Yabancı Cisimler

Yabancı Cisimler « Acil Durumlarda İlkyardım  

Yabancı cisimler için başvurulması gerekli ilk yardım metotları hangileridir?

a. Gözler: Yalnız satıhta olan ve çok basit yabancı maddelerin gözlerden çıkarılmasına doktor olmayanlar teşebbüs edebilir. Eğer o sırada doktor bulmak imkanı yoksa yabancı cisim girmiş göz ılık su ile yıkanmalı veya yabancı cisimi çıkarmak için nemli bir pamuk parçası kullanılmalıdır. Göze damlatılacak birkaç damla madeni yağ, meydana gelen tahrişi büyük ölçüde giderir. Gözü ovmayın ve yabancı cisimi çıkarmak için herhangi sert bir alet veya cisim kullanmayın.

b.Burun: Eğer hastanın hapşırması sağlanabilinirse yabancı madde çok kez çıkacaktır. Bu hastaya biber koklatmakla veya yabancı cisim girmiş olan burun deliğinin yanındaki burun deliğini gıdıklamakla sağlanabilir.

c.Kulaklar: Kulaklara girmiş yabancı cisimleri çıkarmak, ihtisası olmayan kişilerin başvuracağı iş değildir. Bu çok nazik bir yapıdır ve zedelenmesi çok kolaydır. Yapılabilecek en uygun ilk yardım, kulağa birkaç damla zeytinyağı, madeni yağ veya hint yağı damlatılması ve bu yağın orada birkaç dakika bırakılmasıdır. Bu metot genellikle yabancı maddenin çıkmasını sağlayacaktır. Doktor yardımı temin edilinceye kadar yabancı maddenin kulakta kalması, fazla bir hasara sebep olmaz.

d. Kıymıklar: Ucu sağlamca tutulabilecek ve yavaşça dışarı çıkarılabilecek kıymıkların çıkarılması, ihtisas sahibi olmayan bir kişi tarafından da yapılabilir. Yumuşak veya içeride kalmış olan kıymıklar ancak bir doktor tarafından çıkarılmalıdır. Yabancı bir madde deri içerisinde bırakılırsa genellikle iltihaplanma olacaktır. Eğer tıbbi yardım temini imkanı yoksa birkaç gün yapılacak ılık pansumanlar kıymığın ucunu dışarı çıkaracak ve bunun bir cımbızla alınması imkanı sağlanmış olacaktır.

e Bıçak ve delme yaralar (bıçak, şarapnel veya başka silahlar): Uçları dışarıda kalan bu gibi yaralarda vücuda giren cisim doktor bulununcaya kadar genellikle yerinde bırakılmalıdır. Bu cisimlerin doktor dışında bir kişi tarafından alınması ciddi kanamaya neden olabilecektir. Yapılabilecek en yerinde ilk yardım, yara yerinin üzerine steril bir gazlı bez koyarak yaralıyı hastaneye kaldırmaktır.


Bir yara veya yırtığa girmiş olan bir giysi parçası için ne yapılmalıdır?

Yara alanının sabun ve su ile iyice yıkanması halinde bu parça genellikle kendiliğinden çıkacaktır. Bu, yaralanmadan hemen sonra vakit kaybetmeden yapılmalıdır. Bundan sonra yaralı alan steril bir bezle örtülmeli ve doktora başvurulmalıdır.