İhtilaçlar

İhtilaçlar « Acil Durumlarda İlkyardım  

Bir ihtilaç veya "nöbet" geçirmiş olan bir kimseye ne gibi acil yardım yapılmalıdır?

a.  İlk olarak hastanın başını veya vücudunun başka kısımlarını sert cisimlere çarpmamasını temin ediniz.

b.  Hastanın yatmasını sağlayınız ve kendisini geniş ölçüde serbest bırakınız. Onu zaptetmeye ve hareketlerini sınırlamaya çalışmayınız.

c.  Eğer boynunda kravat varsa, rahat nefes almasını sağlamak için yakasını gevşetiniz.

d.  Daha rahat nefes alabilmesi için çenesini kaldırınız.

e.  Eğer bu kolaylıkla yapılabilinecekse, hastanın dilini ısırmasını önlemek için dişlerinin arasına bir mendil yerleştiriniz.


İhtilaç veya "nöbet" geçirmekte olan kişilerin üzerine soğuk su dökülmeli midir?

Hayır. Bu hatalı bir tedavi yöntemidir.


Kişilerin çoğunluğu ihtilaç veya "nöbet"lerden kurtulurlar mı?

Evet. Özellikle bunların nedeni sara ise. Beyin kanamasından veya tümörden ileri gelecek ihtilaçlar ölümle sonuçlanabilir.


İhtilaç geçirmekte olan küçük çocuklar su içerisine yatırılmalı mı?

Hayır. Bu çocukları rahat yataklarında bırakmak daha iyi olur.


İhtilaç geçirmekte olan çocuğun anne veya babası onu kucağına alıp hemen bir doktora koşmalı mı?

Hayır. Çocuklarda meydana gelen ihtilaçlar genellikle kendiliklerinden geçer. Takip edilecek en iyi usûl çocuğa hiçbir şey yapmadan yatağında rahat bir şekilde yatmasını sağlamaktır.


İhtilaç geçirmekte olan kişilere ne gibi yardım yapılması gerekli olduğunu öğrenmek için çareler var mıdır?

Evet. İhtilaç geçirebilecek birçok kişi ihtilaç halinde kendilerine nasıl yardım edilebileceğini yazılı olarak üzerlerinde bulundururlar. Şeker hastaları ensülin şokuna girdikleri zaman ne yapılması gerektiğine dair bu gibi direktifleri yanlarında taşırlar. Saralılar da genellikle bir ihtilaç geçirdikleri taktirde davranışın ne olması gerektiğine dair bir yazıyı üzerlerinde bulundururlar.


Bir ihtilaç veya "nöbet"ten çıkmış olanlar için ne gibi bir tedavi metodu takip edilmelidir?

Bunların normal düşünme ve davranış haline girmeleri için genellikle bir süre geçmesi gerekmektedir. Bunun için ihtilaçlar geçer geçmez terk edilmemelidirler. Çok kez bu gibi ihtilaç geçirenler birkaç dakika nerede oldukları ve ne meydana geldiğini bilmezler. Bu gibiler tam normal bir hale gelinceye kadar yalnız bırakılmamalıdır.