Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs

Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs « Akciğerler  

Pülmoner enfarktüs nedir?

Akciğerin bir bölümüne gelen kan akımının tıkanması sonucu akciğer dokularının bir kısmının harap olmasıdır.


Pülmoner enfarktüs neden ileri gelir?

Genellikle bunun sebebi akciğerdeki bir kan damarına vücudun başka bir kısmından bir kan pıhtısının gelmiş olmasıdır. Kan damarı bu pıhtı ile tıkanır ve bu tıkanıklığın ötesindeki doku hayatiyetini kaybeder.


Bu embolizmler veya kan pıhtıları genellikle neden ileri gelir?

Ayaklarda veya "pelvis"deki derin damarlarda pıhtılaşmış olan kandan ileri gelir. Bu pıhtılar birçok hastalıkların seyri sırasında veya bir ameliyattan sonra meydana gelmiş olan bir komplikasyondan meydana gelebilmektedir. Pıhtıdan kopan ve kan akımına karışan parçalar, embolizm olarak adlandırılır.Ayaklarda veya pelvis organlarındaki damarlarda meydana gelen pıhtı toplanması vakaları her zaman pülmoner enfarktüse sebep olur mu?

Hayır. Genellikle ayaklarda veya pelvislerde meydana gelen pıhtılar oldukları yerlerde kalırlar. Çok az vakalarda bunlar buradan koparak embolizmlere sebebiyet verirler.


Pülmoner enfarktüsün belirtileri nelerdir?

Bunlar pıhtının büyüklüğü, tıkanan, damarın büyüklüğü ve krizin başlangıcının ne kadar ani olduğuna göre değişiklik gösterir. Değişik ölçüde göğüste sancı, nefes tıkanıklığı, öksürük, kanlı tükürük ve balgam çıkarılması ile ateş vuku bulur. Bazı vakalar ciddi bir şokla veya ölümle sonuçlanabilir.


Pülmoner enfarktüs röntgen filminde görülebilir mi?

Evet. Vakaların büyük bir çoğunluğunda "heparin" veya buna benzer pıhtı çözen ilaçların kullanılması tavsiye edilir. Bu gibi ilaçlar damardaki pıhtıları mümkün olduğu derecede ufak boylarda kalmasını temin eder ve ayrıca bunların yayılmasını ve uzamalarını önler.


Pülmoner embolizmden iyileşme şansı oranları nedir?

Vakaların büyük çoğunluğunda iyileşme şansı oranları yüksektir. Bundan önceki yıllarda bu hastalığa yakalananların % ss'i öldürücü olmayan embolizme yakalanırken, vakaların % 15'i ölümle sonuçlanmaktaydı. Kan pıhtılarını dağıtan ilaçların kullanılmasına başlandıktan sonra bu hastalıktan ölüm oranı % l'e düşmüştür.


Pülmoner enfarktüste yatakta istirahat etmek önemli midir?

Çok önemlidir. Bir pıhtı bir kez meydana geldi mi, yeni pıhtıların meydana gelmesini önlemek için hasta tam bir istirahata tabi tutulmalıdır. Böylece pıhtıdan parçalar kopma imkanları asgariye indirilmiş olur.