Fiziki Allerji

Fiziki Allerji « Allerji  

Fiziki allerji nedir?
Sıcak, soğuk, ışın veya mekanik iritasyonla meydana gelen anormal bir haldir.

Fiziki allerjinin belirtileri nelerdir?
Fiziki allerjinin iki tür tepkisi vardır: Temas tepkileri ve refleks tepkileri. Temas tepkisi fiziki etken ile temasta ve yerde ileri gelir. Mesela soğukla temas eden vücut kısımlarında meydana gelen kurdeşenler. Refleks tipi tepkiler vücudun temasla uzak kalan dokularında gelişebilir: Mesela sıcak veya soğuktan ileri gelebilecek astımatik bir kriz veya ürtiker. Tahriş edici bir maddeden dolayı ileri gelebilecek refleks tipi bir fiziki allerji o kadar şiddetli olabilir ki bu bayılma veya şuur kaybetme halleri meydana getirebilmekte ve bazı hallerde denizde boğulmalara neden olmaktadır.

Fiziki allerjilerin tedavileri hangileridir?
Tedavi, bu tip allerjisi olan bir hastayı kısa sürelerle fakat uzun bir zaman için sıcağa, soğuğa veya başka tahriş edici bir hale maruz bırakmaktır. Hasta bu yolda tedaviyle hassas olduğu fiziki hale karşı bir derece tolerans göstermeye başlayabilir. Mesela, hastanın durumuna göre yavaş yavaş soğutulan veya ısıtılan günlük banyolar hastanın soğuğa veya sıcağa karşı hassasiyetini ortadan kaldırabilir. Bazen de antihistaminik ilaçları hassasiyetin kaybolması için yararlı olabilir.