Saman Nezlesi

Saman Nezlesi « Allerji  

Saman nezlesi nedir?
Saman nezlesi özellikle ağaçlardan ve otlardan gelen tozlardan, mantar tozlarından ve bazen de bunların birleşimlerinden meydana gelen bir solunum allerjisidir. İlkbahar ve yaz aylarındaki saman nezleleri, özellikle yukarıda belirtilmiş tozlardan ileri gelmektedir. Ağustos ayı ortasında başlayan ve eylül sonuna veya erken don mevsimine kadar süregelen, sonbahar türü ise, özellikle yabani ot ve mantar tozlarından ileri gelmektedir.

Saman nezlesinin belirtileri nelerdir?
Şişkin, kaşıntılı ve damlayan gözler, kapalı, tıkanık veya devamlı akan bir burun, gözlerde, damakta ye boğazda bazı belirtilerdir. Bu allerjinin getirdiği şiddetli hapşırma halleri birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Sinüs enfeksiyonları genellikle saman nezlesiyle ilgili görülür. Bazı hallerde saman nezlesi mevsiminde astım da gelişebilir.     

Saman nezlesi insan vücuduna nasıl girer?
Tozlar solunum yolu ile vücuda girer. Bazı kişilerde solunum yolu ile alınan pojlen tozlar veya mantar tozları (allerjenler)s birçok girişten sonra, vücut içinde "antikor" lar meydana getirebilir. Bu antikorların vücut içinde gelişmesi bazen aylar bazen de yıllar ister. O zamana kadar hiçbir şekilde kendisini göstermez. Ancak, bu hassas antikorlardan yeterli sayıda yetişenleri olunca (pollen), toz ve mantarların dokularla temasa geçmesiyle saman nezlesi gelişmiş olacak ve meydana çıkacaktır.

Gül nezlesi saman nezleri ile aynı mıdır?
Gül nezlesi bir tür saman nezlesidir. Fakat bu ad artık çok az kullanılmaktadır. Aslında bu nezle güllerden değil, otlardan çıkan pollenlerden gelmektedir.

Allerji "compositae" familyasından uzun saplı sarı bir çiçekten de gelebilir mi?
Hayır. Allerji genellikle amhrosia otunun pollenlerinden ileri gelmektedir.

Saman nezlesi bulaşıcı mıdır?
Hayır.

Saman nezlesi irsiyet ile geçer mi?
Hastalık temayülü irsi yollar ile geçebilir.

Yıl boyunca süregelen saman nezlesi nedir?
Bu duruma aynı zamanda burun iltihabı "rhinitis" denir ve çok kez sinüslerin iltihaplanmasıyle karıştırılır. Yıl boyu süregelen saman nezlesinde akan ve kaşıntı yapan gözler, hapşıran ve akan burun yıl boyunca bu illetlerden kurtulamazlar. Ancak bu tür allerji mevsimlik allerjenlerden değil, mevsim dışı allerj enlerden meydana gelmektedir. Mesela ev tozlarından, tüylerden, hayvan kıllarından hatta yemeklerden, bazı zamanlarda da bakterilerden doğan enfeksiyonlardan da ileri gelebilir.

Hava şartlarının saman nezlesine tesiri nedir?
Saman nezlesinin şiddeti havada pollenin miktarı ve hastanın hassasiyetine bağlıdır. Serin, bulutlu, rüzgarsız ve yağmurlu bir havada hastada çok kez hiçbir belirti görülmez. Hava sıcak, kuru, güneşli veya rüzgarlı olduğu zamanlar belirtilerde artış görülür. Hastalar ıslaklığa veya rutubete karşı allerj ik iseler rahatsızlıklarında serin veya yağmurlu günlerde artış olur. Pollenlerin büyük çoğunluğu bitkilerden saat 6 ile 13 arasında çıkar. Bunun için bu saatler hastalar için en kritik saatlerdir.

Saman nezlesinin yaygınlığı ne ölçüdedir?
Genellikle nüfusun yaklaşık olarak % 2'si ile 3'ü olduğu tahmin edilmektedir.

Saman nezlesi nasıl teşhis edilir?
Hastanın geçmişi etüt edilerek, pollen ve mantar ile yapılan cilt üzerindeki testlerden.

Pollenden başka maddeler de saman nezlesini şiddetlendirebilir mi?
Evet. Pollen mevsiminde tütün dumanı, taze boyalar, kuvvetli parfümler, haşarat ilaçları ve ev tozları saman nezlelerini şiddetlendirebilirler. Ayrıca çikolata, mısır, kavun ve karpuz, ve bal gibi tatlı sıvılar, kiraz, şeftali gibi mevsim meyvalarmın yenmesi, allerji belirtilerinin artmasına neden olabilir.

Saman nezlesi tedavisiz iyileşebilir mi?
Evet, ama buna pek nadir olarak rastlanır.

Saman nezlesi tedavi edilmediği takdirde ne gibi komplikasyonlar meydana gelebilir?
Tedavi olmayan saman nezlesi hastalarının yaklaşık % 30-60'ında bu hastalık astıma yol açar.

Klima cihazları ve oda filtreleri saman nezlesinin tedavisinde yararlı olabilir mi?
Evet. Yararlık oranları ise hastanın bu gibi odalarda ne kadar vakit geçirebileceğine bağlıdır.

Klima cihazları bazen saman nezlesinden allerjisi olanlara zararlı olabilir mi?
Bazı hastaların durumu klima cihazları kullanıldığı yerlerde daha da kötüleşir. Onun için böyle bir cihaz alınmadan hasta bunların, kendisine yararlı olup olmayacağını tecrübe yoluyla tesbit etmelidir. 
                                                                        
Saman nezlesi geçtikten veya tedavi olduktan sonra yeniden tekrarlanır mı?
Evet. Bir hastada yıllar boyu hiçbir belirti görülmedikten sonra bile hastalık şiddetli bir şekilde tekrarlanabilir.

Saman nezlesi olan bir hasta için hayatı boyunca tedavi gerekebilir mi?
Her zaman değil. Bir hastanın ne süre enjeksiyona ihtiyacı olacağı öngörülemez. Fakat birçok vakada tedavi üç ile beş sene arasında sona erebilir.

Bir allerji uzmanı allerjik hastasının tedavisine ne gibi şartlarda son verir?
Hasta peşi peşine iki yıl hiçbir rahatsızlık göstermediği zaman.

Duygusal hallerin saman nezlesine etkileri var mıdır?
Evet. Herhangi duygusal bir kriz hastalığın hızını şiddetlendirebilir.

Saman nezlesinden rahatsız olan hastaların fiziki faaliyetlerini kısmaları gerekli midir?
Evet. Fazla fiziki yorgunluğun saman nezlesini şiddetlendirdiği görülmüştür.

Saman nezlesi mevsiminde cerrahi müdahale yapılmalı mıdır?
Saman nezlesinden şikayetçi hastalara ancak acil vakalarda ameliyat yapılmalıdır. Şiddetli hapşıran bir hastaya muhakkak surette gerekmediği takdirde ameliyat yapılması doğru olmaz. Anestezi saman nezlesi hastasının burnuna tahriş edici tesir yapabilir. Mevsim içerisinde ameliyat gören bir hastada astım hastalığının da meydana gelmesi mümkündür.

Saman nezlesinden mustarip çocukların bademcikleri ne zaman alınmalıdır?
Saman nezlesi mevsimi geçtikten sonra sonbahar sonunda veya kışın ilk aylarında ya da mevsimi başlar başlamaz yapılmamalıdır.

Gebe olan saman nezlesi hastası tedavi görmeli midir?
Evet. Saman nezlesi hastalığı olanların durumu gebelik haline şiddetlenir.

Yiyeceklerin saman nezlesi ile ilgileri var mıdır?
Bazı yiyecekler hastalığın durumunu kötüleştirir.

Saman nezlesine alkollü içkiler nasıl tesir eder?
Hastalık mevsiminde hastalığın hızını şiddetlendirir.

Saman nezlesi erkeklerde mi, yoksa kadınlarda mı daha fazla görülür?
Bu hastalığa erkek ve kadınlarda aynı oranda rastlanmaktadır.

Saman nezlesi olan bir hastanın oturduğu yerden başka yere taşınması doğru olur mu?
Ülkelerin bazı yerlerinde pollene çok az rastlanır. Hastalık mevsiminin en süratli zamanında hastaların böyle yerlere gitmeleri icap eder.

Allerji hastası evinde sevdiği ev hayvanı bulundurmalı mıdır?
Böyle hayvanların bulundurulmaması tercih edilir. Hastalar ev hayvanlarının kıllarına karşı allerji gösterebilirler; üstelik bu hayvanlar dışarıdan eve pollen nakledebilir.

Ambrosia otundan niçin korunulamıyor ve bu otlar ortadan kaldırılamıyor?
Çünkü böyle bir yok etme planının ülke çapında ele alınması gereklidir. Bir kentteki ve çevresindeki pollenleri yok etmek yetersiz olur. Pollenler havadan çok uzun mesafe katedebilmektedirler.