Omurilik: Doğuştan Bozukluklar

Omurilik: Doğuştan Bozukluklar « Beyin Cerrahisi  

Omurilikle ilgili genel formasyon bozuklukları hangileridir?
Omurga kanalının bir kısmının tamamen kapanmamış olması çok rastlanan bir formasyon bozukluğudur ve çok kez herhangi bir belirti göstermemektedir (spina bifida occulta). Ancak, aynı zamanda omuriliği örten dokularda bir çıkıntı veya fıtık herniation belirtisi de olabilir. Böyle bir çıkıntıda yalnız beyin-omurga celeb-rospinal sıvısı, meningocele veya sinir elemanları ve hatta omuriliğin bir parçası bile bulunabilir (meningomyelocele)

Meningocele veya meningomyelocele'nin belirtileri nedir?
Bu belirtilerle doğan bir çocuğun arkasında belirli bir yumru olabilir. Bu yumruda sinir elemanlarının bulunması bacakların alt kısmında değişik derecelerde felce yol açabilir.

Bir çocuk bu sakatlıklardan birden fazlasıyla doğabilir mi?
Evet. Su toplanmış başlar (hydrocephalus) çok kez meningomyelocele ile aynı zamanda birlikte gelişir.

Bir gelişme yolundaki sakatlığın düzeltilme çareleri var mıdır? (Me-ningole, meningomyelocele gibileri)
Mevcut bir felcin düzeltilmesi için hiçbir şey yapılamaz. Ameliyat yalnız sakatlığı düzeltmek için yapılabilir. Bazı vakalarda, torba çok ince olduğu ve yırtılma tehlikesi gösterdiği hallerde, cerrahi müdahale doğumdan hemen sonra gerekebilir.