Romatizmal Artrit

Romatizmal Artrit « Artrit  

Romatizmal artrit nedir?
Romatizmal artrit gençlerde görülen özel tip bir artrit türüdür ve kadınlarda erkeklerden bire-üç oranında fazla rastlanmaktadır. Karakteristikleri değişik oranlarda. şişkinlikler, sancı, iltihaplanma ve eklem dokularının sakatlanmalarıdır. Hastalık kronik olup hastalık boyunca bazen sakinleşmek, bazen de şiddetlenme belirtileri gösterir. Hastalık ilerleyen nitelikte ise ve tedaviye başvurula-mazsa ciddi sakatlıklar ve şekil bozukluklarına neden olabilmektedir.

Romatizmal artrit en çok hangi oynaklarda görülür?
Parmak eklemlerinde, bileklerde, dizlerde, ayak bileklerinde ve omurga kemiğinde.

Romatizmal artrit eklemlerdeki belirtilerden başka belirtiler de gösterir mi?
Evet. Nöbet, zafiyet, kilo kaybı, gibi belirtiler eklemlerdeki belirtilerle birlikte kendilerini gösterebilir.

Romatizmal artritin sebebi nedir?
Romatizmal artritin nedeni bilinmemektedir.

Romatizmal artritten rahatsızlanmış hastaların durumu ne olabilir?
Tedavi olmadıkları takdirde bu gibi hastaların yaklaşık % 10-15'i ilk nöbetten sonra kendiliklerinden iyileşirler ve kriz yenilenmez. % 35'i iyileşme gösterirler ve kendilerinde hafif belirtiler kalır. Yaklaşık % 50'sinde ise inatçı, ilerleyen ve sakatlık yapan eklem sakatlığı izleri kalır. % 20'si er geç ciddi derecede sakat kalırlar.

Romatizmal artritin tedavisi nedir?
a. Genel tedavi usulleri arasında yeterli derecede dinlenme, mümkün olduğu oranda duygusal sıkıntılardan kaçınma ve denge] " bir perhizin devamı mümkündür.
b.  Hastalanmış olan eklemlere banyo ve diatermi gibi lokal psiko terapi tedavi usullerinin tatbiki.
c.  Aşağıda gösterilen ilaçların kullanılması: