Anestezi

Anestezi « Anestezi  

Anestezi doktoru, operatör gibi bir uzman mıdır?
Evet. ikisi de tıp fakültelerinden mezun olmuş ve ihtisaslarını yapmış kimselerdir.

Ameliyatlarda anestezi yapanların doktor olmaları gerekli midir?
İmkanlar oranınca evet. Anestezi uzmanı olan bir doktorun ameliyatta anestezi yapması tercih edilir. Anestezi günümüzde çok ilerlemiş olan bir ihtisastır ve bir anestezi uzmanının ameliyatta hazır bulunması ameliyatın başarılı olması için çok önemli bir korunma tedbiridir.

Bir anestezi uzmanının uzmanlık eğitimi neleri ihtiva eder?
Bir doktorun bir anestezi uzmanı olabilmesi için asistanlık devresinden sonra resmi bir hastanede anestezi konusunda dört yıl bu branşta çalıştıktan sonra anestezi uzmanlık imtihanına girmesi ve başarı ile geçmesi gerekmektedir.

Doktor olmayan anestezistler hala çalıştırılmakta mıdır?
Evet. Bunun nedeni de hastanelerde yeterli sayıda uzman anestezist doktorların bulunmayışıdır.

Anestezist için neden ayrıca ücret ödenmektedir?
Çünkü o da ihtisas yapmış bir doktordur. Onun ameliyattan önce yapılan konsültasyonda ileri sürdüğü görüşler, anesteziyi kullanması  ve anesteziden sonra hasta ile ilgilenmesi, ameliyatın başarısında büyük rol oynar. Ameliyat sonrası hastanın iyileşmesinde de yardımcı olur.

Çocuk doğumunda anestezist görevlendirilmesi yararlı mıdır?
Evet. Onların bu durumlarda görevlendirilmesi doğumlarda ölümleri ve çocuğa ait komplikasyonları büyük ölçüde azaltabilmektedir.  

Doğum hallerinde çok acı çekilmesi gerekli midir?
Hayır. Modern anestezi metotlarıyla ancak doğum hallerinin başında çekilen hafif sancılar gereklidir. Bundan sonra gelecek sancılar ve çocuğun doğumu anneye hiçbir zarar getirmeden anestezi yoluyla önlenebilinir.

Çocuk sezaryen usulüyle dünyaya getirilecekse anestezi lüzumlu mudur?
Evet, Sezaryen bir ameliyattır ve öteki bütün ameliyatlar gibi anesteziyi gerektirir.

Ameliyat öncesi