Omurilik Travmaları

Omurilik Travmaları « Beyin Cerrahisi  

Omurilik travmalarının genel sebepleri nelerdir?
Omurilik yaralanmaları genellikle kaburga kemiğinde ileri gelen kırıklar veya çıkıklarla birlikte meydana gelmektedir. Düşmeler, otomobil kullanırken meydana gelen veya trafik kazaları, silahla yaralanmalar genellikle bu duruma sebep olurlar. Kaburga, bir kazada zedelendiği zaman, omurilik zedelenmemiş olabilirse de yaralının hastaneye kaldırılırken yapılacak herhangi küçük bir ihmal omuriliğin de zedelenmesine yol açabilir.

Bir omurilik yaralanması nasıl belli olur?
Omurilik yaralanmalarında muhtelif derecelerde felç durumu, his kaybı, mesane ve bağırsakların kontrolünün kaybı görülebilinir.

Bir omurilik yaralanmasından sonra iyileşme şansı nedir?
Tam bir felç durumu ve bütün hislerin kaybolması halinde iyileşebilme şansları çok azdır. Omuriliğin bütün fonksiyonları durmamışsa ve çok az da olsa bu fonksiyonlar işlemekteyse, o zaman yaralının iyileşme şansı çok daha yüksek olur. Eğer omuriliğin fonksiyonları birkaç gün tamamen çalışmaz halde kalırsa, herhangi bir iyileşme elde edilebileceği imkanı yok gibidir. Ayrılmış liflerin yeniden canlanması (regeneration) omurilikte meydana gelmez.

Omurilik yaralanmalarında   cerrahi müdahaleden   faydalanma imkanları var mıdır?
Omurilik yaralanmaların büyük çoğunluğunda ameliyatın hiçbir faydası yoktur. Bazı nadir istisnalar varsa da, genel kaide omurga çatlaması veya çıkıntısını tedavi etmek için ortopedik tedbirlere başvurulmasıdır. Kemiklerde sağlamlık ve kemiklerin normal sıralanma temini bakımından cerrahi müdahale gerekli olabilir.

Felçli kalan bir hastanın iyileşme umutları var mıdır?
Felçli kalan bir hastanın idaresi o kadar karışık bir problemdir ki, bunun hakkında fikir yürütmek bu eserin konusu dışındadır. Sununla yetinelim ki, uzun bir eğitimden sonra bu gibi felçlilerin birçoğunu rehabilitasyon yoluyla, araçla hareket ve yaklaşık normal bir hayat sürdürme imkanları temin edilebilinmektedir.