Böbrekler ve İdrar Yolları

İdrar Yolu Tümörleri « Böbrekler ve İdrar Yolları

İdrar yolu tümörleri yaygın bir hastalık mıdır? Hayır, bu gibi tümörlere çok az rastlanmaktadır. İdrar yolu tümörleri genellikle ne gibi biçimler alır? Bunların büyük çoğunluğu habis tümörler olur. İdrar yolu tümörlerinin belirtileri nedir? İdrarda kan, sidik torbasına idrar getiren kanalın tıkanması ve sonradan gelen enfeksiyon. İdrar yolunda tümör nasıl teşhis edilir? İdrar kanalının röntgenle incelenmesi ve sonda idrar yoluna sokulduğu zaman bir tıkanmaya rastlanmasıyla. İdrar yolunda tümörün tedavisi nasıl yapılır? İdrar yolunun böbrek ile birlikte alınmasıyla. Ayrıca idra... Devamı »»»

Böbrek Transplantasyonu « Böbrekler ve İdrar Yolları

Böbrekler bir insandan başkasına başarılı bir şekilde nakledilebilinir mi? Evet. Teknik işlem kolaylıkla yapılabilinmektedir. Ancak zorluklar ameliyat sonrası reddetmek tepkileri geldiği zaman başlar. Bu tepkiler ameliyattan birkaç hafta veya birkaç ay sonra kendilerini gösterebilir. Başarılı bir böbrek transplantasyonundan sonra bir böbreğin ölmesinin sebebi nedir? Reddetme tepkisi diye anılan bir olay meydana gelir. Her insanın  yabancı cisimlere karşı koruyucu antikorları (karşıt- cisimleri) bulunmaktadır. Başka hayvanlardan veya insanlardan gelecek doku hücreleri ev sahibi tarafından ya... Devamı »»»

Böbrek Tüberkülozu « Böbrekler ve İdrar Yolları

Böbrek tüberkülozu asıl (primary) bir hastalık mıdır? Hayır. Genellikle akciğerlerdeki tüberkülozdan ileri gelen tali bir hastalıktır. Tüberküloz böbreklere nasıl ulaşır? Mikroplar kan dolaşımıyla böbreklere ulaşır. Böbrek tüberkülozunun belirtileri nedir? Devamlı sancılı ve kanlı idrarla olagelmesi muhtemel hastalıklar arasında böbrek tüberkülozu da yer almaktadır. Böbrek tüberkülozu teşhisi nasıl yapılmaktadır? Tüberküloz mikroplarının idrarda bulunmasıyla. Çok kez kobaylara bu idrar enj ekte edilir. Eğer kobaylar birkaç hafta içerisinde tüberküloz arazı gösterirlerse hastada bö... Devamı »»»

Yer Değiştiren Böbrek « Böbrekler ve İdrar Yolları

Yer değiştiren böbrek (nefroptoz) ne demektir? Bağlı olduğu yerden ayrılan (kopan) ve vücutta çok anormal derecede düşük bir seviyede olan böbrek anlamına gelir. Bu gibi bir durum genellikle hangi tip insanlarda görülür? Çok zayıf kişilerde, özellikle kadınlarda. Nefroptoz genellikle sağ tarafta mı olur? Evet. Yer değiştiren böbreğin genel belirtileri nelerdir? Eğer belirti varsa bunlar sırt ve karın ağrıları olacaktır. Böbrek çıkıntısının dolaşmış olması idrarın serbest şekilde akıntısına engel olabilir. Bu durum böbrek krizi (renal crisis) diye adlandırılır ve böbrek bölgesinde ... Devamı »»»

Böbrek Travması « Böbrekler ve İdrar Yolları

Böbrek travmaları genellikle nasıl meydana gelir? a.  Otomobil kazaları. b.  Atletik oyunlarda, futbol veya boks gibileri. c.  Yüksek bir yerden doğrudan doğruya böbrek bölgesi üzerine düşüşten. Bir böbrek travması olduğu nasıl anlaşılır? a.  Böbrek bölgesinde sancı veya rahatsızlık duyulmasından. b.  İdrarda kan görülmesinden. Böbrek travmaları nasıl tedavi edilir? Çoğunluğu teşkil eden hafif travmalar için .en iyi tedavi usulü yatakta istirahat etmektir. Eğer kanama telaş Verecek çaptaysa ve röntgen filmi fazla yara almış bir böbrek göstermekteyse, o zaman bu organın alınması içi... Devamı »»»

Kalıtsal Bozukluklar « Böbrekler ve İdrar Yolları

Böbreklerde   doğuştan var olan bazı anormalliklere  rastlanabilinir mi? Evet. İki yerine bir böbrek veya fazladan olarak bir ya da iki böbrek bulunabilir. Böbrekler vücudun yanlış bir bölgesinde de olabilir (ektopik böbrekler). İki böbreğin de vücudun aynı tarafında yer aldığına rastlanabilir. Böbrekler vücudun ortasından birbirine bağlı olabilir (at nalı böbrekleri). Böbreklerin toplama mekanizması (pelvis) ve idrar yolu çift olabilir. Önemli bir anormallik böbrek ve idrar yolu arasında böbrek pelvisinde yapısal bir darlığın bulunmasıdır. Bu gibi bir durum idrarın normal akımını önleyecek ... Devamı »»»

Böbrek Tümörleri « Böbrekler ve İdrar Yolları

  Böbrek tümörlerine genellikle kimlerde rastlanır? Böbrek tümörlerine her yaşta, erkekte olsun kadında olsun rastlanır. Bununla beraber vakaların büyük çoğunluğu kırk yaşından sonra olmaktadır. Adı Wilm tümörü olan özel bir tip bebeklik ve çocukluk çağında meydana gelmektedir. Bütün böbrek tümörleri habis midir? Hayır. Fakat habis tümörlere selim tümörlerden daha fazla rastlanmaktadır. En yaygın habis tümörün adı nedir? En yaygın böbrek tümörü hipernefromdur. Bir böbrek tümörünün varlığı kesin olarak nasıl teşhis edilir? Fiziki muayene yapılması, böbreklerin ve idrar yollarının röntge... Devamı »»»

Böbrek Kistleri « Böbrekler ve İdrar Yolları

Böbreklerde kist hastalığının bazı yaygın halleri hangileridir? a.  Doğuştan çok kistli olan böbrekler (polikistik). Bu durum doğuş, la gelir ve birçok büyük ve küçük kistlerle karaketize olur. Bu kistler genellikle iki böbrekte de bulunur. Bu gibi hastalar yaşlanınca böbreklerin fonksiyonu bozulmaya başlar. Bu ailevi bir hastalıktır. b.  Böbrekte tek kist. Bu tür kist genellikle böbrek çalışmasını engellemez. Çok kistli (polikistik) böbrek hastalığının belirtileri nedir? Böyle bir kişi erginliğe varınca böbrek bölgesinde sancılar baş gösterebilir; idrarda kan, enfeksiyon ve yüksek kan b... Devamı »»»

Böbrek Ve İdrar Yolları Taşları « Böbrekler ve İdrar Yolları

Böbrek taşları nasıl meydana gelir? Bunlar kalsiyum, fosfat, amonyum gibi inorganik tuzların bir bil simidir. İçinde ürik asit veya amino asitlerin bulunduğu organ karışımlardan da meydana gelebilir. Böbrek taşlarının meydana gelmelerinin sebepleri nelerdir? Bazı hallerde esas nedenler bilinmektedir. Mesela, gut hastalığı da böbrek ifrazatında yüksek bir kan-ürik asit konsantrasyonu  ayrıca yüksek ürik asit konsantrasyonu bulunmaktadır. Bunlar ürik asit türü taşlarının meydana gelmesine yol açmaktadır. Yine bunun benzeri olarak, kalsiyum metabolizma bozukluklarında, idrar ve böbreklerde k... Devamı »»»

Ürem « Böbrekler ve İdrar Yolları

Üremi nedir? Böbreklerin, artık maddeleri yok edecek gücü kalmadığı derecede ilerlemiş olarak hastalandıkları hallerde, kanda anormal kimyasal değişiklikler ve bununla ilişkili arazlar görülmektedir. Bu durum üremi olarak adlandırılmıştır. Üremiye yakalanan bir hasta iyileşebilir mi? Sebebin bulunması ve bunun ortadan kaldırılması mümkün olsa evet. Örneğin, eğer tıkanma idrar yolu veya böbrek çıkışır meydana gelmişse; bu durum hiç vakit kaybetmeden hemen ortadan kaldırılırsa, üremi yatışacak ve hasta iyileşecektir. Eğer üremi kronik nefrozun son safhası olarak gelmişse, o zaman iyileşmeni... Devamı »»»

Piyelit « Böbrekler ve İdrar Yolları

Piyelit ve piyelonefrit nedir? Bunlar böbreğin ve böbrek çıkışının bakteri ile gelen enfeksiyonlarıdır. Piyelit, idrarın toplandığı pelvisin  enfeksiyonuna verilen addır. Piyelonefrit ise idrarı üreten böbrek kısmının da iltihaplanmış olduğunu ifade etmektedir. Piyelonefrit olmadan piyelit  kendi  başına çok nadiren görülür. Piyelit veya piyelonefritin kimlerde gelişmesi muhtemeldir? Piyelite çok kez çocuklarda akut bir enfeksiyon olarak rastla: Ama daha gelişmiş insanlarda da yaygındır. Kadınlar, geneli; gebe olan kadınlar, mesane enfeksiyonu olma oranları yüksek olduğundan, böbrek enfek... Devamı »»»

Nefroz « Böbrekler ve İdrar Yolları

Nefroz nedir? Vücut dokularının su toplamasına ve şişmesine yol açan bazı böbrek hastalıklarına verilen genel bir terimdir. Bu su toplanmaları ve şişkinlikler yüzde, karında ve ayaklarda görülebilir. Ayrıca vücut proteinlerinde büyük kayıplar, kan dolaşımında bazı yağlı maddelerin kısmen artışı ve hastanın esas metabolizmasında inişler görülecektir. Nefrozun birçok ayrı özel sebepleri olabilmektedir. Nefroz en çok kimlerde olmaktadır? İki ila yedi yaşındaki çocuklarda görülmektedir. Nefroz yaygın bir hastalık mıdır? Nispeten az sayıda vakaya rastlanmaktadır. Nefrozun tedavisi nedir... Devamı »»»

Glomerül Onefrit « Böbrekler ve İdrar Yolları

Glomerülonefrit nedir? Böbreklerin nefronlarma zarar veren özel bir hastalıktır. Nefronların iltihaplanması ile meydana gelir ve durdurulmadığı takdirde bu yapıların hasar görmesine veya harap olmasına yol açabilir. Böyle bir durum karşıcmda da böbreklerin fonksiyonu bozulmuş olur. Ne cins glomerülonefritler vardır? a.  Akut glomerülonefrit. b.  Kronik glomerülonefrit. Akut şekli birkaç günden bir yıla kadar ve hatta daha uzun süre devam edebilir. Daha kronik türü, hastanın hayatı boyunca devam edebilir. Bu hastalığın bir de orta derecesi vardır; bunun adı da yarı-akut (subacute) glomer... Devamı »»»

Anatomi Ve Fonksiyon « Böbrekler ve İdrar Yolları

Böbreklerin yapısı nasıldır ve vücudun neresinde bulunur? Böbrekler; kırmızı-kahverenkte, parlak ve ince bir kapsülle örtülü, fasulye biçiminde iki organdır. Her böbreğin uzunluğu yaklaşık 10, genişliği 5 ve kalınlığı ise 3,75 cm.dir. Böbrekler karın bölgesinin arka kısmının iki tarafında, belin en üst kısmında, karın boşluğunun arkasında ve diyaframın altında bulunur. Böbrekler nasıl çalışır? Böbrekler, nefron olarak bilinen yüz binlerce küçük ünitelerden teşekkül etmiştir. Bunlar tübüller olarak adlandırılan mikroskobik kanallara boşalmaktadırlar. Her nefron başlı başına bir kimyasal fa... Devamı »»»