Apse Ve İltihaplar

Apse Ve İltihaplar « Apse ve İltihaplar  

Apse ve enfeksiyonlara (iltihaplara) neler sebep olur?
Çeşitli bakteriler.

Bir apse ile bir çıban arasında fark var mıdır?
İkisi de aynı şeydir.

Bir apse ile bir (carbuncle) arasındaki fark nedir?
Bir carbuncle daha geniş bir enfeksiyon sahasını kaplar ve genellikle birden fazla yerde kendisini gösterir.

İnsanların apse veya enfeksiyonlara karşı daha hassas oldukları özel zamanlar var mıdır?
Evet. Kansız (anemik), eksik gıda almış, fazlasiyle yorgun oldukları zamanlar; şeker hastalığından veya başka kuvvetten düşürücü bir hastalıktan rahatsızlıkları mevcut olduğu zamanlar. Bu duruma karşı daha hassas olurlar.

Enfeksiyon ve apseler arka arkaya çıkma eğilimini gösterirler mi?
Evet. Çünkü hasta, vücuda giren bu belirli mikroba karşı direnme gösterememektedir.

Bir sürü apse ve çıbanın çıkması, hastanın kanında bir anormallik olduğunun belirtisi midir?
Genellikle hayır. Ancak hastanın bu bakımdan normal olduğunu anlamak için bir kan muayenesi gereklidir.

Ciddi olabilecek bir enfeksiyonu önlemek için en iyi yol nedir?
a.  Doktorunuza periyodik sıhhi muayeneler için müracaat ediniz. Böylece bünyenizde gizli bir hastalık olup olmadığını tesbit etme imkanını bulursunuz.                                   
b.  Bütün tırmık ve kesikleri, su ve sabunla iyice yıkadıktan sonra bunları bandajla örtünüz.
c.  En ufak bir çıban ve apseyi bile hiçbir zaman sıkmayınız veya içindeki cerahati boşaltmaya kalkışmayınız!
d.  Cildinizin hassas olabileceği maddeleri kullanmayınız. Bazı kişilerin ciltleri kokuyu önleyici (deodorant) losyonlara veya kozmetiklere karşı çok hassas olabilir.
e.  Yayılma eğilimi gösteren bir enfeksiyonda hasta yatağa yatırılmalı ve antibiyotik tedavisine hemen başlanmalıdır.
f.  İltihaplı yere ılık kompres yapınız.
g.  Doktorunuzu telefonla arayıp kendisine durumu bildiriniz. O size antibiyotik gibi özel bir ilacın kullanılması gerekip gerekmediğini bildirecektir.

Vücutta apse ve enfeksiyonların özellikle tehlikeli olabilecekleri yerler var mıdır?
Evet. Üst dudak, burun ve. yüz. Bunun nedeni bu bölgelerdeki deri, damar sistemlerinin, kafatası içerisindeki sinirlerle doğrudan doğruya temasta olmalarıdır.

Septisemi nedir?
Buna genellikle kan zehirlenmesi denir. Bu hastalıkta bakteriler kan akımında yaşarlar, gelişirler ve dolaşırlar.

Kan zehirlenmesi tedavi edilebilir mi?
Evet. Antibiyotik ve benzeri ilaçlarla şimdi septisemiye yakalanan hastaların büyük çoğunluğu kurtarılabilmektedir.

Hastaların  kendi   bilgilerine  dayanarak   antibiyotik  almaları  doğru mu?
Hayır. Bu çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Antibiyotik ancak bir doktor tavsiyesi üzerine alınmalıdır.

Bir hasta bir antibiyotiğe karşı allerji veya hassasiye gösterirse ne yapılmalıdır?
Piyasada o kadar çok çeşit ve mükemmel nitelikte antibiyotik ilaçlar mevcuttur ki, doktorunu kuşkusuz size allerji yapmayacak ve hassas olmadığınız bir antibiyotiği tavsiye edecektir.

Bir hasta doktoruna hassas veya allerjik olduğu antibiyotiği her zaman açıklamalı mıdır?
Evet. Doktor size antibiyotik ilaç tavsiye etmeden önce bu bilgiye sahip olması gereklidir. 
         

Bir apseyi delmek veya sıkmak yeni apselerin gelişmesine yol açar mı?
Tıbbi kaideler uygulanmadan hasta tarafından yapılırsa genellikle evet.

Bir apsenin toplanması için ne yapmak gerekir?
Doktorunuzun size tavsiye edeceği türde ılık kompresler kullanılmalıdır.
                                                                                              
Bir apsenin veya enfeksiyonun toplanması için merhemler yararlı mıdır?
Hayır.

Bir apse veya enfeksiyon toplandığı zaman ne yapılması gereklidir?
Apse veya enfeksiyon doktor müdahalesi ile açılmalıdır.

Apse ve enfeksiyonlar kendiliklerinden söner mi?
Evet. Ilık kompreslerin gerektiği şekilde kullanılmasıyle ve antibiyotiklerin alınmasiyle, birçok enfeksiyonlar doktorun cerrahi müdahalesi olmadan iyileşebilir.

Bir apseye veya enfeksiyona drenaj ne zaman yapılır?
Operatör apse veya enfeksiyonun olduğu yerden cerahatin dajue çok akacağına inandığı takdirde apseden veya enfekte. olan kısımdan cerahatin daha rahat çıkabilmesini temin için iltihaplı yerden cerahati akıtmayı sağlayacak bir dren (borucuk) yerleştirebilir.

Apseli veya enfeksiyonlu bir hasta o durumda işe gitmeli mi?
Ateşi yüksekse veya işinde enfekte olan uzvunu kullanmak zorunluğundaysa hayır.

Ciddi bir enfeksiyondan dolayı kol veya bacak gibi uzuvları kesmek gerekli olabilir mi?
Böyle bir lüzum her geçen gün eksilmektedir. Bunun yalnız bir istisnası vardır: Örneğin, hastanın enfeksiyonlu uzvunda kangren başgöstermişse; diabetik kangren gibi.

Bir uzuvda diabetik kangren görülmüşse tedaviye ne gibi hususlar engel olmaktadır?
Diabetik kangreni tedavi etmek çok kez imkansızdır. Çünkü bu tip hastalıklarda hasta kısma kan akımı fazlasiyle zayıftır.

Enfeksiyonların tekrarı aşı yapma yöluyle temin edilebilir mi?
Bu yalnız ara sıra mümkün olabilir.

Enfeksiyonların yenilenmemesini temin için ne gibi çarelere başvurulması mümkündür?
Tam bir sıhhi muayeneden geçerek bu enfeksiyonların nedenlerini ortadan kaldırmakla.