Akciğerler

Akciğer Tümörleri « Akciğerler

Bütün akciğer tümörleri kanserli midir? Hayır. Bazen selim tümörlere akciğer adenomlarına rastlansa da habis türleri çok daha fazla görülmektedir. Selim akciğer tümörlerinin tedavi yöntemleri nedir? Ameliyat öncesi selim ve habis tümörler arasında bir ayrım yapılmasına imkan olmadığından selim ve habis tümörlere aynı ameliyat usulleri tatbik edilmektedir. Akciğer kanseri fazla rastlanan bir durum mudur? Evet, özellikle erkeklerde en çok görülen kanser türüdür. Sigara kullananların kullanmayanlardan fazla akciğer kanseri olma ihtimali var mıdır? Şüphesiz evet. Fazla sigara kullananların,... Devamı »»»

Akciğer Kistleri « Akciğerler

Akciğer kistlerine nerede rastlanır? Bunlar genellikle doğuştan beri var olan bozukluklardır ve hava veya sıvı ile dolu olan zarları zayıf torbacıklardan meydana gelmektedir. Bazı akciğer kistleri herhangi bir belirti göstermezken başkaları, ciğerin etrafındaki dokularda baskı yaparak bu dokuların harap olmasına yol açabilir. Akciğer kistleri enfekte olup apseler meydana gelebilir mi? Evet. Bazıları da patlayarak göğüs boşluğuna hava kaçırmasına yol açabilir. Akciğer kistleri nasıl tedavi edilir? Belirti gösteren kistler cerrahi müdahale ile çıkarılmalıdır. Böyle bir ameliyatla kist v... Devamı »»»

Akciğer Ve Göğüs Boşluğu Travmaları « Akciğerler

Akciğer ve göğüs boşluğu travmalarına çok rastlanır mı? Evet, özellikle endüstrinin geliştiği çağımızda meydana gelen kazalarda akciğerlerde ve göğüs boşluğu travmalarında korku uyandırabilecek oranda artışlar görülmektedir. Göğüs boşluğunda ve akciğerlerde en çok görülen travma türleri hangileridir? a.  Göğüs boşluğunun ciddi surette ezilmesi. b.  Çatlayan kaburgalar veya çatlayan göğüs kemiği (sternum). c.  Kınlan bir kaburganın akciğere girmesiyle bir ciğerin yaralanması. d.  Akciğer etrafındaki plevral boşluğu hava, kan veya ikisinin de birden girmesiyle. Bu durum bir ciğer zedelen... Devamı »»»

Enfeksiyonlar « Akciğerler

Hangi tip akciğer enfeksiyonları ameliyatı gerektirebilir? a.  Akciğer apseleri. Günümüzde ciğerde kendilerini göstermiş olan apselerin büyük çoğunluğu antibiyotiklerle kontrol altına alınabilmekteyse de yine de bazı hallerde ameliyat yoluyle drenaj yapılması gerekli olabilecektir. Önceki yıllarda akciğer apselerinde ölüm oranları çok yüksek olmaktaydı. Ancak, günümüzde modern ameliyat metotları ve antibiyotik ilaçların kullanılmasıyla, vakaların büyük çoğunluğu başarı ile tedavi edilebilinmektedir. b.  Bronşiektazi. Bu durumda küçük bronş tüpleri genişlemekte ve kısmen harap olmaktadır. Bu ... Devamı »»»

Akciğer Cerrahisi « Akciğerler

Akciğer cerrahisini gerektirecek, çeşitli durumlar hangileridir? a.  Enfeksiyonlar. b.  Göğüs boşluğunda veya akciğerlerde ileri gelmiş olabilen yaralar. c.   Akciğerlerde meydana gelmiş olan kistler. d.  Selim veya habis ciğer tümörleri. Akciğerlerde veya göğüs boşluğunda yapılacak ameliyatlar emniyetli midir? Ameliyat tekniklerinde ve anestezi usullerinde son yıllarda elde edilen gelişmelerle bugün akciğerlerde ve göğüs boşluğunda yapılmakta olan ameliyatlar yaklaşık karın nahiyesinde yapılan ameliyatlar kadar emniyetli olmaktadır. Göğüs boşluğu bir ameliyat esnasında açıldığı zam... Devamı »»»

Mükoviskoidoz « Akciğerler

Akciğerler konusu ele alınırken bu hastalık neden önemli sayılmaktadır? Çünkü hastalık başka organlarla ilgili olmasına rağmen, çocukluk döneminde had ve bazen de öldürücü bronş hastalıklarına neden olabilir. Hastalık özellikle solunum yolunun tükürük guddelerine tesir eder. Mükoviskoidoz neden ileri gelir? Gözyaşı, ter, cerahat, tükürük ve başka hazma ait salgıları meydana getiren guddelerin tevarüs edilmiş bir anormalitesidir. Bu salgılar normalden çok daha kalın, az akışan ve yapışkan olduklarından gudde kanallarının ve küçük bronş borularının tıkanmasına yol açmaktadır. Tıkanmış solun... Devamı »»»

Sarkoidoz « Akciğerler

Sarkoidoz nedir? Birçok organlarda, ama özellikle akciğerlerde, dokularda kaba ve iltihaplı yumruların kendilerini göstermesiyle meydana gelen bir hastalıktır. Sarkoidoz başka hastalıklarla karıştırılabilir mi? Evet. Röntgen filmlerinde bu hastalığın belirtileri vereminkilere çok benzediğinden, bu hastalıkla karıştırıldığı görülmüştür. Ancak bu hastalığın ilerleyiş safhasındaki belirtileri, vereminkinden bambaşka olmaktadır. Sarkoidoz ile verem arasındaki en önemli farklar nelerdir? a.  Tükürükte verem mikrobu bulunmaz. b.  Verem cilt testi negatif sonuç verir. Sarkoidoz çok kez sakatlı... Devamı »»»

Toz Hastalıkları « Akciğerler

Toza maruz kalmak daima akciğer rahatsızlıklarına yol açar mı? Hayır. Uzun zamanlar birçok çeşit toz ve buharlar teneffüs edilse de bunların muhakkak surette bir akciğer hastalığına sebep olacağı söylenemez. En az zararlı tozlar hangileridir? Demir kaynağı yapılırken çıkan tozlar, adi topraktan kalkan tozlar ve kömür madeni işletmeciliğinde meydana gelen kömür tozları. Kömür tozu akciğerlere nasıl tesir eder? Kömür madenlerinde çalışanların, hatta büyük kentlerde yaşayanların bile, akciğerleri kömür tozu tortularından siyahlaşmaya meyil gösterse de, bu durum herhangi bir belirtiye ned... Devamı »»»

Pülmoner Embolizm Ve Enfarktüs « Akciğerler

Pülmoner enfarktüs nedir? Akciğerin bir bölümüne gelen kan akımının tıkanması sonucu akciğer dokularının bir kısmının harap olmasıdır. Pülmoner enfarktüs neden ileri gelir? Genellikle bunun sebebi akciğerdeki bir kan damarına vücudun başka bir kısmından bir kan pıhtısının gelmiş olmasıdır. Kan damarı bu pıhtı ile tıkanır ve bu tıkanıklığın ötesindeki doku hayatiyetini kaybeder. Bu embolizmler veya kan pıhtıları genellikle neden ileri gelir? Ayaklarda veya "pelvis"deki derin damarlarda pıhtılaşmış olan kandan ileri gelir. Bu pıhtılar birçok hastalıkların seyri sırasında veya bir ameliyatta... Devamı »»»

Akciğer Apseleri « Akciğerler

Akciğer apsesi nedir? Bir akciğer içerisinde bir kısmın cerahatlanmasıdır. Akciğer apseleri neden olur? Bu apseler genellikle bir bronş borusunun tıkanmasından ileri gelir. Bu, tıkanma durumunu da aşan bir enfeksiyonun gelişmesine yol açar. Böyle bir apsenin olagelmesi genellikle burunda, boğazda veya ağızda yapılmakta olan bir ameliyat sırasında solunum yoluyle iltihaplanmış olan tükürük veya cerahatin nefes yoluyla ciğere girmesinden ileri gelmektedir. Bir ameliyat olmadığı hallerde de akciğer apseleri meydana gelebilir mi? Evet, bir akciğer iltihaplandığı takdirde veya bir tümör do... Devamı »»»

Zatürree « Akciğerler

Zatürree nedir? Ciğerin hava torbalarında ve hava borucuklarında meydana gelen, çok kez akut olan bir enfeksiyondur. Hangi türlerde zatürree vardır? Bunlar genellikle nedenleri yönünden sınıflandırılmaktadır. Yani bakteriden mi, virüslerden mi, mantarlardan mı veya başka mikroplardan mı ileri geldiği gözönünde tutularak sınıflandırılmaktadır. Akciğer lopu zatürreesi nedir ve bronş zatürreesinden nasıl ayırdedilir? Akciğer lopu zatürreesi bir lopun veya birden fazla lopun tamamen iltihaplanmasından ileri gelmektedir. Aniden gelen belirli bir hastalık olup başlangıçtaki ilk belirtileri ... Devamı »»»

Spontan Pnömotoraks « Akciğerler

Spontan pnömotoraksm veya ciğer sönmesinin belirtileri nelerdir? Ani ve çarpıcı olarak gelen göğüste sancı, nefes tıkanıklığı, bazen ciddi şok ve bayılma. Doktor spontan pnömotoraks teşhisini nasıl yapar? a.  Hastalığın başlangıçtaki belirtilerini gözönünde bulundurarak. b.  Göğsü dinleyerek, bir tarafta soluk alışının eksik olduğunu tespit ederek. c.  Göğüse parmağıyle hafifçe vurarak, "perküsyon" ses yankısının önemli şekilde artış gösterdiğini tesbit ederek. d.  Röntgen filmi çektirilip, ciğerin söndüğü sonucuna vararak. Spontan pnömotoraksm tedavi usulü nedir? Büyük şok ve beli... Devamı »»»

Amfizem « Akciğerler

Amfizem nedir?                                              Ciğer dokularının elastikiyetlerini kaybederek fazla gerilmelerinden ileri gelen bir durumdur. Genellikle bronş borularında meydana gelen bir tıkanıklık yüzünden havanın ciğerde sıkışıp kalmasından ileri gelmektedir. Bu yüzden hava, ciğerlere kolaylıkla girebilmekteyse de aynı kolaylıkla çıkamamaktadır. Bu durum devam ettiği takdirde uzayan doku fazla gerilmiş bir balon haline gelmektedir. Amfizem en çök hangi durumlarda görülür? Kronik bronşitte veya uzun süreden beri devam etmekte olan bir astımda. Kronik amfizemin belirtile... Devamı »»»

Atelektazi « Akciğerler

Atelektazi nedir? Ciğer dokularının çökmesi sonucu ciğerin havasız kalmasına yol açan bir durumdur. Atelektazi nasıl meydana gelir? Bir bronş borusunun tıkanmasıyle. Hangi tiplerde atelektazi'ler vardır? a.  Doğum sırasında meydana gelen bronş borusunda bir tükürük parçasının tıkanmış olmasından atelektazi veya doğuştan şekli bozuk olan ve dar kalmış bir boru yüzünden ileri gelen atelektazi. b.  Daha ilerlemiş yaşta bu hastalık; balgam, cerahat veya kanın bir bronşu tıkamasıyle de ileri gelebilmektedir. Ayrıca, bir yer fıstığı, et ve başka gıda maddelerinin yanlış kanaldan geçmeleriy... Devamı »»»

Akciğerlerin Anatomi Ve Fonksiyonları « Akciğerler

Akciğerlerin vücuttaki görevleri nedir? Akciğerler göğüs boşluğunda bulunan nefes alma organlarıdır. Sağ ciğer lop diye adlandırılan üç kısımdan oluşur. Sol ciğerin ise iki lop'u vardır. Ciğerler ağaçları andırır. Bronş tüplerini çevreleyen sünger benzeri dokulardan oluşmuştur. Ciğer dokusu, etrafı küçücük kan hücreleri ile ağ gibi çevrili yaklaşık 300 milyon havatorbacıklarından oluşmuştur. Ciğerlerin fonksiyonu nedir? Ciğerler vücuda nefesle giren havadan oksijen çıkarırlar ve kan dolaşımı ile ciğerlere giren karbondioksiti serbest bırakırlar, tnsan nefesi dışarı verirken karbon dioksit... Devamı »»»