Yılan Sokmaları

Yılan Sokmaları « Acil Durumlarda İlkyardım  

Yılan sokmalarında başvurulacak birinci ilk yardım metodu nedir?
Başta sokan yılanın zehirli olup olmadığını tesbit etmek mümkün ofamıyacağı için, bütün yılan sokmalarında gerekli tedbirlerin alınması icabeder. Bu hususta aşağıda verilen prosedürlere başvurulmalıdır:
a.  Sokulan yerin üst kısmına sıkı bir bandaj (turnike) tatbik edilmelidir. Bu bandaj toplardamar kan akımını durduracak kadar su olmalı ve nabzın atışını durdurmamalıdır. Bandaj için bir mendil, kemer, kravat gibi şeyler kullanılabilinir. Bandaj her yirmi dakikada bir on dakikalık bir süre için açılmalıdır.
b.  Sokulan yerin üzerine haç biçimi bir kesit yapılmalı ve zehir emilerek çıkarılmalıdır.
c.  Sokulan kişi kesinlikle dinlenmeli ve mümkün olduğu kadar az ölçüde fiziki hareketler yapmalıdır.
d. Işınlan kişi en yakın hastaneye kaldırılmalı ve mümkünse hangi tip yılan tarafından sokulduğunu tesbit etmeye çalışılmalıdır.

Bir yılan sokması için alkol iyi bir tedavi yöntemi midir?
Kesinlikle hayır.

Zehirli yılanların sokması her zaman öldürücü olur mu?
Tam aksine. Erginlerin büyük çoğunluğu yılan sokmalarından sonra iyileşirler. Bu genellikle zehire antidot zehir verilebilinmesi için vakit kaybetmeden hastaneye getirildikleri zaman öyledir. Büyük tehlike çocuklardadır. Çünkü zehir onlarda daha yoğun bir tesir yapabilmektedir.