Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Estetik Ameliyatlar « Kulaklar

Kulaklarda hangi durumlar için estetik ameliyat tavsiye edilmektedir?
a.  Pırtlaşmış olan kulaklarda.
b.  Kıvrılmış ve sarkık kulaklarda.
c.  Dış kulaklarda olabilecek şekil bozukluklarında
d.  Dış kulak kanalında bulunabilecek bir şekil bozukluğunda.

Bu durumların genel sebepleri nedir?
Doğuşla gelen kulak kıkırdaklarında bulunan şekil bozuklukları bunların nedenlerini teşkil etmektedir.

Kulağın biçimi ailevi bir durum veya kalıtımsal olma eğiliminde midir?
Evet.

Bir bebek kulakları katlanmış vaziyette iken bunlar üzerinde yatarsa bu kulaklarda şekil bozuklukları meydana gelebilir mi?
Hayır.

Dış kulakta olan bir şekil bozukluğundan dolayı işitme duyusu eksilebilir mi?
Hayır.

Kulaklara yapılan estetik ameliyatların işitme duyusuna etkisi dokunabilir mi?
Hayır.

Büyük kulaklar ufaltılabilir mi?
Evet, estetik ameliyatla bu mümkündür.

Kulaklara yapılacak estetik ameliyatlar, zor ameliyatlar kategorisine mi girer?
Hayır. Tek zor olan ameliyat, dış kulağın kısmen veya tamamen bulunmamasıdır. Bu gibi ameliyatlarda yeni bir kulağın yapılabilmesi için çok komplike olan deri nakilleri gerekli olmaktadır.

Kulaklarının şekli bozuk olan bir çocuğa hangi yaşta estetik ameliyat yapılmalıdır?
Çocuk doktora yardımcı olabileceği ve bandajlarını bozmayacak yaşa gelince. Bu genellikle okula gitme çağından önce çocuk dört ile altı yaşları arasında olduğu zamana rastlar. Bazı doktorlar bu gibi çocuklara on üç ve on dört yaşlarına gelmeden önce ameliyat yapılmamasını tercih etmektedirler.

Pırtlayan veya sarkan kulaklar için ne gibi ameliyatlar yapılmaktadır?
Kulağın arkasına eliptik bir ensizyon yapılmakta ve yine eliptik bir şekilde bir kısım deri ve kıkırdak alınmaktadır. Bundan feonra deri kenarları birbirine dikilmekte böylece kulak normal yerine ve görünüşe girmektedir. Kulağın yeni pozisyonda kalmasını temin için sımsıkı bir bandaj yapılacaktır. Kafa da bandajlanacak, kulaktaki yara iyileşinceye kadar, yaklaşık on gün süre bu bandajlar çıkarılmayacaktır.

Bu ameliyatlardan sonra kulak şişmekte midir?
Evet, ancak birkaç gün ve birkaç hafta arası bu şişkinlik kaybolacaktır.

Bu ameliyatların kozmetik sonuçları iyi olmakta mıdır?
Evet. Vakaların büyük çoğunluğunda mükemmel olmaktadırlar.

Bu tip ameliyatlar için hangi anestezi kullanılmaktadır?
Çocuklar için genel anestezi, büyükler için lokal anestezi.

Bu ameliyatların izleri gözle görülebilmekte midir?
Hayır. Çünkü ensizyonlar kulakların arkasında deri çizgilerinin kıvrımlarında yapılmaktadır.

Bu ameliyatlar için ne kadar süre hastanede kalınması gerekli olmaktadır?
İki ile beş gün arası.

Ameliyatlar tam başarılı olmamışsa, yeniden yapılabilmekte midir?
Evet. Yeniden ameliyatla arta kalan biçimsizlikler düzeltilebilecektir.

Kulaklarda doğuştan şekil bozuklukları nelerdir?
Bunların birçok biçimi vardır:
a.  Dış kulak kanalının eksik olması. Bu, genellikle orta kulağın kötü bir şekilde gelişmesiyle vuku bulmaktadır. Bu hallerde genellikle dengeyi kontrol eden iç kulak sağlam bulunmaktadır.
b.  Dış kulağın eksik oluşu. Bu gibi hallerde, normal olarak gelişmiş bir dış kulak kanalı, orta kulak ve iç kulak bulunmakta ise işitme duyusu fazlasıyla etkilenmiş olmayacaktır.
c.  Dış kulakta küçük biçimsizlikler, eksik parçalar veya doku fazlalıkları gibi. Bunlar genellikle estetik ameliyatla iyi bir şekilde düzeltilebilmektedir.
d.  Kulağın ön kısmında kalmış bulunan bir «bronşial» kist parçası. Bu hal ceninin yaşama süresi içerisinde «galsamalar»m kapana-bilmesini engeller. Bu, genellikle kulağın ön kısmında bulunan küçük bir açıktan teşhis edilebilinecek ve çocuk biraz büyüdükten sonra cerrahi müdahale gerektirecektir.

Kulaklarda doğuştan şekil bozuklukları ne ölçüde yaygındır?
Dış kulak kanalının eksik bulunuşu kulak hastalıklarında yaklaşık iki bin vakanın birisinde görülmektedir. Bütün dış kulağın eksik olmasına pek nadiren rastlanılır; ancak dış kulakta kısmi biçimsizliklere daha fazla rastlanmaktadır. Bu iki biçimsizlik de genellikle iki tarafta olmayıp bir kulakta olmaktadır.

Kulaklarda doğuştan şekil bozukluklarına ameliyatlar yardımcı olabilmekte midir?
Bu gibi durumlarda bir dış kulak kanalının estetik ameliyat yolu ile yapmanın fazla bir kıymeti bulunmamaktadır; çünkü bu işitme duyusunu geri getiremeyecektir. Bunun nedeni bu gibi hallerde kulak zarının ve orta kulağın gerektiği ölçüde gelişmemiş olmalarından ileri gelmektedir. Eksik olan bir dış kulağı yerine getirmek için çok zor olan estetik ameliyatlar yapılmaktadır. Bu gibi ameliyatlar psikolojik bakımdan yararlı olabilecekse de kozmetik bakımdan pek başarılı olarak kabul edilmemektedirler.

Antraks « Bulaşıcı ve Virüs Hastalıkları

Antraks nedir ve nasıl gelişir?
Antraks basilleri yoluyla çok bulaşıcı bir hayvan hastalığı olup insanlara doğrudan doğruya veya vasıtalı şekilde bulaşabilir. Genellikle keçilerde, koyunlarda, atlarda ve domuzlarda olur. Böylece bu gibi hayvanlarla temasları olan insanların bu hastalığa tutulma oranları daha fazla olur.

Antraks insanlarda nasıl gelişir?
Yukarıda adı geçen hayvanlarla günlük temasları olan insanlara ellerinde çizik, yara bere olursa antraks mikrobu buralardan inşanın derisine girer. Ayrıca nefes alınca solunum yoluyla da antrak mikropları akciğere girebilir. Veya bu hasta hayvanlardan mikroplanmış materyal yutulursa bu kez bağırsaklar etkilenmiş olur.

Antraksın tedavisi nasıl yapılır?
Lokal yaralara antiseptik bandajlar ve antibiyotikler konmalıdır. Bununla birlikte büyük dozajlarda anti-antraks serumları verilmelidir.

Antraks gelişmişse iyileşme oranlan nedir?
İyi tedavi yöntemleri tatbik edildiği takdirde beş hastadan dördü kurtarılabilir.

Antraks yaygın bir hastalık mıdır?
Artık değil. Günümüzde hayvanlarla uğraşan kişiler bu enfeksiyonu yakalanma tehlikesini bildiklerinden hayvanlarda böyle belirtiler gördükleri zaman alınması gereken korunma tedbirlerine başvurmasını bilmektedirler. Hasta hayvanlarla temasları olan insanlar için koruyucu bir aşı henüz geliştirilmemiştir.

Biberiye « Aromaterapi

Latincesi Rosmarinus Officinalis olup, Akdeniz bölgesinde ve ülkemizde yetişen bir bitkidir. Genellikle bahçelere çit yapmak maksadı ile kullanılır. Aromatik yağ tıpta kullanılan bir maddedir. Yağın tahriş edici bir özelliği vardır. Romatizmal ilaçların terkibine girer. Yaprakları baharat olarak kullanılır.

Herbal Terapi

Kan dolaşımı rahatsızlıklarından düşük tansiyonda, lemfatik dolaşım bozukluğuna bağlı ödemlerde ve zayıf dolaşımlarda, sindirim sistemi rahatsızlıklarından karın ağrısında, kabızlıkta, karındaki gazda, safra kesesi taşlarında, ishalde, karaciğer rahatsızlıklarında ve gastrit şikayetlerinde kullanılır. Baş ağrısında, soğuk algınlıklarında, migrende, ve unutkanlıklarda, kadın hastalıklarında, ağrılı adetlerde, akıntılarda, erken adet kesilmelerinde, idrar söktürücü olarak ve idrar edememe durumunda kullanılan biberiye, psikolojik rahatsızlıklarda, halsizlikte, dikkat dağılımında, sinir hastalıklarından, felçte kullanılmaktadır. Romatizmal hastalıklarında, eklem ağrılarında, boyun ağrılarında kullanılır. Solunum sistemi hastalıklarında, astımda, öksürükte ve kronik bronşitte kullanılmaktadır.

Aromaterapi

Yeşil bir ağacı andıran nane kokusundadır. Antiseptik ve uyarıcı etkisi olan biberiye aromatik yağı kanı durdurucu ve dinçlik verici bir etkiye sahip olup aynı zamanda iyi bir antiseptiktir. Aromatik yağ baş ağrılarında, akciğer hastalıklarında, dolaşım bozukluklarında ve idrar zorlanmalarında kullanılmaktadır.

Kozmetikte Kullanım

Saç dökülmesinde, saçlardaki kepeklerde, ciltteki kepeklenmelerde, selülitte ve ciltteki dolaşım bozukluklarında, cildin yenilenmesinde ve iltihaplanmalarda kullanılır.

Kullanım Şekli

Biberiye aromatik yağı masaj tarzında, banyoda ve buğu tarzında uygulanmaktadır. Baş ağrılarında, kas ağrılarında, vücudu ısıtmak amacıyla masaj tarzında uygulanır. Mental ve fiziksel yorgunluklarda, öksürükte, öteki solunum problemlerinde buğu tarzında uygulanır. Biberiye aromatik yağı dilüe edilerek kullanılmalıdır. Hamilelikte ve epilepside kullanılmaz.