Akciğerlerin Anatomi Ve Fonksiyonları

Akciğerlerin Anatomi Ve Fonksiyonları « Akciğerler  

Akciğerlerin vücuttaki görevleri nedir?
Akciğerler göğüs boşluğunda bulunan nefes alma organlarıdır. Sağ ciğer lop diye adlandırılan üç kısımdan oluşur. Sol ciğerin ise iki lop'u vardır. Ciğerler ağaçları andırır. Bronş tüplerini çevreleyen sünger benzeri dokulardan oluşmuştur. Ciğer dokusu, etrafı küçücük kan hücreleri ile ağ gibi çevrili yaklaşık 300 milyon havatorbacıklarından oluşmuştur.

Ciğerlerin fonksiyonu nedir?
Ciğerler vücuda nefesle giren havadan oksijen çıkarırlar ve kan dolaşımı ile ciğerlere giren karbondioksiti serbest bırakırlar, tnsan nefesi dışarı verirken karbon dioksit ve bir miktar su, buhar halinde vücuttan çıkar.

Bir kişinin "zayıf ciğerleri var" deyimi doğru mudur?
Hayır. Bu sözle, genellikle bir insanda verem veya bronşit gibi ciğerlerinde bir hastalık olduğu belirtilmek istenmektedir.

Ciğer hastalıkları ırsi olabilir mi?
Hayır. Ciğer hastalıkları (genellikle verem) ailelerde bir kişiden fazlasında rastlanırsa da bu durum irsiyetten değil bulaşmadan ileri gelmiştir. Bir anne baba veya büyükbaba ya da büyükanne kendisinin veremli olduğunu bilmezse bu hastalığı çocuğuna veya torununa bulaştırabilir.

Havanın temiz olmadığı kentlerde yaşamaktansa havanın temiz olduğu kır alanlarında yaşamak daha sıhhi midir?
Genellikle evet. Burunda, boğazda ve bronş borularında nefes zorlanmasına yol açan tahriş edici tozlar ve pis kokulu dumanlara kentlerde çok daha fazla rastlanır.

Temiz olmayan havayı teneffüs etmekle ne gibi durumlar meydana gelebilir?              
Havadaki duman, buhar, dumanlı sisler vb. zar astarlarını tahriş ederek bu dokuların, enfeksiyona (iltihaplanmaya) ve muhtemel tümör oluşumuna karşı korunma dirençlerini azaltırlar.
                                                                                                                                 .
İnsanlar ciğerlerini ne kadar ara ile muayene ettirmelidirler?
Yaklaşık yılda bir kere. Sıhhatli insanlar, eğer daha sık olmaları gereği görülmemişse, her yıl veya iki yılda bir, bir göğüs röntgeni aldırmalıdırlar.

Röntgen yoluyle ciğer hastalıkları her zaman teşhis edilebilir mi?
Genellikle evet. Bazen kesin bir teşhis yapılabilmesi için, çeşitli zaviyelerden röntgen filmleri alınması gerekebilir. Ancak bunların tetkikinden sonra doktor kesin teşhisi koyabilecektir.

Tütün kullanmak ne gibi zararlar meydana getirebilir?
Burun, hançere, bronş boruları ve ciğer dokularında yer yer tahriş edici etkiler meydana getirebilir. Şüphesiz fazla tütün kullanmak kronik bronşit (brohşiektazi), amfizem ve akciğer kanserinin gelişmesi için zemin hazırlayıcı nitelikler oluşturabilir.

Balgam çıkaran kronik öksürme neyi ifade eder?
Hançere, soluk borusu veya bronş tüplerinde tahriş veya enfeksiyon olabilir. Lezyon belirtilerini ifade edebilir. Ayrıca doktora başvurmayı gerektirir.

Ağızda toplanan balgam çıkarılmalı veya yutulmalı mıdır?
Yutulmaması gereklidir; çünkü hazım sistemini bozabilir. Ayrıca böyle bir balgamda verem mikropları bulunduğu takdirde bağırsaklarda enfeksiyona yol açabilir. Balgamlar bez veya kağıt mendillere ya da taslara çıkarılmalı, böylece mikropların yayılma imkanları önlenmelidir.

Öksürükle kan çıkmasının en önemli anlamı nedir?
Bir hasta kan tükürdüğü zaman onda verem veya ciğerinde tümör olup olmadığını tesbit etmek çok önemlidir. Bunlar kan tükürmesini getiren en önemli durumlardır. Ancak boğazda, gırtlakta veya bronş tüplerindeki bir kan damarında meydana gelen küçücük bir çatlama da, kan tükürülmesine neden olabilir. Bunun için böyle bir durum, muhakkak surette verem veya kanser olduğunun belirtisi değildir.

Fazlasıyle sıcak havanın solunum yoluyle ciğerlere girmesi, ciğerler için zararlı olabilir mi?
Fazlasıyle sıcak buharın teneffüs edilmesiyle broş boruları ve ciğerlerin astarları, ciddi şekilde yanabilir. Bu özellikle endüstri yerlerindeki kazalarda meydana gelir.

Çok soğuk havanın teneffüsü ciğerler için zararlı olabilir mi?
Kutup bölgeleri veya çok yüksek irtifalarda fazlasıyle soğuk havanın derin nefes alınmasıyle vücuda girmesi nefes borusu ve bronş boruları astarlarında soğuk çatlakları meydana getirebilir ve bu durum zatürreeye sebebiyet verebilir.

Görevini yapamayan bir ciğerin ameliyatla çıkarılmasından sonra insan normal yaşantısını sürdürebilir mi?
Kalan ciğer normal görevlerini yapmaktaysa evet. Hareket kısıtlanmaları, kalan ciğerin zedelenme derecesine bağlıdır.