glomerülonefrit nedir?
Böbreklerin nefronlarma zarar veren özel bir hastalıktır. Nefronların iltihaplanması ile meydana gelir ve durdurulmadığı takdirde bu yapıların hasar görmesine veya harap olmasına yol açabilir. Böyle bir durum karşıcmda da böbreklerin fonksiyonu bozulmuş olur.

Ne cins glomerülonefritler vardır?
a.  Akut glomerülonefrit.
b.  Kronik glomerülonefrit.
Akut şekli birkaç günden bir yıla kadar ve hatta daha uzun süre devam edebilir. Daha kronik türü, hastanın hayatı boyunca devam edebilir. Bu hastalığın bir de orta derecesi vardır; bunun adı da yarı-akut (subacute) glomerülonefrittir.

Glomerülonefrit ne derece yaygın bir hastalıktır?
Oldukça yaygın bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda daha çok görülmektedir.
Akut giomerülonefritin sebepleri nelerdir?
Nedeni bilinmemekteyse de, genellikle bir bakterinin yol açtığı enfeksiyondan kısa bir süre sonra görülmektedir. En çok boğaz ağrıları, bademcik ve kızıl hastalığına neden olan streptokok mikrobunun getirdiği bir enfeksiyondan sonra rastlanmaktadır.

Akut giomerülonefritin normal gelişimi nedir?
Genellikle birkaç hafta sürer ve ondan sonra kendiliğinden kaybolur. Bu hastalığa yakalanan çocukların % 75 ile 90 arasıdakilerin herhangi bir böbrek hasarına uğramadan iyileşecekleri tahmin edilmektedir.

Akut giomerülonefrit öldürücü olabilir mi?
Evet. Yirmide bir vakada bu hastalığa yakalanan hasta ölebilir.

Akut giomerülonefritin belirtileri nedir?
Hasta ciddi bir boğaz hastalığı gibi akut bir enfeksiyonu önceden geçirmiş olabilir. İdrarda kan ve albümine rastlanılabilir ve böbrekler bölgesinde hafif sancı hissedilirken kan basıncı da değişik derecelerde yükselme gösterebilir. 
                                                  
Glomerülonefrite en çok hangi yaşlarda rastlanır?
Vakaların yüzde yetmişi yirmi bir yaşından önce görülür.

Bu tip nefrit irsi midir?
İrsi olmadığı zannedilmektedir. Ancak hastalığın bazı ailelerde fazlaca meydana gelme eğilimine de rastlanmıştır.

Bu tür nefriti önlemenin çareleri var mıdır?
Bütün akut enfeksiyonlar, özellikle boğazda, bademciklerde ve kızılda olanlar hiç zaman kaybetmeden doktor kontrolünde tedavi edilmelidir.

Akut giomerülonefritin bilinen bir tedavi şekli var mıdır?
Hayır. Bununla beraber tam istirahat ve yardımcı şartlarla hastaların büyük çoğunluğu iyileşmektedir.

Kronik giomerülonefritin özel bir tedavi şekli var mıdır?
Hayır. Bununla beraber bu gibi hastalar kendilerine iyi baktıkları takdirde, muayyen rejimlere riayet eder ve akut enfeksiyonlardan kaçınırlarsa, uzun yıllar normal bir hayat sürebilirler.