Acil Durumlarda İlkyardım

Kalp Masajı « Acil Durumlarda İlkyardım

Bir hastanın kalp atışları durduktan sonra onu yaşatabilme şansları var mıdır? Evet. Kalp atışları duran hastaların çoğunluğu ölecekse de; hiç zaman kay be temden kalp masajına girişilirse bunlardan birkaç tanesi kurtulabilir. Kalp atışı durduğu tesbit edildikten ne kadar sonra kalp masajı yapılmalıdır? Hemen yapılmalıdır. Saniyeler, en geç bir dakika içerisinde, aktif kalp masajı ve aynı zamanda ağızdan ağıza suni solunum yapılmasına başlanılmazsa, genellikle hastayı kurtarma imkanı kalmaz. Kapalı kalp masajı nasıl yapılmalıdır? 1.  Hasta sert bir yere sırt üstü yatırılmalıdır. Eğer kalb... Devamı »»»

Boğulma « Acil Durumlarda İlkyardım

Boğulma veya boğma hallerinde en iyi acil ilk yardım metodu nedir? a.  Hasta açık havaya çıkarılmalıdır. b.  Boyunda nefes almayı zorlaştıran bir şey varsa bu derhal çıkartılmalıdır. Nefes alması durmuş olan bir hastaya bir doktor ağızdan ağıza sun'i solunum verirken başka bir doktor da dıştan kalbe masaj yapmakta ve bir hemşire de damardan verilecek bir enjeksiyon hazırlamaktadır. c.  Hastanın çenesi kaldırılmalıdır. Bu kendisine daha iyi bir hava yolu sağlayacaktır. Boğma veya boğulma hali soluk borusunda tıkanan yabancı bir cisimden ileri gelmişse; hastaya iki kolunuzla belinin arkasınd... Devamı »»»

Şok « Acil Durumlarda İlkyardım

Yaralananlarda meydana gelen şokların belirtileri nedir? a.  Kişide bayılma olabilir. b.  Deri donuk gri bir renk alır ve dokunduğunuz zaman soğuk ve yapışkan olduğunu anlarsınız. c.  Hastanın bütün vücudunu ince bir ter kaplar. d.  Nabız hafif ve çabuk çabuk atar. e.  Gözbebekleri genişler. f.   Nefes alma çabuk ve solumalı olur. g.  Hasta endişelidir. Halsizlikten ve fazla susamadan şikayet eder. Şok halinde ilk yardım tedbirleri ne olmalıdır? a.  Hastayı, ayaklan başından daha yüksek bir seviyede olarak sırt üstü yatırın. b.  Eğer şokun nedenlerinden kanama da varsa, kanama durd... Devamı »»»

Radyosyona Maruz Kalma « Acil Durumlarda İlkyardım

Nükleer radyasyona maruz kalma şansları nedir? Uzmanlara göre radyasyona maruz kalma şansları sıfır civarındadır. İnsanların yaşamakta oldukları alanlarda radyoaktif döküntüler zararlı olabilecek ölçüde değildir.                                   Radyasyona maruz kalma hali gerçekleştiği zaman acil ilk yardım metodu ne olmalıdır? Böyle bir durum meydana geldiği zaman mahalli makamlar halka ne gibi tedbirler alınması gerektiğini açıklayacaklardır.... Devamı »»»

Sıyrıklar, Soyulmalar Ve Çürükler « Acil Durumlarda İlkyardım

Sıyrıklar, soyulmalar ve çürüklerde başvurulması gerekli ilk yardım metotları hangileridir? a.  Beş ile on dakika arası bir süre yara su ve sabunla adamakıllı yıkanmalıdır. b.  Temiz bir bandajla doğrudan baskı yaparak kan akması önlenmelidir. c.  Temiz bir bandaj konarak hasta, bir doktora ve hastaneye götürülmelidir. Sıyrıklar, soyulmalar ve çürükler üzerine alkol, iyot, merküro-krom gibi antiseptikler konmalı mıdır? Hayır. Bu gibi ilaçların yarardan fazla zarar yaptığı görülmüştür, iltihaplanmaya karşı en iyi çare, yaranın beş dakika kadar su ve sabunla iyice yıkanmasıdır. Bir yaraya ... Devamı »»»

Kanama « Acil Durumlarda İlkyardım

Kanamalar için en uygun ilk yardım metodu nedir? Bu kanamanın türüne bağlıdır. Bağırsak sisteminde bir ülserden veya bir tümörden ya da fazla kan tükürmeden meydana gelebilecek iç kanama hallerinde, hasta yatırılmalı ve derhal hastaneye kaldırılmalıdır. Bağırsak sisteminden veya akciğerlerden gelen kanamaları durdurabilmek için hastaya verilebilecek ilaçlar var mıdır? Bu bir ilk yardım metodu değildir. Bu gibi hastaların ihtisas sahibi doktor tedavisine ihtiyaçları vardır ve bu doktor müdahalesi temin edilmeden herhangi bir yola başvurmak doğru bir hareket olmaz. Dış kanamalar için en ... Devamı »»»

Sıcak Çarpması Ve Sıcak Halsizliği « Acil Durumlarda İlkyardım

Sıcak çarpması nedir? Fazla güneşte kalmaktan meydana gelen güneş ve çok yüksek ısılardan meydana gelen sıcak çarpmasıdır. Sıcak çarpmasına maruz kalacak kişiler genellikle hangileridir? Daha yaşlı olanlar ve sağlıkları iyi olmayanlar. Erkeklerin kadınlardan daha fazla sıcak çarpmasına maruz kaldıkları görülmektedir. Sıcak çarpmasının karakteristik belirtileri ve sonuçları nedir? Hastanın ateşi çok yükselir ve beyin, karaciğer veya böbrekleri gibi önemli organlarda büyük hasar meydana gelebilir. Sıcak çarpmasında başvurulacak ilk yardım metotları hangileridir? a.  Hastayı soğuk su... Devamı »»»

Gaz Zehirlenmesi « Acil Durumlarda İlkyardım

Havagazı zehirlenmesinde yapılacak acil ilk yardım nedir? a.  Havagazını kapatın ve pencereleri açın. b.  Hastayı temiz hava teneffüs edebileceği açık bir yere taşıyın. c.  Hastayı sıkan yaka ve giysileri gevşetin. d.  Oksijen verilebilmesi için bir ilk yardım ekibine haber ulaştırın. Suni solunum ne kadar süre devam ettirilmelidir? Nabız ve kalp atışı durmadığı sürece. Gaz zehirlenmesinden kurtulanlar ciddi bir müşahede altında kalmalı mıdırlar? Evet. Gaz zehirlenmesinin beyin hücrelerinde yapmış olduğu tahribattan ciddi akli düzensizlikler meydana gelebilir.... Devamı »»»

Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar « Acil Durumlarda İlkyardım

Kırıklar için başvurulacak ilk yardım metotları nedir? a.  Hastanın sakin kalmasını sağlayın ve kırığın derecesi tayin olmadan kırık olan yeri kıpırdatmayın. b.  Hastayı bir yere kaldırmadan kırık olan yeri kımıldamaz hale getirin veya ince tahtalarla sarın. c.  Hastayı daima yatar vaziyette hastaneye kaldırın. Hastayı hiçbir zaman oturur vaziyette tutmayın ve kırılan yeri mümkün olduğu derece kıpırdatmayın. Eğer kırığı saracak tahta parçaları bulunmazsa ne yapılmalıdır? Muvakkat bir destek olarak kullanılabilecek bir tahta parçası, bir sopa veya düz olan sert bir cisim her zaman buluna... Devamı »»»

Yabancı Cisimler « Acil Durumlarda İlkyardım

Yabancı cisimler için başvurulması gerekli ilk yardım metotları hangileridir? a. Gözler: Yalnız satıhta olan ve çok basit yabancı maddelerin gözlerden çıkarılmasına doktor olmayanlar teşebbüs edebilir. Eğer o sırada doktor bulmak imkanı yoksa yabancı cisim girmiş göz ılık su ile yıkanmalı veya yabancı cisimi çıkarmak için nemli bir pamuk parçası kullanılmalıdır. Göze damlatılacak birkaç damla madeni yağ, meydana gelen tahrişi büyük ölçüde giderir. Gözü ovmayın ve yabancı cisimi çıkarmak için herhangi sert bir alet veya cisim kullanmayın. b.Burun: Eğer hastanın hapşırması sağlanabilinirse yab... Devamı »»»

Bayılma Ve Baş Dönmesi « Acil Durumlarda İlkyardım

Baygınlık ve baş dönmelerinde ilk yardım metotları nedir? a.  Hastayı sırt üstü yatırın. Başı vücut seviyesinde veya vücut seviyesinden az daha aşağıda olmalıdır. b.  Ayakarını vücut seviyesinden biraz daha yükseğe kaldırın. c.  Sıkı bir yaka veya boyun bağı varsa bunları gevşetin ve hastanın rahat nefes almasını sağlayın. d.  Nefes alması yetersizse suni solunum yapmakta çok yarar vardır. Bir hasta bayıldığı zaman veya bir baş dönmesi nöbeti geçirmişse ne kadar süre sırt üstü yatar vaziyette tutulmalıdır? Tamamen iyileşip kendine gelinceye kadar. Bu birkaç dakika devam ederse de, bazı... Devamı »»»

Elektrik Çarpması « Acil Durumlarda İlkyardım

Elektrik çarpması halinde yapılacak ilk yardım nedir? Kişi hala bir elektrik cereyanı ile temasta ise ona dokunmayın. Aksi taktirde bu sizin de ölüm nedeniniz olabilir. Hasta mümkün olduğu kadar çabuk elektrik kontağından ayrılmalıdır. Bu ya hastaya giden cereyanın kesilmesiyle veya hastayı cereyandan kuru bir sopa ile ayırmak ya da bir iple cereyandan uzağa çekmekle mümkündür. Hastaya cereyan ulaştıran teli kesmek için belki de bir balta kullanılabilinecektir. Baltayı kullanırken ellerinizin ve baltanın sapının kuru olmasına çok dikkat etmelisiniz. Hasta elektrik cereyanından ayrıldıktan so... Devamı »»»

Suda Boğulma « Acil Durumlarda İlkyardım

Boğulma halinde alınması gerekli acil ilk yardım tedbirleri nedir? Kişi sudan çıkarıldıktan sonra eğer nefes almıyorsa kendisine suni solunum yaptırılmalıdır. "Ağızdan ağıza" metodu günümüzde çok kullanılmaktadır ve genellikle bu metot tercih edilmelidir. Ağızdan ağıza suni solunum metodu nasıl tatbik edilmelidir? a.  Hastayı sırt üstü yatırın. Boynunda veya göğsü üzerinde bulunabilecek bütün giysileri gevşetin. b.  Çenesini kaldırıp, başını mümkün ölçüde geriye doğru eğin. (Bu hareket soluk borusunu düzletir ve akciğerlere hava gitmesini kolaylaştırır.) c.  Hastanın burun deliklerini p... Devamı »»»

İhtilaçlar « Acil Durumlarda İlkyardım

Bir ihtilaç veya "nöbet" geçirmiş olan bir kimseye ne gibi acil yardım yapılmalıdır? a.  İlk olarak hastanın başını veya vücudunun başka kısımlarını sert cisimlere çarpmamasını temin ediniz. b.  Hastanın yatmasını sağlayınız ve kendisini geniş ölçüde serbest bırakınız. Onu zaptetmeye ve hareketlerini sınırlamaya çalışmayınız. c.  Eğer boynunda kravat varsa, rahat nefes almasını sağlamak için yakasını gevşetiniz. d.  Daha rahat nefes alabilmesi için çenesini kaldırınız. e.  Eğer bu kolaylıkla yapılabilinecekse, hastanın dilini ısırmasını önlemek için dişlerinin arasına bir mendil yerleştir... Devamı »»»

Soğuk Çatlakları « Acil Durumlarda İlkyardım

Soğuk çatlakları nedir? Aşırı soğuğa maruz kalmaktan meydana gelen bir yanmadır. Soğuk   çatlakları   için   başvurulması  gereken ilk yardım metotları hangileridir? a.  ilk önce hastanın genel sağlık durumunun düzeltilmesi gerekmektedir. Bu yüzden hastanın ısınabilmesi için, sıcak şeyler yemesi ve içmesi gereklidir. b.  Hastanın birden değil yavaş yavaş ısınması gerekir. Bunun için hasta hemen sıcak bir yere götürülmemelidir. c.  Mevcut olabilecek ağrılar için kendisine ilaç verilmelidir. Aspirin ve buna benzer ilaçlar genellikle bu durum için yeterlidir. d.  Etkilenen alan yavaş yavaş ... Devamı »»»

Yanıklar « Acil Durumlarda İlkyardım

Yanıklar genellikle nasıl sınıflandırılmaktadır? a. Birinci derece yanıklar: Bunlar yalnız derinin üst tabakalarında olanlardır ve sadece bir kızıllıkla belirirler. Güneş yanıklarının çoğunluğu birinci derece yanıklardır. b. İkinci derece yanıklar: Bu yanıklar yalnız derinin, üst tabakalarında değil, daha derinde olan tabakalarda da oluşurlar. Bunlar kabarcıklarla ve serum ifrazatı ile karakterize olurlar. Ciddi güneş yanıkları bu kategoriye girebilir. c.  Üçüncü derecede yanıklar: Bu yanıklar bütün deri tabakalarında tahribat yaparlar ve genellikle bütün derinin yok olmasına sebebiyet ver... Devamı »»»

Yılan Sokmaları « Acil Durumlarda İlkyardım

Yılan sokmalarında başvurulacak birinci ilk yardım metodu nedir? Başta sokan yılanın zehirli olup olmadığını tesbit etmek mümkün ofamıyacağı için, bütün yılan sokmalarında gerekli tedbirlerin alınması icabeder. Bu hususta aşağıda verilen prosedürlere başvurulmalıdır: a.  Sokulan yerin üst kısmına sıkı bir bandaj (turnike) tatbik edilmelidir. Bu bandaj toplardamar kan akımını durduracak kadar su olmalı ve nabzın atışını durdurmamalıdır. Bandaj için bir mendil, kemer, kravat gibi şeyler kullanılabilinir. Bandaj her yirmi dakikada bir on dakikalık bir süre için açılmalıdır. b.  Sokulan yerin ü... Devamı »»»

Böcek Isırmaları « Acil Durumlarda İlkyardım

Pire, tatarcık, sivrisinek, yabanarjları, eşekarılan, arılar, ve chiggers (insan etine gömülen bir cins pire)  ısırmaları tehlikeli midir? Eğer bu haşerelerin birine karşı bir kişi allerjik ise, bu gibi ısırmalar ciddi yaralanmalar kategorisine girer ve derhal tedaviye başvurulması gerekli olur. Böcek ısırmaları için ilk yardım tedavisi nedir? a.  İğne, sokulan yerde kalmışsa yavaşca ve dikkatle dışarı çekilmesi gerekli olacaktır. İğnenin alınırken kırılmaması çok önemlidir. b.  Eğer bir kişinin bir ısırmaya karşı allerjik olduğu bilinmekteyse ve ısırma kol veya bacakta olmuşsa, ışınlan ... Devamı »»»

Hayvan Veya İnsan Isırmaları « Acil Durumlarda İlkyardım

Hayvan ve insan ısırmaları hallerinde yapılacak ilk yardım tedavisi nedir? Bu gibi yaralanmalar, genellikle delinmeler, çentik yırtılmalar, çürük veya bereler halinde meydana gelmektedir. Bunlar aşağıda belirtildiği gibi vakit kaybetmeden esaslı şekilde tedavi edilmelidir: a.  Beş ile on dakika arası bir süre yarayı su ve elinize geçirebileceğiniz en iyi sabunla yıkayınız. b.  Üzerine sterilize edilmiş bir gazlı bez yerleştiriniz. Eğer buna imkan yoksa temiz bir mendille kapatınız. c.  Deriyi delmiş olan her ısırık, doktor tarafından tedavi edilmelidir. Böylece doktor tetanos aşısını yap... Devamı »»»