Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Hazımsızlık « Mide ve Oniki Parmak Barsağı

Hazımsızlığın genel belirtileri nelerdir?
Üst karın bölgesinde bir doluluk hissi, midenin ekşimesi, gıdaların asitle birlikte geri çıkması, bulantı ve kusma.

Mide ekşimesi nedir?
Üst karın bölgesinde başlayan ve göğse yükselen bir yanma hissi. Ayrıca, yutağın arkasında ekşi yemek tadı duyusu meydana gelmektedir.

Hazımsızlığın nedenleri hangileridir?
a.  Mide usarelerinin ve asidin fazla ifrazatı.
b.  Fazla yemek yemek.
c.  İyi hazırlanmamış yemeklerin yenmesi.
d.  Çabuk yemek yemek.                                     
e.  Fazla baharatlı yemekler yemek.
f.  Dokunacak yemeklerin yenmesi, fazla yağlı olan yemekler gibi.
g.  Bozulmuş ve mikroplanmış yemeklerin yenmesi.

Hazımsızlık nasıl tedavi edilir?
a.  Birkaç saat, bazı hallerde bütün bir gün yemek yememek.
b.  Hafif bir diyet takip etmek.
c.  Mide asitleri ve usarelerini nötralize edecek olan, mevcut ilaçlardan birinin alınması.
d.  Mide ve onikiparmak bağırsağında meydana gelecek aşırı gerilmelerin azaltılması için antispazmodit ilaçlardan birinin alınması.

Bazı kişilerin mide ve onikiparmak bağırsağı rahatsızlıklarına karşı muaf oldukları doğru mudur?
Bazı kişilerin başkalarına nazaran daha kuvvetli mideleri bulunmaktadır. Bununla beraber, bozuk veya mikroplanmış gıda maddeleri yenilmiş olduğu zaman en kuvvetli mide bile, yoğun bir tepki gösterecektir.

Midesi rahatsız olan kişinin kendi kendini kusturması doğru hareket midir?
Eğer bu kişide fazla bir rahatsızlığa neden olmayacaksa, bozulmuş olan bir mideyi boşaltmak genellikle iyi bir tedavi metodudur.

"Akut gastrit", "bozuk mide" ve "akut hazımsızlık" terimleri gerçekten aynı durum için kullanılan terimler midir?
Evet. Ancak, bazı kişiler yanlışlıkla "akut hazımsızlığı" bir kalp rahatsızlığı ile ilişkili görmektedirler.

"Bozuk mide"nin belirtileri nelerdir?
Bulantı, kusma, üst karın bölgesinde kramplar,, iştah kaybı. Bu belirtiler genellikle hastanın midesine dokunacak bir şey yedikten bir veya iki saat sonra meydana çıkmaktadır.

Bir mide bozulması ile daha ciddi bir hastalık olan apandisit, safra kesesi nöbeti veya kalp rahatsızlığı arasında ayırım nasıl yapılabilir?
Bu bazen çok zor olmaktadır ve bundan dolayı üst karın bölgesinde şiddetli sancı duyanların doktorlarına başvurmaları gerekmektedir. Bu belirtiler görülünce kendi kendini tedaviye girişmek doğru bir hareket olmaz.

Bozulmuş olan bir mide için veya akut hazımsızlık için doktora başvurulmadan müshil alınması doğru olur mu?
Hayır. Bu gibi hallerde doktora başvurulmalıdır.

Karın ağrıları için ne gibi hallerde doktora başvurulmalıdır?
a.  Ağrılar dayanılmayacak kadar şiddetli olduğu zamanlar.
b.  Sancı birkaç saatten fazla sürdüğü hallerde.

Hazımsızlığa daha fazla neden olabilecek muayyen yemekler var mıdır?
Evet. Bozulmuş yemekler veya sıcak havalarda, salata vb. gibi yiyeceklerin saatlerce mutfakta açık bırakılmış olmaları;, ayrıca, çok yağlı ve baharatlı yemekler.

Birbirlerine zıt düştüklerinden bazı yemelerin başka yemeklerle aynı zamanda yenemeyeceği doğru mudur?
Hayır. Bu yaygın olan yanlış bir inanıştır.

Yemek sırasında sıvıların içilmesi kötü bir alışkanlık mıdır?
Aksine, hazma yardımcı olmaktadır.

Sıcak havalarda soğuk havalara oranla daha az mı yemek yenmelidir?
Evet.

Gece yatmadan önce ağır yemekler yenilmesinden kaçınılmalı mıdır?
Evet. Uyurken bütün organların dinlenmesi gereklidir.

Yüzmeye gitmeden hemen önce, ağır bir yemeğin yenmesi tehlikeli olabilir mi?
Evet. Çünkü kan akımı bu gibi hallerde ihtiyacı olan adale sistemine hizmet edeceğinden hazım mekanizmasına yöneltilmektedir. Ancak, yüzmeden önce yemek yenmesi kramplara neden olduğu ve yüzenin hayatını tehlikeye soktuğu iddiaları ispat edilmemiştir.

Duygusal durumlar hazımsızlığa ne ölçüde etkili olur?
Çok önemli bir ölçüde. Karın bölgesinde veya bağırsak sisteminde belirebilecek her düzensizlik duygusal nedenlerden meydana gelmiş olabilecektir.       
             
İnsan yaşlanınca daha fazla mide rahatsızlıklarına tutulmakta olduğu iddiası doğru mudur?
Evet.     
                                                                                                 
Alkollü içkiler alınırken bazı yemeklerin yenmemesi gerektiği iddiası doğru mudur?
Hayır. Bu yaygın olan yanlış bir inanıştır. Ancak, ne gibi yemekler yenmiş olursa olsun, çok kez, aşırı derecede alkol alınması mide rahatsızlığına neden olabilecektir.

İnsan sıcaktan bunalmış olduğu bir sırada buzlu meşrubat içmesi zararlı olabilir mi?
Azar azar, küçük yudumlarla içildiği takdirde hayır.

Selim Prostat Büyümesi « Prostat

Prostatın selim şekilde büyümesi ne demektir?
Bu, prostatın bazı kısımlarının yıllar boyunca büyümesini gösteren bir durumdur. Bu gibi prostat büyümesi hallerinde habislik durumuna rastlanmamaktadır.

Bütün erkeklerde yaşlanınca prostat büyümesi normal bir gelişme olarak mı kabul edilmektedir?
Evet. Kırk ile kırk beş yaşlarında olan yaklaşık bütün erkeklerde prostat yavaş yavaş büyümeye başlar.

Bütün erkeklerde prostat büyümesinin belirtileri görülür mü?
Hayır. Erkeklerin büyük bir çoğunluk1, ömürlerini prostatlarından hiçbir zorluk çekmeden sürdürmeye devam ederler. Şurası hatırda tutulmalıdır ki, prostatın büyümesi yaşlanmanın normal bir yönüdür.

Prostat büyümesine tıbbi müdahale ne zaman gerekli olur?
Normal idrar etmede engelleme olduğu zaman.

Prostat büyümesinin sonucu ne olabilir?
İdrar edilmesine engel olabilir. Bu rahatsızlık akut idrar tıkanıklığı olarak tanımlanmaktadır.

Fazla cinsel temasta bulunmak ile prostatın büyümesi arasında bir ilişki var mıdır?
Hayır.

Prostatı büyüyen her erkeğe ameliyat yapmak gerekmekte midir?
Hayır. Yalnız dört erkekten birinde belirtiler görülür. Belirtiler görülen erkekler arasında ise yalnız dörtte birinin ameliyat olması gerekir.

Büyüyen prostatlar için yeterli tıbbi tedavi metotları var mıdır?
Bazı doktorlar tarafından tavsiye edilen hormon tedavileri bu hastalığa yardımcı olmamaktadır. Prostat masajı, bazı hallerde belirtilerin azalmasına yol açacaksa da prostatın ufalmasına yardımcı olamayacaktır. Eğer büyüme bir iltihaplanmayla ilişkili ise, bu durumun kontrol altına alınması belirtileri hafifletebilecektir.

Prostat büyümesinin en genel belirtileri hangileridir?
a.  Gündüzleri fazla idrar edilmesi.
b.  Geceleri birçok defa dışarıya çıkma ihtiyacının duyulması (noc-turia).
c.  İdrara başlarken zorluk çekilmesi.
d.  Edilen idrarın miktarında azalma ve akışın da hafiflemesi.
e.  İdrardan önce ve sonra damla akıntısı.
f.  İdrar ederken yanma hissedilmesi.
g.  Daha sonraları idrar edememek (akut idrar tıkanıklığı).
h.  İdrarla beraber kan gelmesi.
Prostatın büyüme oranına göre tıkanıklıklar ve belirtiler aynı oranda fazla olacaktır.

Prostat büyümesinin sidik torbası ve böbrekler üzerindeki tesiri ne olmaktadır?
Sidik torbasının başlıca fonksiyonu idrar çıkarmak olduğuna göre, prostatın büyümesiyle meydana gelecek engellemeden dolayı, sidik torbasının idrarı ifraz etmek için daha fazla çalışmak zorunluluğunda kalacağı tabiidir. Bunun sonucu olarak sidik torbasının çeperi kalınlaşmakta, ağırlaşmakta ve daha fazla adaleli olmaktadır. Gitgide sidik torbası her boşalmada bütün idrarı çıkaramayacak duruma gelecektir. Bu toplanan idrar devamlı olarak artacak ve sonunda uterusdan böbreğe doğru anormal arka baskısına neden olacaktır. Üretranın genişlemesiyle birlikte böbrek fonksiyonu bozulmakta ve hastanın genel sağlık durumuna da olumsuz yoldan tesir etmektedir. Böyle bir rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde böbrekler çalışamayacak hale gelecek, bu da üremi ve ölüme neden olabilecektir.

İdrar torbasının tam olarak boşalmaması hastaya ne gibi zararlar getirir?
Bu hal idrarın durgunlaşmasına yol açar ki bu da iltihaplanmaya neden olur. Bu gibi iltihaplanmalar genellikle üretraya kadar çıkar ve böbreğe de ulaşır. Er geç, idrarın bu yolda yıllarca toplanması ve durgulaşmasıyla idrar torbasında taşlar oluşabilir. Fazla enerji sarfı ve idrar torbasına yapılmakta olan baskı divertikül olarak adlandırılan lokal "pırtlamalara" neden olabilir. Bunlar idrar torbası çeperinden kese benzeri çıkıntılardır. Bunların içerisinde idrar kalıntısı bulunabilir, içinde taşlar da gelişebilir.

Ağrılı Cinsel Temas (Disparöni) « Seks

Disparöni nedir?
Cinsel temas sırasında kadının ağrı duymasıdır.

Ağrılı cinsel temas fiziki veya psikolojik bir durum mudur?
Genellikle psikolojiktir. Ancak kadının bir enfeksiyonu ve bir apsesi ya da rahminde mekanik bir anormalliği varsa o zaman bunun nedeni fiziki de olabilir.

Disparöninin etkili bir tedavisi var mıdır?
Evet. Disparöninin nedeni duygusalsa, psikoterapi ile tedavi edilebilinir. Eğer nedenler fiziki ise tıbbi yollardan tedavisi mümkündür.

Evlilik ilişkilerinde cinsel anormalliği ne teşkil eder?
Bu sorunun cevabını vermek çok zordur. Bir toplumda sapık kabul edilen bir ilişki başka bir toplumda normal olarak karşılanmaktadır. Asıl hedef iki taraf arasında uyuşma olmalıdır ve iki taraf seks ilişkilerinde uyuşmuşsalar mesele kalmamış sayılmalıdır. Birçok doktorun kanısına göre evli bir çiftten ikisi de seks ilişkilerinden memnunsa, yaptıkları seks biçimi, her ne olursa olsun, normal sayılmalıdır.