Sağlık ve Sağlıklı yaşam siteniz

Doğum Öncesi Dönemi « Gebelik ve Doğum

Geleceğin anne ve babaları için eğitici kurslar var mıdır?
Bazı ülkelerde geleceğin anne ve babaları için eğitim kursları vardır. Bu kurslarda gebeliğin anatomisi, fizyolojisi ve komplikasyonları görüşülüp tartışılmaktadır. Bu kurslar bazı kişilerin anne veya baba olma korkularını ortadan kaldırmak için çok faydalı olmaktadırlar. Bu kursları takip etmek geleceğin annesi kadar geleceğin babası için de önemli ve gereklidir.

Gebeliğin belirtileri nelerdir?
a.  En tutarlı belirti normal adetin bir ay gecikmesidir.
b.  Gebeliğin ilk haftalarında kadının göğüsleri büyümekte ve meme uçları hafifçe ağrımaktadır.
c.  Gebeliğin ilk haftalarında kadın normalin üstünde idrar etmektedir.
d. "Sabah rahatsızlığı" diye adlandırılan bulantı ve kusma. Bu belirti gebeliğin ikinci ayında kendisini gösterecektir. Üstelik bu belirti; yalnız sabahları değil, günün herhangi bir saatinde kendisini gösterebilir.
e.  Gebeliğin daha ilerlemiş safhalarında karnın büyümüş olması gözle fark edilebilinecektir.
f.  Gebeliğin dördüncü ve beşinci aylarında bebek oynamaya başlar ve buna "yaşama hissi" denir.

Bu belirtiler her zaman gebeliğe mi delalet eder?
Hayır. Bu belirtilerin bazıları başka durumlardan da meydana gelebilir. Ancak, bu durumlar spesifik fiziki buluşlarla karşılaştırıldığı vakit gebelik teşhisine kolayca varılabilinir.

Bir kadın gebe kaldıktan ne kadar süre sonra doğum uzmanı tam bir gebelik teşhisi koyabilir?
Yaklaşık ikinci adetin gelmediği zaman, yani gebeliğin dört ile altıncı haftası arası. Tabiidir ki ilk adet gelmedikten iki ile üç hafta sonra bir gebelik testine baş vurulursa teşhis büyük oranda bir doğrulukla yapılabilinecektir.

Gebeliğin karakteristik fiziki belirtileri nedir?
a.  Rahimin büyümesi ve yumuşaması.
b.  Serviksin normal rengini kaybedip, mavimtrak bir renk alarak yumuşaması.
d. Meme başları etrafının renginin solması ve kahverengimsi bir renk almaları.
d.  Dördüncü veya beşinci aydan sonra gebe kadının karnına konan bir stetoskopla bebeğin kalp atışı duyulabilecektir.
e.  Gebeliğin dördüncü veya beşinci ayından sonra karından alınacak bir röntgen filminde ceninin iskeleti görülecektir. Ancak, X ışınlarının cenine zarar vereceği düşüncesiyle bu usule son yıllarda hemen hemen hiç başvurulmamaktadır.

Bir adetin gelmeyişi her zaman gebeliğe mi delalet eder?
Hayır. Bir hormon dengesizliği, takati kesen ciddi bir hastalık veya yine ciddi duygusal bir düzen bozukluğu çok kez bir kadının adetinin gelmemesine neden olabilir.

Gebeliğin erken safhasında adetin ilaçla getirilmesi mümkün müdür?
Hayır. Gebeliğin en erken safhasında bile ilaçla adet getirilmesi olanaksızdır. Eğer, adetin gelmemesi gebelik dışında nedenlerden ise o zaman kanama bazı ilaçlarla getirilebilinir.

Gebelik döneminde adet gelir mi?
Hayır. Adet terimi gebe olmamış bir rahmin normal kanaması için kullanılır.

Gebe iken dölyolunda olacak herhangi bir kanama anormal  olarak mı karşılanmalıdır?
Evet. En erken kanamalar bile anormal sayılır ve vakaların büyük çoğunluğunda görülmekte olan çocuk düşürmenin tehditi altında olarak kabul edilir.

Gebe kalan bir kadının tıbbi bakımdan geçmişi incelenmeli midir?
Evet. Bu çok önemlidir ve yalnız gebe kalan kadının değil, bütün ailesinin tıbbi geçmişi incelenmelidir. Bir kadın gebe kalır kalmaz şeker, verem, ikizler vb. bilgilerin bilinmesi büyük önem taşır. Ayrıca, gebelikten önce kadının ne gibi ameliyatlar geçirmiş olduğu, kalp, böbrek, alerji hastalıkları geçirmiş olup olmadığının tesbiti de gereklidir.

Gebe kadının tıbbi geçmişinin tesbiti neden bu kadar önemlidir?
Çünkü yukarıda belirtilen bütün durumlar doğum uzmanının ne gibi bir yolda gideceğini kararlaştırması için yardımcı olacaktır ve doğumda da ne gibi tedbirler alacağını önceden bilecektir.

Gebe bir kadın hakkında hangi tıbbi durumların bilinmesi önemlidir?
a.  Bundan önce geçirmiş olduğu pelvis enfeksiyonları.
b.  Bir kısırlık tarihçesi.
c.  Erken doğum tarihçesi.

Gebe bir kadın hangi fiziki muayenelere tabi tutulmalıdır?
Komple bir fiziki muayene. Bu muayenede kalbe, ciğerlere, göğüslere, karına ve pelvise öncelik tanınmalıdır. Doğum öncesi her doktor muayenesinde gebe kadının kan basıncı ve kilosu saptanmalıdır. Bu tespitler, gebelik zehirlenmeleri olduğu zamanlar büyük önem taşıyacaktır.

Hangi laboratuar testleri yapılmalıdır?
a.  Tam bir kan sayımı.
b.  Tam bir idrar tahlili.
c.   Frengi için kan tahlili.
d.  Rh tipinin tesbiti için kan tahlili.
e.  Göğüs röntgeni.
f.   Eğer ailede şeker hastalığı varsa veya gebe kadında şekerden kuşku duyulmaktaysa şeker için bir kan tahlili veya glikoz tolerans testi.
g.  Özellikle eğer karaciğer veya böbrekte hastalık kuşkusu varsa bir kimyasal kan tahlili.
Evet. En erken kanamalar bile anormal sayılır ve vakaların büyük çoğunluğunda görülmekte olan çocuk düşürmenin tehtidi altında olarak kabul edilir.

Gebe kalan bir kadının tıbbi bakımdan geçmişi incelenmeli midir?
Evet. Bu çok önemlidir ve yalnız gebe kalan kadının değil, bütün ailesinin tıbbi geçmişi incelenmelidir. Bir kadın gebe kalır kalmaz şeker, verem, ikizler vb. bilgilerin bilinmesi büyük önem taşır. Ayrıca, gebelikten önce kadının ne gibi ameliyatlar geçirmiş olduğu, kalp, böbrek, alerji hastalıkları geçirmiş olup olmadığının tesbiti de gereklidir.

Gebe kadının tıbbi geçmişinin tesbiti neden bu kadar önemlidir?
Çünkü yukarıda belirtilen bütün durumlar doğum uzmanının ne gibi bir yolda gideceğini kararlaştırması için yardımcı olacaktır ve doğumda da ne gibi tedbirler alacağını önceden bilecektir.

Gebe bir kadın hakkında hangi tıbbi durumların bilinmesi önemlidir?
a.  Bundan önce geçirmiş olduğu pelvis enfeksiyonları.
b.  Bir kısırlık tarihçesi.
c.  Erken doğum tarihçesi.

Gebe bir kadın hangi fiziki muayenelere tabi tutulmalıdır?
Komple bir fiziki muayene. Bu muayenede kalbe, ciğerlere, göğüslere, karına ve pelvise öncelik tanınmalıdır. Doğum öncesi her doktor muayenesinde gebe kadının kan basıncı ve kilosu saptanmalıdır. Bu tespitler, gebelik zehirlenmeleri olduğu zamanlar büyük önem taşıyacaktır.

Hangi laboratuar testleri yapılmalıdır?
a.  Tam bir kan sayımı.
b.  Tam bir idrar tahlili.
c.  Frengi için kan tahlili.
d.  Rh tipinin tesbiti için kan tahlili.
e.  Göğüs röntgeni.
f.  Eğer ailede şeker hastalığı varsa veya gebe kadında şekerden kuşku duyulmaktaysa şeker için bir kan tahlili veya glikoz tolerans testi.
g.  Özellikle eğer karaciğer veya böbrekte hastalık kuşkusu varsa bir kimyasal kan tahlili.

Pelvisin röntgen filmi alınması gerekli midir?
Rutin bir işlem olarak değil. Muayene sonrası kemikli pelvisin boyu ve biçimi hakkında veya ceninin başının pelvise oranla büyüklüğü hakkında bir kuşku uyanmışsa, röntgen teşhisi tavsiye olunur.

Eğer röntgen teşhisi gerekli görülürse bunların alınmasının en iyi zamanı nedir?
Doğum sancıları başlamadan hemen önce veya başladıktan sonra.

Bütün gebe kadınların dahili muayenelerden geçmeleri şart mıdır?
Evet. Tam bir dahili muayenenin yerini hiçbir şey tutamaz. Rahimde, tüplerde, yumurtalıklarda ve kemikli pelviste anormal durumlar en iyi şekilde bir pelvis muayenesiyle saptanabilinir.

Bir dahili muayeneden sonra çocuk düşürülmesi tehlikesi olabilir mi?
Kesinlikle hayır.

Bazı doğum uzmanları neden dahili bir muayene   yapacakları yerde bir gebelik testi yapmayı tercih etmektedirler?
Endişeli olan kadınlarda veya daha önce çocuk düşürmüş olan kadınlarda, doğum uzmanı dahili muayeneyi ertelemek ve gebelik testi yaparak laboratuar sonuçlarını yeterli bulabilir. Bunun nedeni "hastanın cehaletinden" meydana gelebilecek dölyolu kanamalarından doktoru suçlu görebilmesidir. Bu kanamalar dahili bir muayeneden meydana gelmemişse de ve bu muayeneyle hiçbir ilişkisi olmasa da doktor bu riske girmeyi istemediği için laboratuar testlerine başvurmayı tercih edebilir.

Erken bir muayenede doğum uzmanı sezaryen ameliyatı gerekip gerekmeyeceğini tesbit edebilir mi?
Genellikle hayır. Erken muayeneler çoğunlukla gebeliğin varit olduğunu ve pelviste anormallik olmadığını saptamak için yapılır. Bu muayenelerde kemikli geçidin büyüklüğü ve biçimi bazı hallerde tespit edilmekte ise de bazen de bu mümkün olmamaktadır. Doğum doktorların birçoğu bu tespiti gebeliğin yedinci ayma kadar erteler. Belirli şekilde deforme olan veya belirli bir şekilde yetersiz olan bir pelvis dışında, sezaryen yapılması durumu ancak gebelik devrinin sonunda veya doğum sancıları başladıktan sonra meydana gelir ve karara varılır.

Doğum uzmanı çocuğun ne zaman doğacağını nasıl hesaplar?
En çok kullanılan metot son gelen normal adetin başlangıcından sonra 280 gün saymaktır.

Doğum uzmanının doğumun ne zaman olacağına dair hesabı ne kadar doğrudur?
Doktorun öngörüsü genellikle iki haftalık bir yanılgı .ile doğru olacaktır.

Çocuğun hangi hastanede doğacağı kararı gebe kadın tarafından mı verilmelidir?
Hayır. Gebe kadın, doktorun en rahat bir şekilde çalışacağı hastaneyi tercih etmelidir. Sağduyusu olan bir hasta, hastane tercihini doğum doktoruna bırakmalıdır.

Normal gebelik diyeti diye bir şey var mıdır?
Evet. Bu diyet yaklaşık 1500 ile 2000 kalori arasında dengeli bir diyet olmalıdır. Bu diyette proteinler, mineraller ve vitaminlerin oranları yüksek; karbonhidratlar oranı orta; yağlar, tuz ve baharat oranları en az olmalıdır.

Gebelik diyetinde hangi maddelerin alınması önemlidir?
Süt, yumurta, peynir, et, kümes hayvanları, yeşil sebzeler, bahçe sebzeleri ve meyveler.

Normal bir gebe kadın gebelik süresinde kaç kilo almalıdır?
Bütün gebelik süresi içerisinde en çok yedi buçuk ile on kilo arası.

Gebelikte vitaminler alınmalı mıdır?
İyi dengeli, kontrollü bir diyet bahis konusu ise ek vitamin alınması gerekli değildir. Ancak, günümüzde çoğunluğun yeme adetleri göz önünde bulundurulursa, belki de meydana gelebilecek bir vitamin eksikliğini önlemek için ek vitamin alınması yararlı sayılabilinir.

Gebelik süresinde demir alınmalı mı?
Bir derece kansızlık görülmekteyse evet. Bazı araştırmacıların kanısına göre bütün gebelik süresince demir alındığı taktirde bu davranış anemi olmasını önleyecektir.

Normal gebelikte anemi normal bir durum mudur?
Hayır.

Gebelikte tuz alınması neden kısıtlanmalıdır?
Çok miktarda tuz alınması doku aralarında sıvıların tutulmasına neden olmaktadır. Bu gibi sıvıların aşırı birikmesi gebelik zehirlenmelerine yol açtığı tespit edilmiştir.

Gebe bir kadının alkol alması doğru mudur?
Arada sırada alınacak bir kokteyl, hafif bir içki veya bir bardak bira zararlı sayılmaz: Ancak, fazla içki alınması hem cenin ve hem de anne için zararlıdır.

Gebelik süresinde sigara içilebilinir mi?
Fazla olmamak şartıyla evet. Fazla sigara içmek hem cenine ve hem de anneye zararlıdır.

Gebe kadınların fiziki faaliyetleri ne derecede sınırlandırılmalıdır?
Normal bir gebe kadın rahatsız olmadığı müddetçe bütün fiziki faaliyetlerine devam edebilir. Gebelik ilerleyince faaliyet kabiliyeti azalacaktır. Çok yorucu ve çok fazla fiziki faaliyetten bütün gebelik süresince kaçınılmalıdır.

Gebelik süresinde eğilmek, gerilmek veya kolları kaldırmak zararlı mıdır?
Kesinlikle değildir. Bu bir koca karı masalıdır ve hiçbir gerçek payı yoktur.

Gebelikte kullanılacak en uygun giysiler hangileridir?
a.  Büyümekte olan göğüsler için iyi bir sutyen gereklidir.
b.  Gebeliğin son aylarında alt karın veya belde ya da kalçalarda duyulacak sancıların hafifletilmesi bakımından sıkı bir korse çok yararlı olmaktadır.
c.  Alçak veya orta boy topuklu ayakkabılar kullanılmalıdır. Gebeliğin son aylarında kaymak ve düşmek ihtimalleri fazla olduğundan bu çok önemlidir. Yüksek topuklar bu gibi kazalara çok kez neden olurlar.
d.  Çorapları tutmak için bir jartiyer kullanılmalıdır. Bacakların veya kalçaların etrafında lastik bağlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
e.  Varis olma eğilimi varsa lastik çoraplar kullanılabilinir.

Lastik dizbağları neden kullanılmamalıdır?
Çünkü bunlar varis damarlarına neden olabilirler.

Gebelikte banyo yapılabilinir mi?
Gebeliğin ilk aylarında banyo küvetinde yıkanmaya veya duş 3 maya izin verilir. Ancak, ileri aylarda küvete girip çıkarken kazalar meydana gelebileceğinden duş yapılması tercih edilir.

Gebelik süresinde denize veya yüzme havuzuna girilebilinir mi?
Yedinci aya kadar evet. Dalma gibi yorucu hareketlerden kaç: malı ve deniz sert olduğu zaman girilmemelidir.

Gebelik süresinde göğüslerin bakımı için ne gibi özel tedbirler alınmalıdır?
a.  İyi destekleyici bir sutyen gereklidir.
b.  Eğer meme başları tersyüz durumda ise bunların düzeltilmesi için gayret sarf edilmelidir. Bu meme başının hafif bir şekilde tulup eksen üzerinde döndürülerek ve dışa çekmek suretiyle yapılmaktadır.
c.  Meme başlarından bir ifrazat olduğu hallerde pamuk veya bezi ile bunlar temizlenmeli ve korunmalıdır.
d.  Meme başları devamlı olarak hafif bir sabunla yıkanarak temiz tutulmalıdır.

Gebe olan kadınlar otomobil, tren veya uçakta seyahat edebilirler mi?
Evet. Ancak dölyolunda kanama, kramplar veya çocuğun düşürmesi tehlikesi mevcutsa gebe kadınlar seyahatten kaçınmalıdır.

Bozuk yollarda giden bir otomobilde seyahat etmekten, tren veya uç
yolculuğundan dolayı bir kadın çocuğunu düşürebilir mi?
Hayır. Bu genel olan yanlış bir kavramdır ve hiçbir bilimsel değeri yoktur.

Gebe kadınlar otomobil kullanmalı mı?
Sekizinci aya kadar evet. Bundan sonra, karınları fazlasıyla büyümüş olduğundan ve fiziki tepkilerinde gecikme olabileceğinden 01 mobil kullanmaları doğru olmaz.

Gebelikte cinsel ilişkiye müsaade edilir mi?
Sekizinci ayın sonuna kadar evet. Ancak, bu arada dölyolunda kanama olmuşsa cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Bazı doktorlara göre gebelik olmadığı zaman adetlerin geldiği zaman da cinsel ilişkiden kaçınılması gereklidir. Cinsel ilişkiden kaçınmak genellikle gebeliğin ilk üç veya dört ayını ihtiva eder.

Gebeliğin son ayında cinsel ilişki neden yasaklanmaktadır?
Çünkü doğumdan dört hafta öncesinden sonra dölyoluna hiçbir şeyin sokulmaması gereklidir.

Gebe bir kadın kaç kez doğum doktoruna gitmelidir?
Gebeliğin ilk altı ayında her dört haftada bir gebe bir kadının doktoru tarafından muayene edilmesi gereklidir. Yedinci ve sekizinci gebelik aylarında hasta her iki veya üç haftada bir doktoruna görünmelidir. Herhangi bir komplikasyonda hastaların derhal doktorlarına telefon etmeleri veya muayenehanesine gitmeleri gerekir.

Gebelikte   doktora belirli süreler   içerisinde muayene olmak   neden önemlidir?
Meydana gelecek komplikasyonları mümkün olduğu kadar çabuk teşhis edebilmek ye bazı hallerde bunları önleyebilmek için. Hastanın kilosunu, kan basıncını ölçmek, idrarını tahlil etmek, cenininin kalp atışını dinlemek, onun gelişmesini ve büyümesini tespit etmek vb. için. Bu gibi muayeneler, her şeyin yolunda gidip gitmediğini saptamak için faydalıdır. Aynı zamanda, doktora yapılacak bu ziyaretlerde gebe kadının bütün sorularını doktoru cevaplandırabilecek, onu teskin edebilecek ve temelsiz korkularını giderebilecektir.

Gebeliğin hangi safhasında karın görünür ölçüde büyümüş olacaktır?
Genellikle üçüncü aydan sonra. Beşinci ayda rahmin tepesi göbeğin seviyesine ulaşmış olur. Sekizinci ayda rahmin tepesi göğüs kemiğinin altına kadar gelmiş olur. Dokuzuncu ayda bebek pelvise yerleşeceğinden karın bölgesi küçülmüş bir hal alır.

Gebe kadınlar fazladan istirahat etmeli midirler?
Evet. Çünkü gebe kadınların büyük çoğunluğu kolayca yorulurlar.

Gebelikte kadın vajina lavajı yapabilir mi?
Hayır. Çünkü bu yolda rahim boşluğunun enfekte olmasına yol açabilir.

Bir kadın gebe kaldıktan ne kadar süre sonra rahminde canlı bir ceninin olduğunu hissedebilir?
Ceninin hareket edişi ilk kez son adetten yaklaşık beşinci ay sonrası hissedilmeye başlanır. ilk olarak, bunlar hafif titreşimler rak hissedilir. Daha sonraları ceninin hareketleri elin karın üzerine konmasıyla kolaylıkla fark edilecektir.

Bebeğin hareketleri her gün hissedilir mi?
Muhakkak surette değil. Bütün gün de duyulmayacaklardır. Bu hallerde bir gün içerisinde ancak bir veya iki, hareket hissedilebilir.

"Hafifleme" ne demektir?
Bu terim bebeğin başı pelvise düştüğü zaman meydana gelen için kullanılmaktadır. ilk doğumlarda bu hal genellikle doğum sancilarının başlamasından üç hafta öncesi meydana gelir. İlk bebeli sonra bu hal doğum sancıları başlayacağı zamana kadar gecikebilir.

Bir anne "hafifleme" nin ne zaman meydana geldiğini bilebilir mi?
Bazı hallerde evet. Anne daha rahatça nefes alabilmekte ve karın yüksekliği belirli bir şekilde azalmış olmaktadır. Bunun dışında pelviste fazla baskı hissedebilecek ve yürümekte zorluk çekebilecektir.

Doğum doktoru   doğumun kolay veya zor olacağını önceden   tes edebilir mi?
Hayır. Doktor ancak pelvisin yeterli olup olmadığını tespit edebii Ayrıca bebeğin durumunun normal olup olmadığını veya bir  anormalliği olup olmadığını da önceden bilebilir. Ancak doğumı nasıl cereyan edeceği bilinmeyen bir faktördür, iyi, kuvvetli  doğum birçok zorlukları ortadan kaldırabilecektir. Vasat bir  pelvisten büyük bir bebek bile kendisine ve annesine zarar vermedi çıkabilir.

Doğum doktorları hangi hallerde pelvis ölçüleri alırlar?
Pelvis ölçüleri doktora yapılan ilk müracaatta alınması gerekin de, genellikle doğum olması beklenen tarihten yaklaşık altı hafi öncesi alınır.

Böyle bir muayeneden doktor ne gibi bilgiler edinir?
a. Pelvisin muhtelif bölümlerinin genel ölçüsünü, girim, orta pelvis ve çıkım gibileri hakkında bilgi sağlar.
b.  Pelvisin birbirine oranlı yerlerini veya kemik pelvis oluşunu tespit.
c.  Bu sahanın hafif dokularında veya kemiklerinde olabilecek anormallikler.

Pelvisin ölçülerinin alınmasında aletler kullanılır mı?
Bu şart değildir. Kadın doktoru çok kez yalnız ellerini ve parmaklarını kullanarak pelvisin boyu hakkında doğru bilgiyi edinebilir. Eskiden tatbik edile gelen pelvis kemiğinin tepesi ve dibi arasındaki dış mesafeyi ölçme sistemi artık tatbik edilmemektedir. Bu sistemin kemikli pelvisin iç kısmının teşekkül ve boyu ile bir ilgisi olmadığı kabul edilmiştir.

Doğum doktorunun her zaman pelvisin röntgen filmini alması gerekli midir?
Hayır. Röntgen filmi alınması ancak pelvisin yetersiz olduğu ya da bebeğin aldığı pozisyon veya büyüklüğü hakkında kuşkular uyanmışsa gerekli görülmektedir.

Gebelikte bulantı ve kusmaya (sabah hastalığı) karşı ne gibi tedavi usulleri tatbik edilmektedir?
a.  Devamlı bulantı ve kusma hallerinde yemek rejimindeki bütün yasaklar kaldırılır ve gebe kadına her istediği yemek verilir.
b.  Bu haller için antiispazmoz, antasit, vitaminler, müsekkin ilaçlar, hareket hastalıkları tabletleri vb. verilir. Bunların birçok türü vardır. Yeni ilaçlar arasında antihistaminler ve teskin edici ilaçlar bulunmaktadır.
c.  Normal tedavi yöntemlerine cevap vermeyen hastaların hastaneye kaldırılmaları ve burada damardan beslenmeleri gerekecektir. Bu şekilde sıvı ve mineral denge yeniden kurulmuş olabilecektir. Bu gibi kadınların çoğunluğunun bilinçaltı psikolojik problemleri bulunmaktadır ve bu zor safhadan geçebilmeleri için bir psikiatrın yardımına ihtiyaçları olabilecektir.

"Sabah hastalığı" nın nedeni bilinmekte midir?
Hayır.

Bütün bulantı ve kusma halleri duygusal düzensizliklerden mi ileri gelmektedir?
Hayır. Ancak, bu faktörler kadının her erken gebelikte olagelen bu zorlukları çekmeyi kabul etmesini zorlaştıracaktır.

Gebe kadınların fazla tükürük üretmeleri normal bir hal midir?
Evet. Çok kez bulantı ve kusma hallerinin yerine geçmekte olan bu fazla tükürük üretimi gebe kadınlarının sık sık şikayet etmekte oldukları bir haldir. Küçük dozajda atropin alınmakla bu durum düzeltilebilinecektir. Ayrıca, çok şekerli maddeler yenmesi veya çiklet çiğnenmesiyle fazla üretilen tükürük kolaylıkla yutulabilinecektir.

Gebelik safhasında dişlerin çok iyi bakılması gerekli midir?
Evet. Ağız bölgesi her zaman tertemiz tutulmalıdır. Diyete yeterli ölçüde kalsiyum ilave edilmelidir. Bu süt içmek ve peynir yemekle yerine getirebilinir. Dişleri bozuk olanlara tablet halinde ek kalsiyum ve C vitamini verilir.

Gebe olan kadınlar gebeliklerinde aktif diş tedavilerine devam etmeli midirler?
Evet. Bütün gebelik safhasında diş tedavisi yürütülebilir ve bu hiçbir şekilde bebeğin düşürülmesine yol açmaz. Ancak, doğum doktorunun izni olmadan genel anestezi yapılmaması gereklidir.

Gebelikte kabız nasıl tedavi edilir?
Yumuşaklık veren gıdaları yemekle. Taze ve kaynatılmış meyveler, kepekli tahıllar ve ayran diyete ilave edilmelidir. Bu tedbirler yeterli olmadığı hallerde hafif müshiller verilebilir. Hazma zararlı olabileceği için mineral yağların alınmasından kaçınılmalıdır.

Basurlar çok kez normal gebeliğin komplikasyonları olarak mı,meydana gelir?
Evet. Özellikle son aylarda. Bunlar bebeğin pelvisteki büyük damarlar üzerine yapmakta olduğu baskıdan meydana gelir.

Gebelikte meydana gelen basur halleri nasıl tedavi edilir?
a.  Sancıyı gidermek için anustan konacak fitiller.
b.  Dışkıyı yumuşatmak için gerekli ilaçlar.
c.  Sancı şiddetliyse anus bölgesine buz keseleri veya doktorun vereceği preparasyonların konması.
d.  Sancı şiddetli ise anestezili merhemlerin anusa sürülmesi.
e.  Eğer büyük bir basur memesi tıkanıklık yapmış ve şiddetli sancıya neden olmaktaysa küçük bir enzisyonla bunun yarılması ve pıhtılanan kanın çıkarılması gerekebilecektir.
f.  Bazı nadir hallerde, özellikle tekerrürlü ve devamlı kanama olmaktaysa veya anus çıkışından büyük basur memeleri fırlamışsa, basurların alınması için ameliyata başvurulması gerekebilecektir.

Basurlar gebelik halinde alınmalı mıdır?
Hayır.

Gebelik halinde neden fazla idrar edilmektedir?
a.  Büyümekte olan ceninin idrar torbasının tepesine yapmakta olduğu baskı.
b.  İdrar torbasında enfeksiyon (sistit).

Fazla idrar edilmesi nasıl tedavi edilir?
a.  Eğer fazla idrar bebeğin yapmakta olduğu baskıdan ileri gelmekte ise, annenin bunu önleyebilmesi olanak dışıdır.
b.  Eğer fazla idrar bir enfeksiyondan ileri gelmekteyse tedavi, sülfattı ilaçlarla veya antibiyotikler verilmekle yapılmaktadır.

Gebelikte ayaklarda varisli damarlar ortaya çıkmasına sık mı rastlanır?
Evet. Bunlar büyümekte olan rahmin pelvis damarlarına arkadan yaptığı baskıdan ileri gelmektedir.

Gebelikten ileri gelen varisli damarların tedavisi nasıl yapılır?
a.  Sıkmakta olan jartiyerler derhal çıkarılmalıdır.
b.  Dış damarlara destek verebilmesi için bütün ayağı içine alacak olan bir lastik bandaj veya lastik çoraplar kullanılmalıdır.

Gebelikte meydana gelen varisli damarlar için ameliyat tavsiye edilir mi?
Hayır.

Varisli damarlar doğumdan sonra ortadan kaybolur mu?
Bunların çoğu ortadan kaybolur veya çok küçülür. Bundan sonraki gebeliklerde durum daha ciddi bir hal alabilir, hem belirtilerde ve de varislerin büyüklüğünde.

Gebelikte kadınların dölyolundan fazlaca ifrazat gelmesi normal bir hal midir?
Evet. Dölyolundan biraz fazla ifrazat gelmesi çok normal bir haldir. Ancak, servikste meydana gelmiş olan bir erozyon (aşınma) veya dölyolunda gelişmiş bir mantar enfeksiyonu vulva bölgesinde kaşıntı ile birlikte gelen bir ifrazata yol açmış olabilir. Bu gibi haller gebelik safhasında tedavi edilmelidir.

Gebelikte dölyolunda meydana gelen bir enfeksiyonun   tedavisinde şırıngalar kullanılmalı mıdır?
Hayır. Bunların enfeksiyonu rahim boşluğuna itebileceklerinden kullanılmaları çok sakıncalıdır.

Gebelikte sırt ağrıları neden meydana gelir?
Bu genel nedeni büyümekte olan karma adapte olabilmek için gebe kadının duruşudur. Başka bir deyişle gebe kadın ağırlık merkezini değiştirmek için fazla bir güç sarf etmektedir.

Sırt ağrısı için ne yapılmalıdır?
Sıkı bir korse veya destek, sırt ağrılarının çoğunluğunun giderilmesinde yardımcı olur. Ancak, bütün alınacak tedbirlere rağmen kısmi bir rahatsızlık devam edebilir.

Gebelikte bacak krampları neden olmaktadır?
a.  Duruştaki değişiklik ayak adalelerine yeni yük bindirmektedir.
b.  Vücut yeterli derecede kalsiyum alamamaktadır.

Bacak krampları nasıl tedavi edilir?
a.  Derhal gelecek bir rahatlama, çok kez ayak parmakların ucuna basarak durmakta ve bacakların eğilmesiyle elde' edilebilinmektedir. Veya ayak parmaklarını duvara ya da yatağın arka kısmına bastırmakla.
b.  Eğer kramplar kalsiyum eksikliğinden ileri gelmekteyse kalsiyum ve antasit tabletlerin alınmasıyla genellikle bu durum kontrol altına alınabilir.

Gebelikte ayakların, bileklerin veya vücudun başka tarafındaki şişmeler neden ileri gelmektedir?
a.  Pelvis damarları üzerine gelen baskıyla: Bu hal çok kez saatlerce ayakta durmakla belirli olmakta ve yatağa yattıktan sonra geçmektedir. Bu şişmelerin klinik bakımından bir anlamı yoktur.
b.  Varisli damarlar: Bu haller elastik bandajlar veya lastik çoraplar kullanılarak kontrol altına alınmaktadır.
c.  Gebelik zehirlenmeleri: Bu durumlarda şişkinlikler, yalnız vücudun alt kısımlarına münhasır kalmamakta; parmaklarda, yüzde, sırtta veya karın bölgesi duvarında da ileri gelebilmektedir. Bu şişkinliklerin   idrarda albümin oluşundan veya   yükselmiş olan kan basıncından ileri geldiği tespit edilmişse derhal kesin tedbirlere başvurulması gerekmektedir.

Gebelik halinde mide ekşimesine neden sık sık rastlanmaktadır?
Bu hal genellikle gebeliğin ilerlemiş aylarında fazla mide asiditesinden ileri gelmektedir. Yine ileri aylarda geğirmekle ağza acı bir tat bu yüzden gelmektedir. İnatçı mide ekşimeleri veya hazımsızlık doktora bildirilmelidir. Çünkü bu gibi belirtiler küçük bir oranda bile olsa zehirlenme işaretleri olabilir.

Gebelik halinde mide ekşimesi nasıl tedavi edilebilir?
En kolay tedavi usulü ufak yudumlarla süt içmektir. Bu başarılı olmazsa antasit tozları veya buna benzer ilaçlar alınmalıdır. (Karbonatlı olan antasitlerden kaçınılmalıdır).

Gebelikte baş dönmesi halleri neden meydana gelir?
Gebeliğin ilk aylarında, özellikle sıcak ve rutubetli iklimi olan yerlerde, baş dönmeleri ve bayılmalar ciddi durumlar olarak kabul edilmez. Daha ilerlemiş aylarda bu haller başka belirtiler ile birlikte gelmekteyse, örneğin dokuların şişmesi, gözler önünde noktalar veya bulantı ve kusma; o zaman bunlar gebelik zehirlenmesi belirtileri olabilir.

Gebe kadınların müstahzar ilaçlar almamaları çok önemli midir?
Evet. Gebe kadınlar doğum doktorunun tavsiye etmemiş olduğu hiçbir ilacı almamaları gerekmektedir. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki ceninin gelişmesini engelleyen birçok ilaç ceninin biçmişiz olmasına yol açmaktadır. En iyi prensip "şüphe Varsa hiçbir ilacın kullanılmamasıdır."

Annenin duygusal düzensizliği veya çevresinde yapılan   kavgaların cenin üzerinde etkisi olur mu?
"Fetology

Miyopluk « Hastalıklar

Miyop kişilerde ışınlar ağ tabakanın üstünde değil önünde odaklanır. Yalın bir ışık kırma anormalliği olan miyopluk ile damar tabaka ve ağ tabaka bozunlarıyla birlikte olan kötücül miyopluk birbirinden farklıdır. Miyopluk, çocuklukta ya da ergenlik döneminde (çok ender olarak da erişkinde) başlar. Uzun yıllar boyunca oldukça düzenli olarak artar, sonra durur. Düzeltme, genellikle kişiye normal görme keskinliği (10/10) sağlayan ıraksak camlarla yapılır. Yararlanılan ıraksak camın değeri, miyopluğun önemini belirtir.

Genellikle 6 diyoptrinin üstünde olan kötücül miyopluğa, orta, hattâ düşük (5/10'dan az) düzeltilmiş görme keskinliği eşlik eder. Göz dibi muayenesi çoğunlukla, görme siniri diski çevresinde, ağ tabakanın çevre bölümlerinde, arka kutupta, ağ tabaka-damar tabaka anormallikleri gösterir: Renk maddesi (pigment) toplanmaları; damar tabaka körelmesi ve damar tabaka kanaması izleri (Fuchs lekesi). Kötücül miyopluğun ihtilatları ciddidir ve sık rastlanır: Ağ tabaka ayrılması; katarakt (ameliyatı tehlikelidir); ağ tabaka kanaması; glokom. Kuşkusuz, miyopluk ile, kötücül miyopluk arasında geçiş biçimleri vardır. Miyopluk ilerleyen bir hastalık olduğu için, başlangıcında iyicil olan bir miyopluk sonradan kötücül biçime dönüşebilir.

Göz Renklerinin Farklılığı « Anatomi

İnsanların gözlerinin sadece iris denilen orta tabakası renklidir. İrisin ortasında göz bebeği vardır ve ışık bu açıklıktan içeri girerek gözün arkasına geçer. Saydam tabakanın arkasında yer alan iris, kaslar sayesinde, gelen ışık miktarına göre göz bebeğinin boyutlarını değiştirir.

İrisin renkli olmasının sebebi içindeki pigmentlerdir. İris renksiz olsaydı gözümüze gelen ışık içerden tekrar dışarı yansıyarak görüşümüzü bozardı. Renkli olması nedeniyle bu yansımayı önler veya en aza indirir. Gözün renginin görme fonksiyonuyla alakası yoktur. Yansımayı önleme görevi için mavi olmuş, kahverengi olmuş fark etmez.

İrise rengini veren 'melanin' denilen bir pigmenttir. Pigmentlerin iris hücrelerinde dağılışları gözün rengini belirler. Eğer bir gözde bunların sayısı çoksa gözün rengi kahverengi, azsa mavi olur. Yeşil gözleri koyu bir zemin üzerindeki yağlı pigmentlerin sarımtırak noktalan oluştururlar. Yeşil göz hayranları için bu renge yağın sebep olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olmalı.

Koyu renk saçlı ve derili insanların vücutları daha çok melanin ürettikleri için gözleri de genellikle kahverengidir. Açık tenlilerin gözleri ise melanin azlığından mavi veya yeşil olur. Ancak unutulmamalı ki göz renginde kalıtım ve genler çok önemli rol oynarlar. Koyu renkli bir insan yedi göbek gerideki mavi gözlü bir büyüğünün göz rengini alabilir.

Göz renginin göze giren ve retinaya ulaşan ışık miktarı ile bir ilgisi olmadığı gibi görüş kapasitesi üzerinde de etkisi yoktur. Melanin eksikliği olan ve 'albino' diye adlandırılan beyaz saçlı, kirpikli hastaların gözleri ışığa çok hassastırlar. Buradan melaninin gözde ışığa karşı bir koruma işlevi yürüttüğü de anlaşılıyor.

Doğdukları zaman bebeklerin gözleri mavi veya laciverttir. Bunun sebebi vücutlarının henüz yeterli pigment üretmeye başlamamış olması ve irisin moleküler yapısı nedeniyle sadece mavi rengi yansıtmasıdır. Bu durum birkaç ay içinde değişir, melanin üretimi ile beraber bebekler ömür boyu sahip olacakları göz rengine kavuşurlar.

Bazı insanların göz renkleri ortada bir sebep yokken değişebilir. Bilimsel olarak göz renkleri maviden kahverengiye 15 dereceye ayrılır. Araştırmacılara göre Kafkasya kökenli yetişkinlerin yüzde 10-15'inin göz renklerinde sonradan değişim görülüyormuş ama 15 derecelik skalada 3 dereceyi geçmediği için çok belirgin bir renk farkı oluşmuyormuş.

İki gözün farklı renklerde olması, kedi ve köpeklerin bazı türlerinde yaygınken insanlarda çok nadir görülür. Genellikle genetik kökenlidir ve görüş kapasitesini etkilemez. Tarihte Büyük İskender'in gözlerinin de farklı renklerde olduğu rivayet edilir. Aynı renkteki gözlerden birinin sonradan farklı renge dönüşmesi ise çok ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.